Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія (частина 1) 1 - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія (частина 1) 1 - страница №1/1

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

1.0 Біологія (частина 1)

1

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 45 ХО. ДіагнозA *Синдром Шершевського-Тернера

B Синдром Едвардса

C Синдром Патау

D Синдром котячого крику

E Синдром "супержінка"

2

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, XX + 21.

Діагноз:

A *Синдром Дауна

B Синдром Шерешевського-Тернера

C Синдром Едвардса

D Синдром котячого крику

E Синдром "супержінка"

3

Юнак був обстежений у медико-генетичній консультації. Виявлений каріотип 47 ХУУ.

Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.

A *Синдром "суперчоловік"

B Синдром Патау

C Синдром Кляйнфельтера

D Синдром Шерешевського-Тернера

E Синдром Едвардса

4

Під час дослідження клітин букального епітелію слизової оболонки щоки у пацієнта

чоловічої статі виявлені 2 тільця Барра. Можливий діагноз:

A *Синдром Кляйнфельтера

B Синдром Шерешевського-Тернера

C Синдром Патау

D Синдром "супержінки"

E Синдром "суперчоловіка"

5

У медико-генетичну консультацію звернулася хвора дівчина з попереднім діагнозом

“синдром Шерешевського-Тернера”. Яким генетичним методом можна уточнити діагноз?

A * Цитогенетичний

B Генеалогічний

C Гібридологічний

D Біохімічний

E Дерматогліфіки

6

У хворого кров’яні випорожнення, 3-10 і більше разів на добу. Яке протозойне

захворювання це може бути?

A *Амебіаз

B Лейшманіоз

C Трипаносомоз

D Трихомоноз

E Малярія

7

При мікроскопії мазка фекалій виявлені чотирьохядерні цисти. Якому паразиту із

Найпростіших вони належать?

A * Дизентерійна амеба

B Балантидій

Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3, КРОК-Б и КРОК- >>
----- Материалы взяты с сайта KrokTest.org.ua----- Все материалы для подготовки к экзаменам КРОК-1, КРОК-2, КРОК-3, КРОК-Б и КРОК-М Крок 2. Загальна лікарська підготовка 2011 рік 1. Терапевтичний профіль 1 Больной 38-ми лет жалуется на вялость, субфебрилитет, увеличение лимфатических узлов, носовые кровотечения, боль в костях. Объективно: бледность кожи и слизистых, пальпируются увеличенные безболезненные лимфоузлы, стерналгия, печень +2 см, селезёнка +5 см, безболезненная. В крови: эр.-
,7\cdot10^{12}$/л, Hb- 84 г/л, лейк.- \cdot10^9$/л, э.- 1\%, п.- 2\%, с.- 12\%, лимфоц.- 83\%, лимфобл.- 2\%, клетки Боткина-Гумпрехта; СОЭ- 57 мм/час. Какой наиболее вероятный диагноз? A Хронический лимфолейкоз B Хронический миелолейкоз C Острый лимфолейкоз D Острый миелолейкоз E Лимфогранулематоз 2 Женщина 62-х лет после поднятия груза ощутила острую боль в поясничной зоне, ягодице, заднебоковой поверхности правого бедра, наружной поверхности правой голени и тыльной поверхности стопы. Объективно: слабость передней большеберцовой мышцы, длинного разгибателя большого пальца, короткого разгибателя пальцев правой стопы. Снижен ахиллов рефлекс справа. Положительный симптом Ласега. Какой наиболее информативный метод исследования для уточнения диагноза дискогенной компрессии $L_5$ корешка? A Магнитно-резонансное сканирование B Рентгенография позвоночника C Электромиография D Ангиография E Люмбальная пункция 3 Женщина 53-х лет жалуется на боль и перебои в работе сердца. Болеет с детства, отец её страдал аритмией. Объективно: состояние тяжёлое, Ps- 220/мин, АД- 80/60 мм рт.ст. ЭКГ: ЧСС- 215/мин, расширение и деформация комплекса $QRS$ с наличием атриовентрикулярной диссоциации; зубец $P$ - положительный. В последующем частота сердечных сокращений снизилась до 45/мин, полное разобщение зубца $P$ и комплекса $QRST$. Что из перечисленного является наиболее эффективным в лечении больной? A Имплантация искусственного водителя ритма B $\beta$-адреноблокаторы C Холинолитики D Антагонисты кальция E Сердечные гликозиды


C Лямблія

D Трихомонада

E Токсоплазма

8

У пацієнта, який приїхав з Африки з’явилась кров у сечі. При мікроскопії осаду сечі

виявлені яйця овальної форми, жовтого кольору, з шипом на одному з полюсів. Якому

