Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения. Оцените степень Вашего согласия или несогласия с каждым из них - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения. Оцените степень Вашего согласия или - страница №1/1

Столин – Пантилеев
Инструкция: Внимательно прочитайте утверждения. Оцените степень Вашего согласия или несогласия с каждым из них. Для этого используйте следующую шкалу:

«+» - согласен,

«-» - не согласен.
Текст опросника


 1. Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.

 2. РЕКОМЕНДАЦИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЯТИКЛАССНИКОВ >>
  1.Воодушевляйте ребенка на рассказ о своих школьных делах Не ограничивайте свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в школе?» Каждую неделю выбирайте время, свободное от домашних дел, и внимательно беседуйте с ребенком о школе. Запоминайте отдельные имена, события и детали, о которых ребенок сообщает вам, используйте их в дальнейшем для того, чтобы начинать подобные беседы о школе. Кроме того, обязательно спрашивайте вашего ребенка о его одноклассниках, делах в классе, школьных предметах, педагогах. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми.

  Задания для самоконтроля >>
  Укажите, по каким признакам сортируют картофель. Ответ: _________________________________________________________ Укажите способы обработки корнеплодов: Ответ: _________________________________________________________ Укажите сложные формы нарезки моркови. Ответ: _________________________________________________________ Укажите последовательность операции при обработке белокочанной капусты. Ответ: _________________________________________________________ Укажите последовательность операций при подготовке кабачков для фарширования. Ответ: _________________________________________________________ Установите соответствие колонок между температурой и временем хранения сульфитированного картофеля. 1) 15С а) 48ч. 2) 25С б) 6ч. 3) 7С в) 24ч. 7. Установите соответствие колонок между видами нарезки картофеля кубиками и их размерами. 1) крупный кубик а) 0,3х0,5 2) средний кубик б) 2,0х2,5 3) мелкий кубик в) 1,х1,5 8. Установите соответствие колонок между видами нарезки лука. 1) колечки 2) кольца а) репчатый лук 3) мелкие шпалки 4) полукольца б) зелёный лук 5) крупные шпалки 6) соломка 9. Поставьте последовательность. Технологический процесс обработки солёных огурцов состоит из операций. очищают от кожицы промывают вырезают семена отрезают плодоножку 10.Технологический процесс обработки сушёных грибов состоит из операций. промывают замачивают перебирают самооценка оценка промывают

  Холодная стерилизация >>
  Бухгалтерський облік >>
  Бухгалтерський облік Зміст Бухгалтерський облік 1 Зміст 1 Вступ. 1 Розділ 1.Класифікація господарських засобів. 1 Таблиця 1.1. Класифікація господарських засобів ВАТ „ Сяйво ” 3 Розділ 2. Основна бухгалтерська процедура. 6 Розділ 3. Облік амортизації основних засобів. 13 Розділ 4. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті. 17 Розділ 5. Документальне оформлення обліку виробітку і заробітної плати. 22 Література використана в написанні курсової роботи. 28 Вступ. Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природне запитання: чому? На наш погляд, серед найбільш очевидних причин такого становища слід назвати єдину - недостатнє розуміння нашими бізнесменами, інвесторами, менеджерами, фінансистами, податківцями і обліковими працівниками сучасних проблем обліку. На них дивляться але не бачать, про них чують, але не прислуховуються, про них говорять, але не аналізують, про них думають, але не прогнозують і, як наслідок, їх не вирішують. В умовах переходу до ринкової економіки відродження справжньої бухгалтерії ускладнюється невизначеністю ситуації. Одні вважають, що до зовсім нового обліку можна і необхідно перейти відразу; інші стверджують, що шлях може і повинен бути "далекий і довгий". У нашій державі налічується близько півмільйона бухгалтерів. В умовах ринкової економіки роль та самостійність представників цієї професії надзвичайно зросли, але разом з тим підвищилась і їх відповідальність. Адже ціна помилки, якої може припуститися бухгалтер, велика і тягне за собою для підприємства відчутні штрафні санкції. Вирішення цих проблем сьогодні пов'язане з подальшим розвитком теоретичних та методологічних засад бухгалтерського обліку. Теорія обліку виконує два основні завдання: - формує у студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку; - поєднує одержані теоретичні знання з практичними навиками та вміннями в обліковій сфері. Розділ 1.Класифікація господарських засобів. Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, якими господарськими засобами воно розпоряджається, де ці засобі розміщені, як вони функціонують в процесі діяльності, а також за рахунок яких джерел утворилися і для чого призначені. Тому господарські засоби прийнято групувати: за функціональною участю в процесі діяльності; за джерелами утворення (формування) і цільовим призначенням.

