Наказ №572 Про Типові навчальні плани початкової школи - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Наказ №572 Про Типові навчальні плани початкової школи - страница №1/2НАКАЗ

м. Київ


10.06. 2011 № 572

Про Типові навчальні плани початкової школи


На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 № 430 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типові навчальні плани початкової школи (далі – Типові навчальні плани) з українською мовою навчання (додатки 1, 2,), початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини (додаток 3), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 4, 5) та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу (додатки 6, 7).

2. Ввести їх в дію поетапно:

- у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року;

- у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;

- у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;

- у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо поетапної реалізації Типових навчальних планів початкової школи.

4. Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів початкової школи визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства освіти і науки України: від 29.11.2005 № 682 "Про Типові навчальні плани початкової школи"; від 13.05.2005 № 291 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу":

- у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року;

- у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;

- у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;

- у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Типові навчальні плани початкової школи

Типовий навчальний план >>
Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання № п/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень І ІІ ІІІ ІV 1 Українська мова 8 7 7 7 2 Іноземна мова 1 2 2 2 3 Математика 4 5 5 5 4 Навколишній світ 2 2 3 3 5 Музичне мистецтво** 1 1 1 1 6 Образотворче мистецтво** 1 1 1 1 7 Трудове навчання 1 1 1 1 8 Фізична культура* 3 3 3 3 9 Основи здоров'я 1 1 1 1 10 Інформаційна культура

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани початкової школи (далі - Типові навчальні плани) складені на виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти".

Відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів початкових шкіл з українською мовою навчання (додатки 1, 2), початкових шкіл з навчанням російською, іншою мовою національної меншини (додаток 3), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 4, 5) та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу (додатки 6, 7).

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти покладено освітні галузі "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура".

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ >>
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ Вступ дитини до початкової школи - важливий етап у її житті. Успішне подолання цього етапу залежить від того, як буде забезпечено наступність між дошкільною та початковою освітою дитини. Про це варто нагадувати всім педагогічним працівникам садочків та початкової школи. Це наріжний камінь в успішному старті дитини в шкільне життя і перехід її до ролі учня. Ця нова для дитини роль має стати бажаною, привабливою, цікавою. Між тим, іноді все відбувається інакше. Не переступивши шкільного порогу, дитина вже втомлена від майбутньої ролі учня і переповнена небажанням іти до школи. Чому так відбувається, які причини цього? Спробуємо їх розглянути, окресливши їхні психофізіологічні чинники. Від народження дитини (за нормальних умов фізичного та психічного розвитку) бажання пізнавати світ наявне в кожного малюка. Без сумніву, стартові умови для цього у всіх різні (відчуття, сприймання, темперамент…), але важливо те, що за умови правильної підтримки дитини з боку дорослих на це спроможні практично всі діти. Темпи пізнання дітьми світу бувають різними, хоч це не завжди впливає на якісну сторону цього процесу. Які основні завдання дошкільної освіти? Передусім це підтримка розвитку як фізичної, так і психічної сфери дитини. На сучасному етапі психологічних досліджень можна висловитися ще точніше: це створення умов для дозрівання всіх фізичних та психічних систем дитячого організму. Виходячи з цього, важливо наголосити на принципі ампліфікації (лат. amplificatio – збільшення, розширення – всебічне і повне використання потенційних можливостей психічного розвитку). Базові потреби розвитку дошкільника лежать в декількох площинах: фізіологічній (енергопотенціал – енергія, яка необхідна для будь-якої дії); фізичній (йдеться про психомоторику); емоційно-почуттєвій; інтелектуальній (мислительній); творчій (уявній)

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети "Українська мова (мова і читання)", "Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується навчальним предметом "Я у світі ".