Абрамович С. Біблія як форманта філологічної культури: Монографія. –Чернівці:Рута,2002. –230с >>
1. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 1: Навчальний посібник. 2-е вид.–Чернівці:Рута,2002. –191с. Перша частина містить короткий довідковий матеріал, приклади розв’язання  типових задач, відбірки задач для практичних  занять та домашнього завдання з лінійної алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу відповідно до програми з вищої математики. 2. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 2: Навчальний посібник. 2-е вид.–Чернівці:Рута,2002. –208с. Друга частина містить короткий довідковий матеріал, приклади розв’язання типових задач, відбірки задач для практичних занять і домашнього завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики відповідно до вузівської програми з вищої математики 3. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 3: Навчальний посібник. 2-е вид.–Чернівці:Рута,2002. –168с. Третя частина навчального посібника містить короткий довідковий матеріал, приклади розв’язання задач для практичних занять та домашнього завдання з математичного програмування відповідно до вузівської програми з вищої математики. 4. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина    II: Курс лекцій у трьох частинах. –Чернівці:Рута,2003. –248с. Курс лекцій охоплює теоретичний матеріал з теорії ймовірностей і математичної статистики згідно з навчальною програмою вищих навчальних закладів України. Наведено багато прикладів розв’язання задач, а також запропоновано вправи для самостійного розв’язання. 5. Лавренчук В.П., Букатар М.І., Готинчан Т.І., Пасічник Г.С. Математичні методи дослідження операцій: Навчальний посібник. –Чернівці:Рута,2005. –352с. Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач, набори задач для самостійного розв’язання з лінійного, нелінійного програмування, матричних ігор, сіткового планування, систем масового обслуговування. 6. Лінійна алгебра: Навчальний посібник /Укл. Бортей М.С., Дрінь І.І., Федорук Л.О., Пертен С.І., Стецько Ю.П.-Чернівці: ЧЕТІ КНТЕУ,2006. –190с. 7. Математичні моделі управління ризиком: Навчальний посібник /Укл. Лавренчук В.П., Букатар М.І., Кушнірчук В.Й., Пертен С.І.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2006. –164с.        Посібник складаєть з двох частин. У першій частині розглянуто основні теоретичні питання ризику і його математичного моделювання, які супроводжуються конкретними прикладами і вправами. Друга частина є збірником задач і вправ з математичних методів управління ризиком.

Національна академія наук України >>
Кафедра гуманітарних дисциплін ЗВІТ З НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ЕОМ Виконала: Студентка МП-32 Ікрамова Крістіна Муратівна Київ-2012 Зміст Розділ 1. Загальна характеристика гео- та демографічних систем країни: територія, природні умови, демографічні характеристики………………3-23 Розділ 2. Загальна характеристика економічної системи країни: загальні показники економічного розвитку, рівень розвитку матеріальної інфраструктури……………………………………………………………24-35 Розділ 3. Загальна характеристика відносин України з Нідерландами: зовнішньоекономічні відносини, дипломатичні відносини………………36-48 Розділ 4. Загальна характеристика політичної системи країни: державний устрій,системи примусу та переконання………………………………….49-55 Розділ 5. Загальна характеристика правової системи країни: історичні етапи розвитку системи права, найважливіші галузі діючого права, карне та процесуальне законодавство………………………………………………………56-94 Розділ 6. Загальна характеристика судової системи країни: структура судів різних інстанцій, апарат контролю за дотриманням законності………95-97 Висновок…………………………………………………………………98-101 Список літератури…………………………………………………….....102-103 Корисні посилання…………………………………………………………….104 Розділ 1. Загальна характеристика гео - та демографічних систем країни. Нідерла́нди, офіційно Королі́вство Нідерла́ндів  — країна на заході Європи на березі Північного моря. Складається з західноєвропейської території та Антильських островів Бонайре, Саба та Сінт-Естатіус, разом з островами Аруба, Кюрасао та Сінт-Мартен (які мають особливий статус) складає Королівство Нідерландів. Часто країну неофіційно називають Голандією за назвою однієї з семи провінцій, що спочатку входила в Республіку Сполучених провінцій Нідерландів у XVI столітті.

гельмінту вони належать?A *Шистосома

B Опісторхіс

C Клонорхіс

D Парагонімус

E Фасціола

9

После воздействия колхицина в метафазной пластинке человека обнаружено на сорок

шесть хромосом больше нормы. Указанная мутация относится к:

A *Полиплоидия

B Анеуплоидия

C Политения

Заступник голови районної ради М. Угорський >>
комунального закладу «Коломийський районний Центр ПМСД» 1. Керівний склад Центру ПМСД. Інформаційно-аналітичний кабінет. Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал. Лікувально-профілактичні підрозділи: Отинійська міська лікарська амбулаторія з ФАПом с.Ворона Отиніська сільська лікарська амбулаторія з ФАПами: сс..Грабич, Голосків, Сідлище, Молодилів, Станіславівка, Торговиця, Закрівці, Угорники Гвіздецька лікарська амбулаторія з ФАПами: сс..М.Гвіздець, Ст.Гвіздець, Остапківці Печеніжинська лікарська амбулаторія з ФАПами: сс..Рунгури, Слобода, Молодятин, Марківка, М.Ключів Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Княждвір з ФАПом: с.Кийданч Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Ковалівка з ФАПом: с.Мишин Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Залуччя з ФАПами: сс..Дебеславці, Ганів, Пилипи, Кропивище, Грушів Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Н.Вербіж Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Сопів Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Спас Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.В.Ключів Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Перерів з ФАПами: сс..Матіївці, Семаківці, Замулинці Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Раківчик з ФАПами: сс..Шепарівці, Л.Слобідка Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Товмачик з ФАПом: с.Іванівці


D Инверсия

E Транслокация

10

Цвет кожи у человека контролируется несколькими парами несцепленных генов,

взаимодействующих, по типу аддитивной полимерии. Пигментация кожи у человека с

генотипом А1А1 А2А2 А3А3 будетA *Черная ( негроид )

B Белая ( европеоид )

C Желтая ( монголоид )

D Коричневая ( мулат )

E Альбинос

11

Люди, проживающие в разных районах Земли отличаются фенотипически - негроиды,

монголоиды, европеоиды. Это можно объяснить формой отбора:

A *Дизруптивный.

