Конкурс 2011 Формы и срок обучения Проходной балл, г/с 2011 Вступительные испытания - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Конкурс 2011 Формы и срок обучения Проходной балл, г/с 2011 Вступительные испытания - страница №1/1

Учреждение образования

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Лидский колледж

Адрес: 231300, Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, д. 18

Тел.: (80154) 52 58 63, 52 13 72, 53 10 68

Факс: (80154) 52 13 72

Web-сайт: www.ltk.grsu.by

E-mail: lk@open.by, lidtc@mail.ru
Специальность,

(направление специальности,

специализация)

Квалификация

Конкурс

2011

Формы и срок обучения

Проходной балл, г/с 2011

Вступительные испытания

1

Срок обучения в аспирантуре >>
В связи с вступлением в силу приказа Минобрнауки России от 12 августа 2011 г. №2202 срок обучения аспирантуре может быть увеличен по очной форме до четырех лет, по заочной – до пять лет по следующим специальностям: Шифр специальностей Отрасль науки, специальность 01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 03.02.08 Экология (в лесном хозяйстве) 05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 05.11.16 Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) 06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 06.03.01 Лесные культуры, селекция, семеноводство

Положення про проведення районного >>
КАМ’ЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДДІЛ ОСВІТИ Наказ 17.03.2011 м. Кам’янка № 60 Про організацію і проведення районного огляду-конкурсу психологічних кабінетів навчальних закладів   Відповідно до плану роботи відділу освіти та з метою виявлення та презентації перспективного педагогічного досвіду працівників психологічної служби, створення належних умов праці практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району НАКАЗУЮ:   1.Провести з 01.04.2011 до 25.04.2011 районний огляд-конкурс психологічних кабінетів навчальних закладів (далі-огляд-конкурс).  2.Затвердити Положення про огляд-конкурс та склад журі (додаток 1, 2).  3.Контроль за виконанням наказу покласти на районного практичного психолога Дорошко Л.П. Начальник відділу освіти О.Г.Шамрай    Додаток 1 до наказу відділу освіти   районної державної адміністрації від 17 березня 2011 № 60   Положення про проведення районного огляду-конкурсу психологічних кабінетів навчальних закладів   1. Загальні положення. 1.1.Огляд-конкурс на кращий психологічний кабінет навчальних закладів (далі огляд-конкурс) проводиться з метою виявлення та презентації перспективного педагогічного досвіду працівників психологічної служби, створення належних умов праці практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти району. 1.2.Завдання огляду-конкурсу: -  удосконалення матеріально-технічного і методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби освітніх закладів; -  сприяння якісному оновленню змісту, форм і методів роботи працівників психологічної служби; -   підвищення якості та ефективності роботи практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів. 2. Організація огляду-конкурсу. 2.1. Для організації і проведення огляду-конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом відділу освіти райдержадміністрації. 2.2.  Конкурс проводиться з 01.04.2011 по 25.04.20011 2.3. Проведення районного огляду-конкурсу передбачає експертна оцінка відповідності кабінетів Положенню про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691, з виїздом на місця.