З початкової школи в основну: проблеми наступності >>
зміною соціальної обстановки; зміною ролі учня; збільшенням навчальної навантаження; зміною режиму дня; різницею систем і форм навчання; нестиковкою програм початкової й основної школи; відмінністю вимог з боку вчителів-предметників; зміною стилю спілкування вчителів з дітьми. Спостереження за учнями, спілкування з ними в цей період показує, що вони дуже розгублені, не можуть зрозуміти, як будувати стосунки з педагогами, які вимоги обов'язкові для виконання - до школяра вперше пред'являється багато вимог з боку багатьох людей. На п'ятикласника обрушується потік інформації з незрозумілими для нього словами, термінами. Є і така категорія дітей, які в силу свого емоційного стану, створюють безліч організаційних труднощів. Скоротити перехідний період, пом'якшити пов'язані з ним фактори негативного характеру допомагає педагогічному колективу спеціально розроблена програма "Спадкоємність", яка створена з метою координації, більш ефективної організації навчально-виховного процесу і психолого-педагогічного супроводу учнів - випускників початкової школи - при переході їх в середню ланку. У школі склалася система спільної роботи адміністрації з педагогами і фахівцями психолого-педагогічної служби. Завдання програми "Спадкоємність": Продовжувати вивчати психологічні можливості дітей молодшого підліткового віку; Розробити систему психологічного супроводу учнів у період адаптації; Продовжувати роботу по підвищенню мотивації педагогів до оволодіння і пошуку засобів профілактики шкільної дезадаптації; Скоординувати вимоги, методи і прийоми навчання учнів у 4-х і 5-х класах; Розробити систему контролю успішності процесу адаптації учнів; Знизити падіння успішності при переході в основну школу. Система заходів з реалізації програми "Спадкоємність" Початкова школа - основна школа Зміст роботи Час проведення Відповідальні Педконсіліум "Організація навчально-виховного процесу в адаптаційний період": вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі; вивчення особових справ учнів; узгодження норм оцінок і вимог до учнів; складання психолого-педагогічної характеристики класу; складання програми супроводу учнів у адаптаційний період;

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу "Основи здоров'я" та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ >>
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НАКАЗ 22.03.2013 м. Хмельницький № 71 Про затвердження заходів з попередження насильства в сім'ї Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», розпорядження голови Хмельницької облдержадміністрації від 28.02.2013 № 45/2013-р «Про невідкладні заходи з попередження насильства в сім'ї» та розпорядження голови Хмельницької райдержадміністрації від 18.03.2013 № 94/2013-р «Про невідкладні заходи з попередження насильства в сім'ї», НАКАЗУЮ: 1. Затвердити заходи з попередження насильства в сім'ї (додаються). 2. Керівникам навчальних закладів: 2.1. Забезпечити виконання заходів з попередження насильства в сім'ї. 2.2. Про хід виконання даного наказу інформувати відділ освіти, молоді та спорту до 25 червня та 25 грудня. 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста психологічної служби Боднар О.В. Начальник відділу О.Рябчук Погоджено: юрисконсульт Левицька О.П.____________ Вик. О. Боднар т.4-94-22 Затверджено наказ відділу освіти, молоді та спорту 22.03.2013 № 71 Заходи з попередження насильства в сім'ї Активізувати проведення інформаційно-просвітницької роботи серед учнів та батьків з питань попередження насильства в сім'ї. Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів, практичні психологи. Постійно Забезпечити надання психологічних та педагогічних послуг учням, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо проблеми насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення. Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів, практичні психологи. Постійно Забезпечення здійснення соціального інспектування сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, де мають місце випадки вчинення насильства в сім'ї або в яких існує загроза його вчинення. Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів, інспектори з охорони дитинства та материнства. Постійно Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання допомоги дітям, які зазнали насильства з боку дорослих. Відділ освіти, молоді та спорту, керівники навчальних закладів. Постійно

Освітня галузь "Технології" реалізується через предмети "Трудове навчання" та "Сходинки до інформатики".