B Искусственный.

C Движущий.

D Стабилизирующий

E Половой.

Розчищення територ >>
1 Інженерна підготовка будівельного майданчик 1.1 Загальні положення 1.2 Створення геодезичної розбивної основи 1.3 Розчищення території 1.4 Відведення поверхневих і ґрунтових вод 2. Технологія переробки ґрунту 2.1. Загальні положення 2.2. Земляні споруди 2.3. Підготовчі і допоміжні процеси 3. Розробка ґрунту механічним методом 3.1 Ґрунти та їх будівельні властивості 3.2 Комплексна механізація виконання земляних робіт 3.3 Розробка ґрунту екскаваторами 3.4 Контроль якості 4. Розробка ґрунту механічним методом 3.4 Розробка ґрунту землерийно-транспортними машинами 3.5. Укладання й ущільнення ґрунту 3.6. Контроль за якістю земляних робіт 3.7. Охорона праці при виконанні земляних робіт 5. Технологія зведення підземної частини будівель та споруд 5.1. Класифікація й конструктивні схеми підземної частини будівель і споруд 5.2. Вплив технологічних факторів на надійність роботи основ і фундаментів 6 Зведення фундаментів і підземної частини будівель і споруд глибокого закладання 6.1 Влаштування глибоких бурових опор 6.2 Улаштування опор з тонкостінних залізобетонних оболонок 6.3 Зведення фундаментів і підземних споруд методом опускного колодязя. 7 Зведення фундаментів і підземної частини будівель і споруд глибокого закладання 7.1 Технологія виконання робіт методом “стіна в ґрунті” 7.2 Контроль якості зведення фундаментів глибокого закладення 7.3 Техніка безпеки 8.Улаштування пальових фундаментів 8.1 Види паль та їхня класифікація 8.2 Занурення забивних паль 8.3 Контроль якості 9.Улаштування пальових фундаментів 9.1. Улаштування паль у свердловинах 9.2 Улаштування паль у продавлених свердловинах 9.3 Контроль якості 10 Улаштування пальових ростверків 10.1 Контроль якості 11.Улаштування пальових фундаментів 11.1 Контроль якості пальових фундаментів 11.2. Техніка безпеки 12. Технологія зведення будівель з монолітного залізобетону 12.1 Загальні положення 12.2 Особливості зведення будівель з монолітного бетону 13 Призначення опалубки 13.1 Основні типи опалубок 13.2 Контроль якості 14. Зведення будинків у розбірно-переставних опалубках 14.1 Розбірно-переставна дрібнощитова опалубка 14.2 Розбірно-переставна великощитова опалубка 15.Зведення будинків у об'ємно -переставних опалубках 15.1 Блок-форми 15.2 Об'ємно-переставна опалубка 16.Зведення будинків у розбірно-переставних опалубках 16.1 Горизонтально-ковзна опалубка 16.2 Пневматична опалубка 17 Технологія виконання опалубних робіт 17.1 Загальні положення 17.2 Зведення опалубки східчастих і стрічкових фундаментів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА >>
Додаток до рішення сесії районної ради ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ від 21.12.2012 № 390 ПРОГРАМА розвитку фізичної культури та спорту в Новотроїцькому районі на 2013 рік ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА програми розвитку фізичної культури та спорту в Новотроїцькому районі на 2013 рік 1. Ініціатор розроблення програми Обласна державна адміністрація 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Доручення голови обласної державної адміністрації від 13 грудня 2011 року №262-д 3. Розробник програми Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації 4. Співрозробники програми Відділ освіти районної державної адміністрації, ФСТ “Колос” 5. Відповідальний виконавець програми Районна державна адміністрація 6. Учасники програми Відділ освіти, відділ у справах сім”ї, молоді та спорту, виконкоми сільських та селищних рад, ФСТ “Колос”, ФСК “Витязь”, ФК “Бджоляр”, ФСК “Аматор” 7. Терміни реалізації програми 2013 рік 8. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) - 9. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) - 10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього 594,0 у тому числі бюджетних коштів: 494,0 з них коштів обласного бюджету -


12

В зоопарк г.Киева доставлены антилопы из Африки. В их крови обнаружены Trypanosoma

brucei gambiense. Представляют ли эти животные эпидемиологическую опасность:

A *Эпидемиологической опасности нет

B Опасность только для человека

C Опасность для домашних животных и человека

D Опасность для других антилоп

E Опасность только для хищников.

13

На клітину подіяли колхіцином, що блокує “збирання” ахроматинового веретена. Які

етапи мітотичного циклу будуть порушені?

