1 Загальна характеристика Європейського банку реконструкції та розвитку як провідної міжнародної фінансової - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
1 Загальна характеристика Європейського банку реконструкції та розвитку як провідної - страница №1/1

ДИПЛОМНА РОБОТА

сучасна діяльность європейського банку реконструкції та розвитку як провідної міжнародної організації


РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 106 с, 10 рис., 18 табл., 71 джерел.Об’єктом дослідження є Європейський банк реконструкції та розвитку

Метою роботи є дослідження діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку на сучасному етапі

Методика (метод) дослідження – аналітичний, економіко-статистичний, метод порівняння, групування, систематизації даних, методи аналізу і синтезу.

У першому розділі роботи була надана загальна характеристика Європейського банку реконструкції та розвитку як провідної міжнародної організації. Описана структура та система управляння Європейського банку реконструкції та розвитку. Також освітлена фінансова політика Європейського банку реконструкції та розвитку, та охарактеризована особливість регулювання його діяльності з точки зору міжнародного права.

Національна академія наук України >>
Кафедра гуманітарних дисциплін ЗВІТ З НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ЕОМ Виконала: Студентка МП-32 Ікрамова Крістіна Муратівна Київ-2012 Зміст Розділ 1. Загальна характеристика гео- та демографічних систем країни: територія, природні умови, демографічні характеристики………………3-23 Розділ 2. Загальна характеристика економічної системи країни: загальні показники економічного розвитку, рівень розвитку матеріальної інфраструктури……………………………………………………………24-35 Розділ 3. Загальна характеристика відносин України з Нідерландами: зовнішньоекономічні відносини, дипломатичні відносини………………36-48 Розділ 4. Загальна характеристика політичної системи країни: державний устрій,системи примусу та переконання………………………………….49-55 Розділ 5. Загальна характеристика правової системи країни: історичні етапи розвитку системи права, найважливіші галузі діючого права, карне та процесуальне законодавство………………………………………………………56-94 Розділ 6. Загальна характеристика судової системи країни: структура судів різних інстанцій, апарат контролю за дотриманням законності………95-97 Висновок…………………………………………………………………98-101 Список літератури…………………………………………………….....102-103 Корисні посилання…………………………………………………………….104 Розділ 1. Загальна характеристика гео - та демографічних систем країни. Нідерла́нди, офіційно Королі́вство Нідерла́ндів  — країна на заході Європи на березі Північного моря. Складається з західноєвропейської території та Антильських островів Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус, разом з островами Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен (які мають особливий статус) складає Королівство Нідерландів. Часто країну неофіційно називають Голандією за назвою однієї з семи провінцій, що спочатку входила в Республіку Сполучених провінцій Нідерландів у XVI столітті.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА >>
Додаток до рішення сесії районної ради ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ від 21.12.2012 № 390 ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту в Новотроїцькому районі на 2013 рік ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА програми розвитку фізичної культури та спорту в Новотроїцькому районі на 2013 рік 1. Ініціатор розроблення програми Обласна державна адміністрація 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Доручення голови обласної державної адміністрації від 13 грудня 2011 року №262-д 3. Розробник програми Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації 4. Співрозробники програми Відділ освіти районної державної адміністрації, ФСТ “Колос” 5. Відповідальний виконавець програми Районна державна адміністрація 6. Учасники програми Відділ освіти, відділ у справах сім”ї, молоді та спорту, виконкоми сільських та селищних рад, ФСТ “Колос”, ФСК “Витязь”, ФК “Бджоляр”, ФСК “Аматор” 7. Терміни реалізації програми 2013 рік 8. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) - 9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) - 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього 594,0 у тому числі бюджетних коштів: 494,0 з них коштів обласного бюджету -