Начальник управління >>
ВАЛКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ Н А К А З 10.01.2012 № 2 м. Валки Про організацію особистого прийому громадян Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року № 393/96-ВР, керуючись ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою належної організації особистого прийому громадян начальником управління 1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в управлінні (додається). 2. Затвердити графік особистого прийому громадян в управлінні агропромислового розвитку (додаток № 1). 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Начальник управління агропромислового розвитку М.Д.Редько ЗАТВЕРДЖЕНО наказом начальника управління агропромислового розвитку 10.01.12 № 2 П О Р Я Д О К організації та проведення особистого прийому громадян по управлінню агропромислового розвитку 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян начальником управління агропромислового розвитку (далі - управління). 1.2. Основними завданнями посадової особи, яка здійснює прийом, є: - реалізація положень Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування»; - сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до управління, відповідно до чинного законодавства. 1.3. Прийом громадян в управлінні, відповідно до затвердженого графіку особистого прийому громадян (далі Графік) (додаток № 1). Вхід до управління без оформлення перепусток, але при наявності документа, що засвідчує особу. 2. Організація особистого прийому громадян

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво". Загальноосвітній навчальний заклад може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс "Мистецтво".

За наявності відповідного методичного забезпечення та належної підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної складової можуть вивчатися додаткові курси за вибором, зокрема: "Розвиток продуктивного мислення", "Риторика", "Абетка театрального мистецтва", "Ритміка", "Цікава економіка" та ін. Разом з тим години варіативної складової можуть бути використані на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

І Н Ф О Р М А Ц І Я >>
про навчальні заклади, підприємства, організації, установи станом на 01.10.2008 року №№ п\п Назва навчального закладу Ф.І. та по Б. директора Телефони Адреса м. ДОНЕЦЬК 1 ДПТНЗ Донецьке професійно-технічне училище промислового будівництва (ПТУ № 9) Братанова Наталя Дмитрівна 66-11-89 83045, м.Донецьк, вул.Луговцева, 2-а 2. Донецький професійний металургійний ліцей ім. Героя Радянського Союзу І.П.Ткаченка (ПТУ № 18) Сечкін Микола Петрович 66-13-85 83062, м.Донецьк, вул.Куйбишева, 6а 3. Донецький професійний шахтобудівний ліцей (ПТУ № 21) Васильєв Василь Миколайович 22-00-38 22-02-16 83044, м.Донецьк, вул.Роздольна, 20 4. Донецьке професійно-технічне будівельне училище (ПТУ № 22) Лобанова Тетяна Петрівна 77-07-39, 77-29-49 Д-120, вул.Флотська, 1 5. Донецький професійний будівельний ліцей (ПТУ № 26) Адам’янць Арсен Робертович, Лариса Василівна Наталя Петрівна 311-25-77 311-35-38 311-36-19 83114, м.Донецьк, вул.Університетська, 82 6. Донецький професійний ліцей автотранспорту (ПТУ № 40) Яковлев Олександр Сергійович, Валерій Михайлович 63-88-87. 63-88-93 63-94-28

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Директор департаменту

загальної середньої та

дошкільної освіти О. В. Єресько

Додаток 1

до наказу МОНмолодьспорт

від 10.06.2011___ № _572_


Типовий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання


Про затвердження Положення >>
НАКАЗ м. Київ № 407 від 20.05.2004 р. Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.05.2001 № 436 та Закону України „Про загальну середню освіту” з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (додається). 2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести наказ до відома керівників місцевих органів управління освітою та керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 3. Надрукувати Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів в „Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України”. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев’юка В.О. Міністр В.Г.Кремень ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329 ПОЛОЖЕННЯ про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 1 Загальні положення Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – КІІКТ, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання. Положення визначає: 1) призначення та основні напрями роботи КІІКТ загальноосвітніх навчальних закладів; 2) порядок створення кабінету; 3) матеріально-технічне оснащення кабінету; 4) навчально-методичне забезпечення кабінету; 5) засади керування роботою. 2 Призначення та основні напрями роботи КІІКТ