A *Анафаза

B Профаза

C Цитокінез

D Передсинтетичний період інтерфази

E Постсинтетичний період інтерфази

14

В органелі встановлена наявність власної білоксинтезуючої системи. Це органелла:

РЗЗ-лазер на одномірних фотонних кристалах, як сенсор шкідливих речовин >>
298708DFBS РЗЗ-лазер на одномірних фотонних кристалах, як сенсор шкідливих речовин РЗЗ-лазер на одномірних фотонних кристалах, як сенсор шкідливих речовин Науковий напрям: Електронна техніка та прилади Ключові слова: фотонний кристал, холестеричний рідкий кристал, крок спіралі, шкідливі речовини Вступ Лазерна генерація РЗЗ-лазера на фотонних кристалах відкрила їх потенційне застосування в ролі оптичних датчиків. Такі сенсори можна використовувати в екології, де потрібно досить точно визначити наявність шкідливих речовин. Оскільки довжина хвилі лазерної генерації залежить від матеріальних властивостей фотонних кристалів, а ці матеріальні властивості залежать від зовнішніх чинників, така система може використовуватись як датчик, де довжина хвилі лазерної генерації забезпечує інформацію про зовнішні чинники. Фотонні матеріали з забороненою зоною недавно сконцентрували значну увагу через їх потенційні застосування в технології дисплеїв, телекомунікаціях, та волоконній оптиці [1]. Одна з найпривабливіших областей застосування фотонних середовищ це вивчення вимушеної емісії з метою реалізації низько-порогових лазерних пристроїв [2]. Фотонний кристал (ФК) — це матеріал, структура якого характеризується періодичною зміною показника заломлення [3]. Фотонні кристали не пропускають світло з довжиною хвилі, співмірною з періодом структури. Ці спектральні діапазони одержали назву “фотонні заборонені зони” (ФЗЗ). На сьогодні найбільший інтерес становлять фотонні кристали, для яких ФЗЗ лежить у видимій (λ = 400 – 700 нм) або в ближній ІЧ (λ = 1 – 1,5 мкм) областях. Теоретичні відомості Холестеричний рідкий кристал (ХРК) являє собою одновимірний фотонний кристал. ХРК мають багато унікальних властивостей, як наприклад надмолекулярна спіральна структура, 100% селективне відбивання світла кругової поляризації, і здатність змінювати довжину хвилі селективного відбивання зовнішніми полями [4–5]. Серед цих властивостей, найцікавішою особливістю є те, що спіральний крок можна змінювати за допомогою зовнішніх чинників, що забезпечує можливість створення перестроюваних бездзеркальних лазерів, до яких відноситься лазер з розподіленим зворотним зв’язком. Лазерна генерація в ХРК відбувається на довгоживучих модах на краю смуги селективного відбивання (рис.1) [6]. Рис. 1. Спектри відбивання ХРК зразка з домішкою DCM (1.25%), флуоресценції барвника та лінія генерації лазера [6]A *Мітохондрії
Львів - 2013 Зміст >>
Львів - 2013 Зміст ВСТУП…………………………………………………………………….………4 Розділ І. Аналітична частина 5 1.1.Аналіз економічного та соціального розвитку за попередній період 5 1.1.1.Стан виконання обласних програм з вирішення найважливіших проблем розвитку економіки та соціальної сфери області 36 1.2.Пріоритетні напрямки та основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області на 2013 рік 38 1.2.1.Пріоритетні напрямки економічного та соціального розвитку Львівщини на 2013 рік 38 1.2.2.Основні показники соціально-економічного розвитку Львівської області на 2013 рік 40 Розділ ІІ. Економічний і соціальний розвиток області у 2013 році 45 2.1.Найактуальніші завдання розвитку Львівської області у 2013 році 45 2.1.1.Розвиток базових галузей реального сектору економіки 46 2.1.2.Розвиток села 48 2.1.3.Активізація будівництва у житловому секторі, у галузі інфраструктури та дорожнього господарства 50 2.1.4.Енергоефективність та енергоощадність 54 2.1.5.Підсилення інвестиційної політики 56 2.2.Підвищення соціальних стандартів життя 58 2.2.1.Покращення здоров'я населення 58 2.2.2.Розвиток освітньої сфери 59 2.2.3.Розвиток культури та охорона культурної спадщини 60 2.2.4.Сімейна та молодіжна політика. Захист прав дітей 62 2.2.5.Розвиток фізичної культури та спорту 66 2.2.6.Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери 67 2.2.7.Розвиток житлово-комунального господарства 68 2.2.8.Охорона навколишнього природного середовища 69 2.2.9.Ринок праці та зайнятість населення 71 2.2.10.Соціальний захист населення 72 2.3. Забезпечення умов для соціально-економічного зростання 73 2.3.1.Регуляторна політика та розвиток підприємництва 73 2.3.2.Розвиток внутрішньої торгівлі та послуг 74 2.3.3.Функціонування фінансового ринку 76 2.3.4.Цінова політика 78 2.3.5.Забезпечення зростання купівельної спроможності населення 79 2.3.6.Зовнішньоекономічна діяльність 80 2.3.7.Розвиток міжнародного співробітництва 81 Розділ III. Забезпечення підтримки соціально-економічного розвитку малих міст 83


B Апарат Гольджі

C Лізосоми

D Вакуолі

E Ендоплазматичний ретикулум

15

До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді

виявились слідуючи симптоми: трапецевидна шийна складка (шия “сфінкса”); широка

грудна клітка, широко розставлені, слабо розвинені соски молочних залоз. Який


найбільш ймовірний діагноз пацієнтки?

A *Синдром Шерешевського-Тернера.

B Синдром Патау.