ИМИ СТАНОВЯТСЯ >>
IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА – 2011» НОМИНАЦИЯ: «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» ТЕМА: «ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ» …Как жаль, ушёл герой России И зарыдает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем: Да примет вас Господь на небеса - Героев России моей! Героев вчерашнего дня! Что сердцем горячим своим, Прикрыли тебя и меня. Вы шли на смертельный рубеж К бессмертью и славе своей. Герои вчерашнего дня! Герои России моей! С. Михайлов.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ >>
Чернівецька міська рада РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДО ПРОЕКТУ Конкурсна комісія Номер проекту Дата реєстрації Результати розгляду Початок реалізації Дата закінчення Конкурс: СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ НА 2011 РІК. Назва проекту (не більше одного речення) Сходини толерантності Бюджет проекту/загальний (грн.) 16 402.7 грн. Очікуване фінансування з міського бюджету (грн.) 6 000 грн. Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус Чернівецький єврейський громадсько-культурний фонд, громадська організація Адреса організації (юридична, фактична, для листування) Телефон, факс, Е-mail пл. Театральна, 5/1 м. Чернівці, 58000 55-06-66 czernowitzfund@gmail.com Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації або особи, що має право укладати юридичні угоди Зісельс Йосип Самойлович Банківські реквізити організації (для перерахування коштів гранту) ПАТ «Укрсоцбанк», Чернівецьке відділення, МФО 300023 № рахунку 26000000254604 Прізвище, ім'я, по батькові керівника проекту Ямчук Анна Михайлівна Місце роботи, посада керівника проекту Менеджер із програм та зв’язків із громадськістю Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ >>
Руководителю УФНС России по Амурской области Н.Т. Гончаровой Заместителям руководителя УФНС России по Амурской области И.В. Бутовец А.Г. Трошину Т.И Павловой Начальникам отделов УФНС России по Амурской области Межрайонные ИФНС России по Амурской области Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ направляет обзор сообщений, размещенных на официальном Интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) в рубрике «Новости»/Дата публикации – 02-07.11.2011, публикации газет "Российская газета" - Неделя № 248 от 03.11.2011 и «Амурская правда» № 206 от 03.11.2011 года. 07.11.2011 1. О деятельности ФНС России и её территориальных органов ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ Официальный Интернет-сайт ФНС России «Новости» - дата публикации 02-07.11.2011 Д.В. Егоров рассказал зрителям «Первого канала» о процедуре списания долгов 33 миллиона россиян, которые задолжали государству более 36 миллиардов рублей, вычеркнут из списка должников. Как поясняют в ФНС России, прежде всего, речь идет об аннулировании сумм, начисленных некорректно, по устаревшим данным. Большая часть таких ошибок обнаружилась после того, как в декабре 2009 года на сайте Налоговой службы заработал «Личный кабинет налогоплательщика», в котором каждый мог увидеть свою задолженность. Как пояснил в эфире «Первого канала» заместитель руководителя ФНС России Д.В. Егоров, затраты на то, чтобы вернуть долги, намного больше самих сумм: «Мы запускаем в эти бюрократические процедуры наши юридические подразделения, суды загромождаем делами, вызывается налогоплательщик для дачи пояснений. То есть мы тратим силы вместо того, чтобы приносить пользу государству на задолженность, от которой мы ничего не получим». В ФНС России отмечают, что налогоплательщикам не придется никуда обращаться, чтобы некорректно начисленные долги списали. Процедура пройдет в автоматическом режиме. 1 ноября депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали соответствующие поправки и согласилась признать безнадежной и списать недоимку по налогам (в том числе отмененным), которая образовалась у граждан на 1 января 2009 года. Аналогичное решение принято и в отношении задолженности по пеням, начисленным на эту недоимку, и задолженности по штрафам, числящейся за гражданами по состоянию на 1 января 2009 года, сообщает информационное агентство ИТАР-ТАСС. Списание произойдет, если доказать задолженность невозможно, а также в случаях, когда истекли сроки взыскания. 