Положення про >>
Положення про огляд-конкурс шкільної форми та емблеми навчальних закладів міста Кіровограда «Обличчя школи» 1. Загальні положення 1.1. Огляд-конкурс шкільної форми та емблеми навчальних закладів міста Кіровограда «Обличчя школи» (далі – Конкурс) проводиться з метою: - формування в учнів відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій навчального закладу; - виховання естетичного смаку, культури одягу; - створення сприятливих умов для самовизначення, самореалізації, розвитку кожного учня шляхом входження в систему суспільних і творчих стосунків та постійного духовного самовдосконалення. 1.2. Для визначення переможців Конкурсу, створюється організаційний комітет під керівництвом начальника управління освіти Кіровоградської міської ради, до складу якої входять спеціалісти управління освіти, представники Центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти. 1.3. Журі Конкурсу обирається з представників оргкомітету. 1.4. Нагородження проводиться в урочистій обстановці. 2. Критерії оцінювання 2.1. З метою здійснення прозорого об’єктивного оцінювання, його проводять за встановленими критеріями рейтингової системи оцінювання: 2.1.2.Творчо-соціальний рівень (1-12 балів) 2.1.3.Естетичний рівень (1-12 балів) 2.1.4.Оригінальність ідеї (1-12 балів) 2.1.5. Рівень презентації (1-12 балів) 3. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ Конкурс проводиться в три етапи: І етап (шкільний): з 24 по 28 вересня. ІІ етап (міський заочний): з 8 по 12 жовтня. ІІІ етап (міський підсумковий): з 22 по 26 жовтня. 4. Учасники огляду-конкурсу. 4.1.Учасниками огляду-конкурсу повинні бути всі загальноосвітні навчальні заклади міста Кіровограда, які підпорядковуються управлінню освіти Кіровоградської міської ради.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах1

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7
Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги >>
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003 № 205 Заповнюється: заявником/уповноваженим представником cім'ї /власником, співвласником (наймачем) житла До органу праці та соціального захисту населення ____Солом’янського району м. Києва_______________________________________________ від _____Колеснікової Юліани Валеріївни____________________________________________________________ проживаю (зареєстрований) за адресою:__м. Київ, вул. Вінницька, б.3 кв.3_______________________ _____________________________________________контактний телефон ___243-02-08___________________ Відсоток: ______% Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг (категорія) _____________________________________________________________ паспорт: серія СО № 132578 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві________________ ________________________________________________ "___01__"______10__________2000_р. і №__________________ дентифікаційний №___2901922547__________________ ЗАЯВА Про призначення усіх видів соціальної допомоги Прошу призначити (перерахувати) Призначити Перерахувати уперше повторно Державну допомогу сім'ям з дітьми, а саме: допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами


7

28

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

1

2

2

2

7

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство
УКРАЇНА КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ >>
УКРАЇНА КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ 31000, м. Красилів, площа Незалежності, 2, тел./факс: (03855) 4-22-42, e-mail: krrvo@edu.kr.km.ua НАКАЗ 04.01.2012 року м. Красилів №5 Про організацію та проведення моніторингових досліджень якості освіти в навчальних закладах району в 2012 році Відповідно до планів роботи Хмельницького обласного ІППО на 2012 рік, районного методичного кабінету на 2012 рік та з метою продовження роботи по проведенню моніторингових досліджень якості освіти у навчальних закладах району, НАКАЗУЮ: 1.Затвердити такий склад моніторингової групи райметодкабінету з дослідження якості освіти: Абельчук З.С. – завідувачка РМК, керівник моніторингової групи Савченко Г.В. – методист РМК; Кухарук Н.М. – методист РМК, Ткач В.Д. – методист РМК; Шелестюк Л.Л. – методист РМК; Карнаух Л.О. – методист РМК; Буняк М.С. – методист РМК; Нестюк Л.М. – методист РМК; Мельник Н.О.- методист РМК. 2. Затвердити План моніторингових досліджень якості освіти на 2012 рік (додаток). 3. Моніторинговій групі (керівник Абельчук З.С.) забезпечити проведення моніторингу якості освіти у 2012 році у такі терміни: 3.1.У січні-лютому 2012 року методисту РМК Савченко Г.В. провести дослідження щодо ролі і статусу вчителя в українському суспільстві у загальноосвітніх навчальних закладах №1, №2, №3, №4, НВК м. Красилів та Антонінській ЗОШ І-ІІІ ст. 3.2.Упродовж січня-лютого 2012 року методисту РМК Ткачу В.Д. провести моніторинг якості освіти з інформатики у 9-11 класах Красилівської ЗОШ №3, В.Зозулинецькій, Заслучненській, Кошелівській, Щиборівській ЗОШ І-ІІІ ст. та у Дружненській ЗОШ І-ІІ ст. 3.3. Упродовж лютого – березня 2012 року методисту РМК Нестюк Л.М. провести моніторингові дослідження якості дошкільної освіти дітей 5-ти річного віку.