C Синдром Мориса

D Синдром Клайнфельтера

E Синдром “крику кішки”

16

При поділі клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні

мембрана ядра, ядерце, центріолі знаходились на полюсах клітини. Хромосоми мали

вигляд клубка ниток, які вільно розташовані у цитоплазмі. Для якої фази це характерно?A * Профази

B Метафази

C Анафази

D Інтерфази

E Телофази

17

До лікаря звернувся юнак 16 років зі скаргами на свербіння між пальцями рук і на животі,

яке посилювалося вночі. При огляді на шкірі були виявлені тоненькі смужки сірого кольору

і дрібненький висип. Який найбільш вірогідний збудник цієї хвороби?A *Sarcoptes scabiei

B Ixodes ricinus

C Ornitodorus papillipes

D Dermacentor pictus

E Ixodes persulcatus

18

После воздействия мутагена в метафазной пластинке человека обнаружено на три

хромсомы меньше нормы. Указанная мутация относится к:

A *Анеуплоидия

B Полиплоидия

C Политения

D Инверсия

E Транслокация

19

У хворого виявлено розлади травлення, болі в животі, слинотеча. Схожі симптоми у нього

проявлялися і раніше. При лабораторній діагностиці у фекаліях виявлені яйця овальної

форми, вкриті бугристою оболонкою. Визначте можливу причину розладів здоров’я людини:A *аскаридоз

B трихоцефальоз

C діфілоботріоз

D ентеробіоз

E фасциольоз

20

До лікарні потрапив хворий з Східного Сибіру зі скаргою на біль у печінці. У фекаліях

знайдені яйця до 30 мкм, які по формі нагадують насіння огірків. Який попередній діагноз

Е. Післядія 3. >>
ТЕМА №8, 9: Загальна фармакологія. Фармакодинаміка та фармакокінетика лікарських засобів. Явища при сумісному та повторному застосуванні лікарських засобів 1. Для зменшення зубного болю хворому рекомендовано приймати анальгін. До якого з перелічених видів фармакотерапії належить цей спосіб лікування? A. Етіотропний B. Патогенетичний *C. Симптоматичний D. Замісний E. Функціональний 2. При тривалому лікуванні антипсихотичними засобами в терапевтичних дозах у хворих, поруч з відновленням психіки, з’являється напруга скелетних м’язів, скованість ходи, деякі вегетативні розлади. До якого виду дії ліків слід віднести ці явища? A. Передозування B. Основний лікувальний ефект *C. Побічна дія D. Інтоксикація Е. Післядія 3. Жінка на другому місяці вагітності помилково прийняла велику дозу ретинолу, що призвело до гіпервітамінозу А. В подальшому вагітність протікала нормально, але дитина народилася з дефектом розвитку. Який з перелічених видів пошкоджуючої дії ліків на плід проявився у даному випадку? A. Ембріотоксичний *B. Тератогенний C. Фєтотоксичний D. Мутагенний E. Канцерогенний 4. При отруєнні грибами – мухоморами в якості антидоту використовують атропін. Який з перелічених механізмів, притаманний атропіну, призводить до знешкоднення грибного яду – мускарину? *A. Рецепторний B. Фізико-хімічний C. Антиферментний D. Ферментний E. Антиметаболічний 5. У чоловіка з черепно-мозковою травмою запаморочений стан, дихання послаблене, пульс нитковидний, відсутні рефлекси. Який шлях введення засобів швидкої допомоги найбільше доцільний у даному випадку? A. Ректальний B. Підшкірний *C. Внутрішньовенний D. Пероральний E. Інгаляційний 6. Хворому на серцеву недостатність призначено дигітоксин. Стан його покращився, але згодом ознаки серцевої недостатності знову відновилися і навіть з’явилися симптоми глікозидної інтоксикації. Чим це можна пояснити? А. Потенціюванням *В. Кумуляцією С. Тахіфілаксією D. Сенсибілізацією Е. Ідіосинкразією

можна поставити хворому?A *Опісторхоз.

B Гіменолепідоз.

C Дікроцеліоз.

D Парагонімоз.

E Теніарінхоз.

21

Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили

структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана яких утворює кристи.

Назвіть ці органели.A *Мітохондрії

B Ядро
Підготовка науково-дослідницької роботи як засіб формування творчих, лідерських якостей та наукового мислення учнів >>
Яковенко К.Ю., практичний психолог Безлюдівського юридичного ліцею імені І.Я.Підкопая Підготовка науково-дослідницької роботи як засіб формування творчих, лідерських якостей та наукового мислення учнів Обдарована молодь – це безцінний потенціал нашої нації. Розвиток творчих здібностей дітей є одним з основних напрямів роботи як практичного психолога, так і соціального педагога, тому дуже важливо вчасно звертати увагу на це питання. У роботі з обдарованою дитиною не менш важливим є залучення її до участі у міжнародних проектах, у сезонних наукових школах, профільних науково-практичних таборах в канікулярний час. Обдаровані діти надзвичайно чутливі і потребують особливої уваги, тому в роботі з ними доцільно застосовувати такі форми роботи, що поєднують раціональні та емоційні види діяльності, надають простір ініціатив дітей. Для розвитку творчих здібностей, інтелектуального потенціалу найбільш ефективними виявилися проблемні, дослідницькі, пошукові методи навчання1. Під керівництвом педагога учні включаються в пошук істини і досягають її розкриття власними зусиллями. Вони отримують не готові знання, а дістають їх власною працею, тобто вчаться мислити. У обдарованих школярів, які займаються науково-дослідницькою роботою формується творча самосвідомість, що виявляється у самопізнанні, самооцінці, самоорганізації, прагненні до самореалізації та самовдосконалення. Готуючи дітей до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, науковому керівникові слід ознайомитись з вимогами до оформлення робіт. Окрім цього, необхідно навчити дітей працювати з літературою, аналізувати думки вчених, не приписуючи їх собі, а виражати критичне ставлення до того чи іншого наукового підходу. Варто відмітити, що готувати до цього учнів слід поступово, розпочинаючи з визначення сфери інтересів дитини, її схильностей та бажання до опанування складними науковими термінами, формувати вміння розуміти й розкривати їх. Отже, ознайомимось з вимогами до написання науково-дослідницької роботи. Основні вимоги до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт2 1. Загальні положення 1.1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту. Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.