Департамент образования города Москвы >>
Федорова Н.К. Рынок книжных изданий >>
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт гуманитарных наук Кафедра издательского дела и редактирования Федорова Надежда Константиновна РЫНОК КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 035000.62 «Издательское дело». Профиль подготовки – Книгоиздательское дело (очная, заочная формы обучения) Тюменский государственный университет 2011 Федорова Н.К. Рынок книжных изданий. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов для студентов направления 035000.62 «Издательское дело». Профиль подготовки – Книгоиздательское дело (очная, заочная формы обучения). Тюмень, 2011, 14 с. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки. Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Рынок книжных изданий [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3.utmn.ru., свободный. Рекомендовано к изданию кафедрой издательского дела и редактирования. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета. ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Н.П. Дворцова, д. филол.н., проф., завкафедрой издательского дела и редактирования © Тюменский государственный университет, 2011. © Федорова Н.К., 2011. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Цели и задачи дисциплины: Дисциплина преподается в целях формирования у студентов представления о рынке книжных изданий как сегменте мирового и национального рынков товаров и услуг, о его структуре и субъектах. Задачи дисциплины: - изучение структуры мирового и отечественного книжного рынка; - знакомство с ведущими игроками (субъектами) рынка книжных изданий; - развитие навыков анализа книжного рынка. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата «Рынок книжных изданий» - дисциплина по выбору, которая входит в вариативную часть профессионального цикла (Б3), преподается параллельно с такими базовыми дисциплинами, как «Экономика издательского дела», «Авторское право». Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ООП ВПО. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Н А К А З У Ю >>
Н А К А З смт. Золочів 29.06.2011 № 207 Про зміни спеціальних коштів в бюджеті на червень 2011 року В зв`язку з виробничою необхідністю та надходженням коштів до спеціального фонду бюджету Н А К А З У Ю : Внести такі зміни в план надходжень та видатків спеціального фонду бюджету на червень 2011 року: Внести зміни в план надходжень: Збільшити асигнування В підгрупі 25010100 на суму 150 грн., в тому числі: По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» на суму 150 грн. В підгрупі 25020200 на суму 1239,61 грн., в тому числі: По КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» на суму 1239,61 грн.; Зменшити асигнування В підгрупі 25010200 на суму 150 грн., в тому числі: По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» на суму 150 грн. 2. Внести зміни в план видатків: 2.1. В підгрупі 25010100 По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - збільшити асигнування на суму 150 грн., втому числі: - по коду 1111 на суму 150 грн. 2.2 В підгрупі 25010200 по КФК 070201 «Загальноосвітні школи» - зменшити асигнування на суму 150 грн., в тому числі: - по коду 1134 на суму 150 грн. 2.3 В підгрупі 25020200 По КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» - збільшити асигнування на суму 1239,61 грн., в тому числі: - по коду 1111 на суму 909,47 грн.; - по коду 1120 на суму 330,14 грн. 3. Економісту Битько О.О. внести відповідні зміни в бюджет на 2011 рік. 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Начальник відділу освіти Н. В. Оберемок Вик. Битько О.О. 5-04-69

Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» Институт педагогики и психологии образования ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ/ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО Направление подготовки 050100.62 Педагогическое образование Профиль подготовки Управление дошкольным образованием Квалификация (степень) выпускника бакалавр Нормативный срок обучения - 4 года Москва 2013 Департамент образования города Москвы Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» Институт педагогики и психологии образования Кафедра управления дошкольным образованием ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ/ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ Экспертные оценки в дошкольном образовании Направление подготовки - 050100.62 Педагогическое образование Профиль - управление дошкольным образованием Курс - 4, семестр – 7 Распределение учебного времени: Лекции - 0 час. Практические занятия – 10 час. Самостоятельная работа –62 час. Всего – 2 з.е. Москва 2013 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля Экспертные оценки в дошкольном образовании № п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Код контролируемой компетенции (или ее части) Наименование оценочного средства для текущего контроля1 Наименование оценочного средства для промежуточной аттестации2 1 Экспертные оценки в образовании как результат научно- педагогической экспертизы ОК-3, ОК-4, ОК-14 реферат резюме 2

2

3

4

5

6

На основе общего базового образования (дневная форма получения образования)

2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)

2-37 01 06 31 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)Техник-механик

1,6

Бюджетная,

16,8

Белорусский (русский) язык – диктант

Математика – письм.платная 3г.10мес.

12,9

2-40 02 02 Электронные вычислительные средства

2-40 02 02-32 Техническая эксплуатация электронных вычислительных средств

Техник-электроник

2,03

Бюджетная,

19,4

Белорусский (русский) язык – диктант

Математика – письм.платная 3г.10мес.

13,4

2-38 01 31 Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов

2-38 01 31-01 Техническая эксплуатация приборов и аппаратов (электромеханические и электронные приборы)

Техник-электромеханик

1,4

Бюджетная,

17,9

Конкурс среднего балла документа об образовании

платная 3г.10мес.