Розділ I ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ >>
Пропозицію конкурсних торгів відхилено, як таку що не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме: >>
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Сервіс»; 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Катрал Юг»; 3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОЙЛ КОМПАНІ». 6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Сервіс», ідентифікаційний код - 30251215 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Катрал Юг», ідентифікаційний код - 37281068 3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОЙЛ КОМПАНІ», ідентифікаційний код - 36288888 6.4. Місцезнаходження: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Сервіс», вул. Транспортна, 5, м. Одеса, 65039, Україна 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Катрал Юг», вул. Степова, 23/25, м. Одеса, 65005, Україна 3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОЙЛ КОМПАНІ», вул. Князівська, 32, м. Одеса, 65029, Україна 7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.02.2011 р. 12:00 7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.02.2011 р. 15:00 7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три) 7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). --- 7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 1) 299 955 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн.) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Сервіс»; 2) 299 947 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот сорок сім грн.) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Катрал Юг»; 3) 293 490 грн. (двісті дев’яносто три тисячі чотириста дев’яносто грн.) - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСОЙЛ КОМПАНІ». 7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Катрал Юг» Пропозицію конкурсних торгів відхилено, як таку що не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме: Пропозиція конкурсних торгів не прошита та не завірена учасником, відсутні: титульна сторінка, зміст пропозиції конкурсних торгів, загальні відомості про учасника за встановленою замовником формою.

II. Основная часть. >>
Кульгейко Оксана >>
Кульгейко Оксана, ФЕтаУ, 4 курс, ЕЕП-401 kulgeiko.ok@yandex.ru Методи діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства Актуальність теми. Значення інноваційної діяльності для сучасних підприємств у сьогоденних умовах постійно зростає. Достатній інноваційний потенціал є основною умовою інноваційного розвитку підприємств, необхідний для реалізації ринкових можливостей, що відкривається перед ними. Як свідчить практика, це питання є актуальним, але недостатньо дослідженим, що підтверджується неоднозначністю тлумачення сутності категорії "інноваційний потенціал", що зумовлює відсутність єдиного підходу до його аналізу та оцінювання, та, як наслідок, недосконалість механізму управління інноваційним потенціалом. Постановка проблеми. Розвиток суб'єктів господарської діяльності й економіки країни в цілому може бути забезпечено різними шляхами. Одним із найбільш ефективних на сьогодні є інноваційний шлях. Обов’язковою умовою, яка надає підприємствам змогу розвиватися інноваційним шляхом, є наявність потенціалу інноваційного розвитку. Діагностика потенціалу інноваційного розвитку і його підсистеми – інноваційного потенціалу – дозволяє оцінити його достатність чи недостатність для інноваційного розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом опубліковано ряд робіт дослідників які аналізували особливості інноваційних процесів в економіці, зокрема це Жиц Г. И., Ганієва А. К., Заглумина Н. А., Чухрай Н. І., Зінченко В. І., Станиславик Е.В., Карапейчик И.Н. Коваль Н. В. та багато інших. У роботах дослідників просліджується деяка відмінність у підходах до визначення поняття інноваційного потенціалу його структури і як результат різноманітність підходів до його оцінки. Метою дослідження є системний аналіз методичних підходів до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств та можливостей використання запропонованих методик в практичній діяльності. А також дослідження стану інноваційного потенціалу підприємств України, виділення проблем його формування та розроблення напрямів активізації. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: - досліджено різні методики визначення інноваційного потенціалу підприємства; - визначено проблеми формування інноваційного потенціалу українських підприємств; - обґрунтовано напрями удосконалення інноваційного потенціалу українських підприємств.

Содержание I. Введение………………………………………………………………………...3 II. Основная часть 1.Характеристика наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров…………………………………………………………………………..7 2. Уголовно-правовая характеристика борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ………………………………..17 3. Основные положения криминалистической методики расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ……….47 III. Заключение…………………………………………………………………72 IV. Список использованной литературы…………………………...78