C Лізосоми

D ЕПС

E Пероксисоми

22

Група українських туристів привезла з Самарканду піщанок. На митниці під час

обстеження звірків на шкірі виявили виразки. Який вид найпростішого найбільш

вірогідний збудник захворювання тварин?A *Leishmania tropica major

B Balantidium coli

C Plasmodium falciparum

D Trypanosoma cruzi

E Toxoplasma gondii

23

До лікарні поступив хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху, біль

при ковтанні, жуванні та обертанні очей, слабкість, температуру, набрякання повік та

обличчя. При обстеженні хворого з’ясувалось, що він їв свинину, не перевірену

ветеринарною інспекцією. Який вид гельмінтозу можна припустити?

A *Трихінельоз

B Аскаридоз

C Трихоцефальоз

D Ентеробіоз

E Анкілостомоз

24

У лікарню поступив хворий з попереднім діагнозом “трихінельоз”. Вживання якої їжі могло

спричинити це захворювання?

A *Свинини

B Яловичини

C Риби

D Раків і крабів

E Немитих овочів і фруктів

25

У діагностиці хромосомних хвороб з метою вивчення каріотипу на культуру клітин під час

мітозу діють колхіцином – речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На

якій фазі буде зупинений мітоз?A *Метафаза

B Інтерфаза

C Профаза

D Телофаза

E Анафаза

26

У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з попереднім діагнозом “синдром

Клайнфельтера”. Яким генетичним методом можна уточнити діагноз?

A *Цитогенетичним

B Генеалогічним

C Біохімічним

D Близнюковим

E Популяційно-статистичним

27

У дитини з білявим волоссям, блідою шкірою відмічається збільшений тонус м’язів,

судоми та розумова відсталість. Який з перелічених методів необхідно застосувати для

встановлення діагнозу цієї ензимопатії:A *Біохімічний

B Цитогенетичниий

C Популяційно-статистичний

D Электрофізіологічний

E Генеалогічний

28

До генетичної консультації звернулась жінка-альбінос (спадкується по

аутосомно-рецессивному типу), з нормальним згортанням та І (О) групою крові. Який з

перелічених генотипів більш імовірний для цієї жінки:A *aa ii XHXH

B Aa IAi XHXH

C aa IAIA XhXh

D AA ii XHXh

E AA IA IB XHXH

29

У жінки при обстеженні клітин слизової оболонки щоки не знайдено статевий хроматин.

Яке з наведених захворювань можна припустити?

A *Хвороба Шерешевського-Тернера

B Трисомія Х

C Хвороба Дауна

D Синдром Леша-Найяна

E Хвороба Коновалова-Вільсона

30

Человек длительное время проживал в условиях высокогорья. Какие изменения крови

будут у него?

A *Увеличение количества гемоглобина

B Увеличение количества лейкоцитов

C Снижение количества лейкоцитов

D Урежение пульса

E Увеличение диаметра кровеносных сосудов

31

В кариотипе матери 45 хромосом. Установлено, что это связано с транслокацией 21-й

хромосомы на 15-ю. Какое заболевание вероятнее всего будет у ребенка, если кариотип

отца нормальный?A *Синдром Дауна

B Синдром Клайнфельтера

C Синдром Патау

D Синдром Эдвардса

E Синдром Морриса

32

К врачу обратился больной по поводу округлых незаживающих изъязвлений на коже

лица. Он недавно вернулся из Туркменистана. Врач заподозрил кожный лейшманиоз.

Каким путем проник в организм человека возбудитель этого заболевания:A *Трансмиссивным.

B Воздушно--капельным.

C Контактно-бытовым.

D Фекально-оральным.

E Алиментарным.

33

З метою одержання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхіцином –

речовиною, яка блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз?

A *Метафаза

B Інтерфаза

C Анафаза

D Профаза

E Телофаза

34

У больного наблюдается типичная для приступа малярии клиническая картина: озноб,

жар, проливной пот. Какая стадия малярийного плазмодия вероятнее всего будет

обнаружена в крови больного в это время:A *Мерозоит

B Шизонт

C Спорозоит

D Спороциста

E Оокинета

35

У дитини зі спадково обумовленими вадами зразу ж після народження спостерігався

характерний синдром, який називають "крик кішки". При цьому у ранньому дитинстві

малюки мають "нявкаючий" тембр голосу. Під час дослідження каріотипу цієї дитини було

виявлено:

A *Делецію короткого плеча 5-ї хромосоми

B Додаткову 21-у хромосому

C Додаткову Х-хромосому

D Нестачу Х-хромосоми

E Додаткову Y-хромосому

36

Жінка з I (O) Rh- групою крові вийшла заміж за чоловіка з IV (AB) Rh+ групою крові. Який

варіант групи крові і резус-фактора можна очікувати у дітей?

A *III (B) Rh+

B I (O) Rh-

C IV (AB) Rh+

D IV (AB) Rh-

E I (O) Rh+

37

У лабораторії при мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлені

личинки. При аналізі крові виявлена еозинофілія. Який гельмінтоз можна передбачити?