Я у світі

-

-

1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1
Положення про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції >>
Наказ Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 24.10.2008 № 534 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 31 жовтня 2008 р. № 60/1423 Положення про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» І. Загальні положення 1.1. Трудова акція «Плекаємо сад» започаткована Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 1.2. Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводять обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Плекаємо сад» (далі – акція). 1.3. До участі в акції запрошуються загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, творчі учнівські об’єднання (гуртки, клуби, товариства), які займаються дослідницькою роботою родинні колективи. ІІ. Мета та завдання акції 2.1. Оволодіння сучасними технологіями вирощування плодово-ягідних культур, методами одержання високих врожаїв, вирощування високоякісного посадкового матеріалу. 2.2. Ознайомлення з основами ринкової економіки, сучасними формами господарської діяльності. 2.3. Залучення до дослідницької роботи з садівництва. 2.4. Об’єднання зусиль агропромислових об’єднань різних форм власності, наукових і освітніх закладів з метою створення умов для допрофесійної та до вузівської підготовки учнів в галузі садівництва. 2.5. Закладання плодових садів, шкілок, розсадників у школах, позашкільних закладах, фермерських господарствах, на присадибних ділянках, дачах. ІІІ. Розділи акції 3.1. «Зернятко-кісточка» – розділ передбачає збір та висів насіння плодових культур, влаштування плодово-ягідних шкілок. 3.2. «Закладаємо сад» – основний розділ акції, в якому проводяться агротехнічні заходи по підготовці грунту до посадки та висадки підщеп. 3.3. «Щепимо кращий сорт» – розділ включає в себе різноманітні способи вегетативного розмноження плодових культур сучасними районованими та перспективними сортами. 3.4. «Рідкісна ягода» – цей розділ передбачає вирощування нових для даної місцевості плодово-ягідних культур. 3.5. «Виноградне гроно» – проводиться закладання виноградників, вирощування виноградних шкілок. 3.6. «Збираємо врожай» – підсумковий розділ, який включає в себе збір, облік, зберігання врожаю садовини. 3.7. В залежності від місцевих умов учасники акції можуть пропонувати інші розділи. ІV . Керівництво акцією, підведення підсумків та нагородження переможців


4
1

1

1

1

4

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Сходинки до інформатики

-

1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура **

3

3

3

3

12

Усього
18+3

20+3

21+3

21+3

80+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

2

8

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Додаток 2

до наказу МОНмолодьспорт

від 10.06.2011___ № _572_Типовий навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах1

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

28

(мовний і літературний компоненти)

Російська чи інша мова національної меншини

2

2

2

2

8

Іноземна мова

1

2

2

2

7

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

4
Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Сходинки до інформатики
1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура **

3

3

3

3

12

Усього
19+3

21+3

22+3

22+3

84+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», використовуючи години варіативної складової.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

Додаток 3

до наказу МОНмолодьспорт

від 10.06.2011___ № _572_Типовий навчальний план

початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою

національної меншини


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах1

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Мова навчання

6

6

5

5

22

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3

3

4

4

14

Іноземна мова

1

2

2

2

7

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

4
Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Сходинки до інформатики
1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура **

3

3

3

3

12

Усього
19+3

21+3

22+3

22+3

84+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», використовуючи години варіативної складової.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
Додаток 4

до наказу МОНмолодьспорт

від 10.06.2011___ № _572_

Типовий навчальний план

спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах1

2

3

4

Разом

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

28

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова3

3

3

4

13

Математика

Математика

4

4

4

4

16

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

8

Суспільствознавство

Я у світі1

1

2

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1

1

1

1

4
Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

4

Сходинки до інформатики
1

1

1

3

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

4

Фізична культура **

3

3

3

3

12

Усього
19+3

20+3

21+3

22+3

82+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

2

2

1

6

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

26

100

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», використовуючи години варіативної складової.

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
Додаток 5

до наказу МОНмолодьспортвід 10.06.2011___ № _572_

следующая страница >>