15,6

2-38 01 31 Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов

2-38 01 31 04 Технология обработки оптических деталей

Техник-технолог

-

Бюджетная,

-

Белорусский (русский) язык – диктант

Математика – письм.платная 3г.10мес.

-

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Бухгалтер

2,4

Бюджетная,

7,9

Белорусский (русский) язык – диктант

Математика – письм.платная 2г.10мес.

5

2-01 01 01 Дошкольное образование

2-01 01 01-34 Логопедия

Воспитатель дошкольного учреждения

2,04

Бюджетная,

7,3

Белорусский (русский) язык – диктант

Биология – письм.платная 3г.10мес.

7

2-01 02 01 Начальное образование

2-01 02 01 32 Ритмика и хореография

2-01 02 01 41 Творческая деятельность


Учитель

1,76

Бюджетная,

8

Белорусский (русский) язык – диктант

Математика – письм.платная 3г.10мес.

7,2

2-70 02 01-01 Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)

2-70 02 01-01 31 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Техник-строитель

1,6

Бюджетная,

17,7

Белорусский (русский) язык – диктант

Математика – письм.платная 3г.8мес.

12,2

На основе общего среднего образования и ПТО (дневная форма получения образования)

1

2

3

4

5

6

2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)

2-37 01 06 31 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)Техник-механик

2,43

Бюджетная,

111

Белорусский (русский) язык – ЦТ

Математика – ЦТплатная 2г.10мес.

90

2-70 02 01-01 Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)

2-70 02 01-01 31 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Техник-строитель

2,16

Бюджетная,

120

Белорусский (русский) язык – ЦТ

Математика – ЦТплатная 2г.8мес.

89

2-40 02 02 Электронные вычислительные средства

2-40 02 02-32 Техническая эксплуатация электронных вычислительных средств

Техник-электроник

-

платная

-

Белорусский (русский) язык – ЦТ

Математика – ЦТ2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Бухгалтер

-

платная

-

Белорусский (русский) язык – ЦТ

Математика – ЦТ2-24 01 02 Правоведение

2-24 01 02 37 Хозяйственно-правовая и кадровая работа

Юрист

1,1

Платная

1г.10мес


7,1

Конкурс среднего балла документа об образовании

На основе общего среднего образования и ПТО (заочная форма получения образования)

1

2

3

4

5

6

2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям)

2-37 01 06 31 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность)Техник-механик

2,05

Бюджетная,

64

Белорусский (русский) язык – ЦТ

Математика – ЦТплатная 3г.7мес.

82

2-44 01 01 Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте

2-44 01 01 32 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

Техник по организации и управлению

0,86

Бюджетная,

70

Конкурс среднего балла документа об образовании

платная 3г.5мес.

38

2-25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Бухгалтер

0,6

Бюджетная,

66

Конкурс среднего балла документа об образовании

платная 2г.9мес.

62

2-70 02 01-01 Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность)

2-70 02 01-01 31 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Техник-строитель

2,8

Бюджетная,

96

Белорусский (русский) язык – ЦТ

Математика – ЦТплатная 3г.9мес.

66

2-24 01 02 Правоведение

2-24 01 02 37 Хозяйственно-правовая и кадровая работа

Юрист

1,0

Бюджетная,

64

Конкурс среднего балла документа об образовании

платная 2г.9мес.

58

2-27 01 01 Экономика и организация производства

2-27 01 01 04 Экономика и организация на предприятии

Техник-экономист

-

Бюджетная,

-

Конкурс среднего балла документа об образовании

платная 2г.8мес.

-


Подготовительные курсы: проводятся по математике, русскому и белорусскому языкам

(декабрь 2011 – май 2012). Тел.: (80154) 52 07 42День открытых дверей: апрель 2012

Обеспечение общежитием: имеются два благоустроенных общежития
Ответственный секретарь приемной комиссии В.Ф.Кучинский