A *Аскаридоз

B Ентеробіоз

C Трихоцефальоз

D Парагонімоз

E Опісторхоз

38

Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У

результаті утворились білкові фрагменти в цитоплазмі. Які органели клітини візьмуть

участь у їх утилізації?A *Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Рибосоми

D Ендоплазматичний ретикулум

E Клітинний центр

39

В процесі обміну речовин беруть участь органели, які мають кулясту форму, розміри від

0.2 до 1 мкм. Їх утворення пов"язано з комплексом Гольджі. Вони відіграють суттєву роль

в індивідуальному розвитку організму. Їх поділяють на групи, в залежності від вмісту і

функцій. Пошкодження цих органел дуже шкідливе для клітини. Назвіть ці органели :

A * лізосоми

B рибосоми

C ендоплазматичний ретикулум

D мітохондрії

E центросома

40

У клітин, які здатні до поділу, відбуваються процеси росту, формування органел, їх

накопичення, завдяки активному синтезу білків, РНК, ліпідів, вуглеводів. Як називається

період мітотичного циклу, в якому відбуваються вказані процеси, але не синтезується ДНК:A * пресинтетичний

B синтетичний

C премітотичний

D телофаза

E анафаза

41

Перебуваючи у робочому відрядженні в одній із країн тропічної Африки, лікар зіткнувся зі

скаргами місцевого населення з приводу хвороби дітей 10-14 літнього віку, що

супроводжується стійкими лихоманками, які не мають правильного чергування,

виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки. Враховуючи місцеві умови, що

пов’язані з великою кількістю москітів, можна передбачити що це:A * вісцеральний лейшманіоз

B балантидіаз

C токсоплазмоз

D сонна хвороба

E хвороба Чагаса

42

В лабораторію звернувся чоловік 40 років, який мешкає у глинобитному домі. В щілинах

помешкання він знайшов членистоногих з овальним видовженим тілом з дещо

загостреним переднім кінцем темно-сірого кольору. Ротові органи лежать в заглибленні

на черевній поверхні. Чотири пари ходильних ніг, на рівні першої пари розташований

статевий отвір. Визначте вид цього членистоногого:A * Ornithodorus papillipes

B Ixodes persulcatus

C Ixodes ricinus

D Sarcoptes scabiei

E Dermacentor nuttalli

43

В клітині, яка мітотично ділиться спостерігається розходження дочірніх хроматид до

полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу знаходиться клітина:

A *Анафази

B Метафази

C Телофази

D Профази

E Інтерфази

44

У человека зарегистрирована клиническая смерть. При этом прекратились следующие

жизненно важные функции:

A *Сердцебиение и дыхание

B Самообновление клеток

C Процессы метаболизма

D Репликация ДНК

E Подвижности

45

У человека поставлен предварительный диагноз – множественный склероз, как

следствие извращения иммунной реакции. Это заболевание Вы отнесете к:

A *Аутоиммунным

B Инфекционным

C Инвазионным

D Геномным

E Хромосомным

46

При пересадке сердца от одного человека к другому для предотвращения отторжения

трансплантационный иммунитет подавляют с помощью:

A *Иммунодепрессантов

B Инфракрасного излучения

C Антимутагенов

D Ультразвука

E Мутагенов

47

Мати і батько здорові. Методом амніоцентезу у клітинах епітелію плода визначено

каріотип 45 ХО. Поставте діагноз?

A * Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Едвардса

C Синдром Патау

D Синдром “котячого крику”

E синдром “трисомія Х”

48

При цитогенетичному дослідженні в клітинах абортованого ембріону виявлено 44

хромосоми, відсутність обох хромосом третьої пари. Яка мутація відбулась

A * Нулесомія

B Хромосомна аберація

C Генна (точкова)

D Полісомія

E Моносомія

49

В фекаліях хворого з хронічним колітом (запаленням товстої кишки) виявлені кулеподібні

цисти діаметром 10 мкм з 4 ядрами. Цисти якого найпростішого виявлені?

A * дизентерійної амеби

B кишкової амеби

C ротової амеби.

D лямблії.

E балантидія

50

За допомогою методу каріотипування у новонародженої дитини з множинними

дефектами черепу, кінцівок і внутрішніх органів виявлено три хромосоми 13-ї пари. Було

встановлено діагноз:A * Синдром Патау

B Синдром Едварда

C Синдром Клайнфельтера

D Синдром Дауна

E Синдром Шерешевського-Тернера

51

У мітозі розрізняють чотири фази. В якій фазі клітина людини має 92 однохроматидні

хромосоми?

A *Анафаза

B Телофаза

C Метафаза

D Профаза

E Інтерфаза

52

Соматичні клітини людини – диплоїдні (2n хромосом). Проте поліплоїдні клітини

червоного кісткового мозку (мегакаріоцити) можуть мати до 64 n хромосом. Який

механізм їх виникнення?A *Ендомітоз

B Політенія

C Мітоз

D Амітоз

E Мейоз

53

У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снотворного талідомід,

народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням

будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології?A *Фенокопія

B Трисомія

C Моносомія

D Триплоїдія

E Генна мутація

54

До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу оцінки ризику

захворювання гемофілією у її дітей. Її чоловік страждає гемофілією. Під час збору

анамнезу виявилося, що у сім’ї жінки не було випадків гемофілії. Вкажіть ризик

народження хворої дитини:

A * відсутній

B 25%

C 50%

D 75%

E 100%

55

До педіатра звернулась мати з дитиною, в якої вона на білизні виявила маленьких білих

черв`ячків ниткоподібної форми з загостреними кінцями, завдовжки близько 1см. Із

розповіді матері: дитина неспокійно спить, уві сні скрегоче зубами, часто розчухує

область анального отвору. Визначте вид гельмінта::

A * Гострик.