  Mенструальные чаши. Инструкция по применению Перед первым использованием менструальной чаши (капа) необходимо ее стерилизовать – или простым кипячением или с использованием дезинфицирующего раствора приготовленного с помощью специальных таблеток для холодной дезинфекции Milton. C кипячением все просто: - Поместите кап в кипящую воду так, чтобы чаша была полностью покрыта водой. - Прокипятите чашу около 3-5 минут, проследив за тем, чтобы менструальная чаша была полностью погружена в кипящую воду в течение всего времени стерилизации. Таким же способом можно стерилизовать чашу в микроволновке. Достаточно погрузить кап в чашку с водой и включить СВЧ-печь на max мощность на 3-5 минут. ГОТОВО! Холодная стерилизация с помощью специальных таблеток для дезинфекции Milton будет крайне удобна в путешествии, когда плита или СВЧ-печь недоступны. Как использовать Milton*? - Для изготовления стерилизационного раствора используйте 1 таблетку на 5 литров воды или 1/4 таблетки на 1,25 литра. - Поместите кап в раствор на 15 минут, убедившись, что кап полностью покрыт водой, а воздушные пузыри отсутствуют. - Спустя четверть часа достаньте, высушите. - ГОТОВО! и Кап даже не нужно споласкивать * Раствор Milton уничтожает таких болезнетворных микробов и бактерий как: E-коли (E-coli), Listeria (Листерия), Сальмонелла (Salmonella), Кампилобактер (Campylobactor), Ротавирус (Rotavirus) и Кандида албиканс (Candida albicans), которые являются возбудителями опасных заболеваний. Раствор не теряет своих свойств и пригоден к использованию в течение 24 часов. Раствор средства Милтон является безвредным и не имеет неприятного привкуса или запаха, после его использования не требуется тщательного ополаскивания Так же с помощью Милтон можно стерилизовать детские бутылочки, соски, игрушки, овощи и многое другое, исключая металлические изделия.

  Мои слова не так уж часто расходятся с делом.

 3. Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.

 4. Когда я пытаюсь себя оценить, я, прежде всего, вижу свои недостатки.

 5. Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других.

 6. Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно поражает, то насколько мой образ далек от действительности.

 7. Мое "я" всегда мне интересно.

 8. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.

 9. В моей жизни есть или по крайней мере были люди, с которыми я был чрезвычайно близок.

 10. Собственное уважение мне еще надо заслужить.

 11. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел.

 12. Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.

 13. Я сам хотел во многом себя переделать.

 14. Мое собственное "Я" не представляется мне чем-то достойным глубокого внимания.

 15. Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.

 16. Если я и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.

 17. Случайному знакомому я, скорее всего, покажусь человеком приятным.

 18. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.

 19. Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.

 20. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим двойником.

 21. Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.

 22. Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.

 23. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.

 24. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.

 25. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни - это подчиниться собственной судьбе.

 26. Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много отталкивающего.

 27. К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду поступать.

 28. Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским.

 29. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.

 30. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время.

 31. В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то катастрофическое.

 32. Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.

 33. Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.

 34. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашивав себя, разумно ли это.

 35. Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог увидеть меня насквозь, он тут же понял, какое я ничтожество.

 36. Временами я сам собой восхищаюсь.

 37. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.

 38. В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый человек.

 39. Без посторонней помощи я мало что могу сделать.

 40. Иногда я сам себя плохо понимаю.

 41. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.

 42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.

 43. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у других острую неприязнь.

 44. Большинство моих знакомых не принимает меня уж так всерьез.

 45. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.

 46. Я вполне могу сказать, что уважаю себя сам.

 47. Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.

 48. В целом, меня устраивает то, какой я есть.

 49. Вряд ли меня можно любить по-настоящему.

 50. Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.

 51. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы самый скучный партнер по общению.

 52. Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком.

 53. То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.

 54. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.

 55. Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии совести.

 56. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И поделом тебе».

 57. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.