Розділ I ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 1. Предметом безпосередньої діяльності Банку є самостійне, систематичне здійснення банківської діяльності, тобто залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття та ведення банківських (поточних та інших) рахунків фізичних та юридичних осіб. Предметом діяльності Банку є також здійснення іншої діяльності, яку він може здійснювати відповідно до законів України та нормативно-правових актів Національного банку України. 2. Банк здійснює банківську та іншу діяльність з урахуванням інтересів учасників Банку, вкладників та інших кредиторів Банку, держави. 3. Метою діяльності Банку є одержання прибутку. 4. Банк здійснює банківську та іншу діяльність на договірних умовах з вкладниками та іншими фізичними і юридичними особами шляхом здійснення банківських та інших операцій, передбачених законами України і нормативно-правовими актами Національного банку України та цим Статутом. 5. Операцією Банку вважається сукупність юридичних, економічних, технологічних та інших дій, які мають самостійний, цілеспрямований характер, від здійснення яких для Банку настає певний юридичний, економічний, технологічний та інший результат. Розділ ІI СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 1. Корпоративне управління АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” - це система відносин між учасниками Банку, членами органів управління та контролю Банку, клієнтами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Банку особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах: управління; звітності; контролю; відповідальності. 2. Пріоритетом корпоративної поведінки Банку є повага до прав та законних інтересів учасників, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Банку, відкритість Банку, а також забезпечення ефективної діяльності, підтримання фінансової стабільності та прибутковості Банку. 3. Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Банку базуються на довірі між усіма учасниками корпоративних взаємовідносин. Розділ ІIІ УЧАСНИКИ 1. Банк забезпечує захист прав, законних інтересів учасників Банку та рівне ставлення до всіх учасників Банку незалежно від того, чи є учасник резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. 2. Банк сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів учасників Банку, зокрема:

У другому розділі було досліджено діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах-реципієнтах. Проаналізовані головні напрями допомоги країнам, де Європейський банк реконструкції та розвитку реалізує свою діяльність, а також оцінено її вплив на економічний розвиток країн.

У третьому розділі розглядаються пріоритетні напрями діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку у середньостроковому періоді.Перелік ключових слів: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ, РИНКОВА ЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ, ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ, РЕФОРМУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, ВВП, ММП, ММСП, МСП, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД.

ЗМІСТ
Вступ 81 Загальна характеристика Європейського банку реконструкції та

розвитку як провідної міжнародної фінансової 11

1.1 Створення, діяльність, організаційна структура та

система управління Європейського банку реконструкції та розвитку 11

1.2 Фінансова політика Європейського

банку реконструкції та розвитку 15

1.3 Правосуб'єктність ЄБРР й особливості

регулювання його діяльності 30

2 Оцінка результатів діяльності ЄБРР за роки існування 35

2.1 Місце та роль ЄБРР в системній

трансформації країн-реципієнтів 35

2.2. Основні показники функціонування ЄБРР

в країнах Центральної Європи та Балтії 39

2.3 Вплив діяльності ЄБРР на економічний

розвиток країн Південно - Східної Європи 50

2.4 Особливості фінансової діяльності Європейського банку

реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та на Кавказі 59

2.5 Головні напрями допомоги Європейського банку

реконструкції та розвитку країнами Центральної Азії 71

3 Пріорітетні напрями діяльності ЄБРР у середньостроковому

періоді 78

3.1 Російська Федерація як об'єкт особливої уваги та активних

інвестиційних дій з боку ЄБРР: досвід для України 78

3.2 Стратегія напрями співпраці ЄБРР з країнами-реципієнтами та

заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної політики

Банку у цих країнах 88Висновки 97

Рекомендації 99

Список використаних джерел 99

Додаток А 104
ВСТУП
Розвиток економіки будь-якої держави світу відбувається під дією цілої низки факторів. Одні з них позитивно впливають на перебіг економічних процесів, забезпечуючи зростання системи господарювання, вплив інших, навпаки, може уповільнити такі тенденції в економіці або взагалі спричинити кризову ситуацію в ній.

Одразу після створення Європейський банк реконструкції та розвитку мав не тільки економічні цілі діяльності, але й політичні. Передбачалось, що Банк зіграє значну роль у приборканні етнополітичних конфліктів у регіоні. Хоча, звичайно, миротворча функція Банку, могла здійснюватись тільки фінансовими засобами. Політичний характер діяльності Банка випливає зі Статуту, відповідного до якого Банк не тільки стежить за дотриманням принципів волі й демократії в держава-членах, але й сприяє їх розвитку в усіх сферах.