B Аскарида

C Волосоголовець

D Ціп`як озброєний

E Кривоголовка.

56

У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої

щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також

мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Найбільш йморівною причиною таких

аномалій є делеція:

A * короткого плеча 5-ої хромосоми

B короткого плеча 7-ої хромосоми

C короткого плеча 9-ої хромосоми

D короткого плеча 11-ої хромосоми

E 21-ої хромосоми

57

При деяких спадкових хворобах, які раніше вважались невиліковними, з розвитком

медичної генетики виникла можливість одужання за допомогою замісної дієтотерапії. В

даний час це найбільше стосується:A * Фенілкетонурії

B Анемії

C Муковісцидозу

D Цистинурії

E Ахондроплазії

58

При біохімічному дослідженніі клітинних органел в них виявлені травні ферменти. Цими

органелами є:

A * Лізосоми

B Пластинчастий комплекс

C Ендоплазматичний ретикулюм

D Мітохондрії

E Рибосоми

59

При деяких захворюваннях в клітинах виникають зміни, які супроводжуються

порушеннями цілісності мембран лизосом. Які зміни відбудуться в клітинах?

A *Аутоліз

B Порушення мітозу

C Порушення трансляції

D Порушення транскрипції

E Накопичення речовин

60

В клітинах здорової печiнки активно синтезується глiкоген та бiлки. Якi типи органел

добре розвинутi?

A * Гранулярна та агранулярна ЕПС.

B Клітинний центр.

C Лiзосоми.

D Мітохондрії

E Пероксiсоми.

61

При обстеженні 7-річної дитини виявлено наступні ознаки: низький зріст, широке округле

лице, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот.

Діагностовано також вада серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби

Дауна. Вкажіть причину даної патології.

A *Трисомія 21-ої хромосоми

B Трисомія 13-ої хромосоми

C Трисомія за Х хромосомою

D Часткова моносомія

E Нерозходження статевих хромосом

62

Каріотип чоловіка 47 хромосом, в ядрі соматичної клітини виявлене тільце Барра.

Спостерігається ендокринна недостатність: недорозвиток сім’яників, відсутність

сперматогенезу. Про яке захворювання свідчить даний фенотип?A *Синдром Клайнфельтера

B Синдром Патау

C Синдром Едвардса

D Синдром Шерешевського-Тернера

E Синдром Дауна

63

Під час розтину мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки

не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких

хребетних характерна подібна будова серця?A *Амфібій

B Риб

C Рептилій

D Ссавців

E Птахів

64

У подружжя народився син, хворий на гемофілію. Батьки здорові, а дідусь за

материнською лінією також хворий на гемофілію. Визначте тип успадкування ознаки.

A *Рецесивний, зчеплений зі статтю

B Аутосомно-ресесивний

C Домінантний, зчеплений зі статтю

D Неповне домінування

E Аутосомно-домінантний

65

Дитина поскаржилася на свербіж потиличної та скроневих ділянок голови. При огляді

голови дитини мама виявила поверхневі виразки внаслідок розчухів і гниди білого

кольору на волоссі. Вкажіть збудника цього патологічного стану:A *Воша головна

B Воша одежна

C Блоха людська

D Муха вольфартова

E Воша лобкова

66

Дитина 10 років скаржиться на слабість, нудоту, дратівливість. На білизні знайдені

гельмінти білого кольору завдовжки 5-10мм. При мікроскопії зскрібка з перианальних

складок виявлені безбарвні яйця несиметричної форми. Вкажіть, який гельмінт паразитує

у хворого?

A *Гострик

B Аскарида людська

C Кривоголовка

D Трихінела

E Волосоголовець

67

До лікаря-інфекціоніста з хворою дитиною звернулись батьки, які тривалий час

працювали в одній азіатській країні. У дитини такі симптоми: шкіра землистого кольору,

втрата апетиту, в’ялість, збільшені печінка, селезінка, периферійні лімфатичні вузли. Яке

протозойне захворювання можна припустити у дитини?

A *Вісцеральний лейшманіоз

B Балантидіаз

C Амебіаз

D Токсоплазмоз

E Лямбліоз

68

При огляді хворого з ранами, що кровоточать, лікар виявив пошкодження тканин

личинками, а також локальні місця нагноєння. Поставив діагноз:облігатний міаз.

Збудником цього стану є:A *Муха вольфартова

B Жигалка осіння

C Триатомовий клоп

D Муха цеце

E Муха хатня

69

У клiницi хворому було пересаджено нирку. Якi з перелiчених клiтин iмунної системи

можуть безпосередньо впливати на клiтини трансплантату?

A *Т-кiлери

B Плазмобласти

C Т-хелпери

D Супресори

E Тiмоцити

70

Внаслідку дії (-випромінювання на послідовність нуклеотидів ДНК втрачені 2 нуклеотиди.Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК:

A *Делеція

B Дуплікація

C Інверсія

D Транслокація

E Реплікація