Існує тенденція, що в другому десятиріччі реформ роль міжнародних фінансових організацій і двосторонньої допомоги розвитку як джерел фінансування для країн перехідного періоду знижуватиметься, тоді як роль прямих інвестицій і міжнародних ринків капіталу повинна зростати. Звідси одне з важливих завдань ЄБРР, як міжнародної фінансової організації – «підштовхувати» уряди до поліпшення інвестиційного клімату, а також бути каталізатором якомога ширшої участі приватного капіталу в проектах розвитку. У цьому сенсі ЄБРР особливо привабливий для багатьох стратегічних інвесторів, оскільки з огляду на політичний авторитет, має можливість керувати певними типами ризиків у тому середовищі, яке для більшості власників капіталів усе ще є неприйнятно ризиковим. Саме таку роль каталізатора та амортизатора – відіграє ЄБРР в Україні та інших країнах-реципієнтах.

Динамічний розвиток будь-якої національної економіки за сучасних умов значною мірою залежить від ефективної участі в роботі міжнародних ринків фінансових ресурсів, активної інтеграції до діючих структур кредитного сприяння. Якщо розглядати цей процес за суб’єктами, то одним з найвпливовіших, безумовно, є сучасні міжнародні організації, зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку. З одного боку, співробітництво країни з ЄБРР сприяє розвитку окремих галузей, впровадженню новітніх технологій, економічному зростанню в цілому. З іншого – призводить до збільшення боргового тягаря, що, в свою чергу, може спричинити непередбачуваних наслідків. Тому дослідження діяльності Банку й її впливу в окремих країнах виявляється дуже актуальним.Метою даної роботи є дослідження діяльності Європейського Банку реконструкції та розвитку на сучасному етапі. Для цього було поставлено наступні завдання:

- надати загальну характеристику Європейському банку реконструкції та розвитку як провідної міжнародної фінансової організації;

- висвітлити організаційну структуру та систему управляння ЄБРР;

- визначити особливості регулювання діяльності ЄБРР з точки зору міжнародного права;

- оцінити результати діяльності ЄБРР за роки існування;

- виділити головні напрями допомоги ЄБРР країнам-членам;

- визначити особливості фінансової діяльності Банку в регіоні;

- проаналізувати вплив діяльності ЄБРР на економічний розвиток країн;

- виділити пріоритетні напрями діяльності ЄБРР у середньостроковому періоді;

- надати рекомендації щодо підвищення ефективності співробітництва ЄБРР та країн-членів.Об’єктом дослідження виступає Європейський банк реконструкції та розвитку.

Предметом дослідження виступає економічна та політична діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку.

В роботі використовується метод структурно-функціонального аналізу, синтезу, порівняльного аналізу, дедуктивний та індуктивний методи, статистичний метод обробки даних та ін.

Результати досліджень можуть бути використані студентами, аспірантами, викладачами; інформація корисна для тих, хто цікавиться відносинами України з Європейським банком реконструкції та розвитку, та його впливом на розвиток економіки країни може бути використання для написання дипломної роботи.

Важливу роль у вивченні діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку відіграє Центр соціально-економічного розвитку (CASE), Європейська комісія, які постійно проводять наукові конференції, присвячені цьому питанню, збирають та узагальнюють результати досліджень провідних вчених та спеціалістів, дають свою оцінку та рекомендації.Також процес діяльності ЄБРР та її вплив на розвиток країн-реципієнтів вивчається, як провідними світовими вченими, так і вітчизняними науковцями.

І. Н. Герчикова, А. А. Моісеева, Т.М. Циганков, Т.Ф. Гордєєва вивчають структуру, систему управління Європейсьго банку реконструкції та розвитку, описали статутні документи Банку та діяльність ЄБРР в рамках цих документів.