Наказ №83 Про підсумки атестації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів району за - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Наказ №83 Про підсумки атестації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних - страница №1/1

УКРАЇНА


НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
11.04.2014 смт Новомиколаївка № 83
Про підсумки атестації педагогічних

працівників загальноосвітніх, дошкільних

та позашкільних навчальних закладів району

за 2014 рік


Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Законів України “Про освіту” (ст. 54), “Про загальну середню освіту” (ст. 27), “Про дошкільну освіту” (ст. 32), “Про позашкільну освіту” (ст. 25), на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135) та з метою стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. Вона стала дієвим стимулом педагогічної майстерності.

Проведення атестації будується на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. В цілому по району в минулому навчальному році було атестовано 52 педагогічних працівника, з них – 1 позачергово (1,9%), що складає 19,4% від загальної кількості працюючих, 3-м атестацію перенесено на наступний рік в зв'язку із переходом працівників у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу. Серед атестованих: 41 працівник загальноосвітніх шкіл, 2 працівники МНВК, 3 вихователі дошкільних закладів, 2 методисти районного методичного кабінету, 4 керівники гуртків ДЮК ФП та ЦДЮТ. Проатестовано також 6 керівників із Терсянського НВК, Підгірненської, Трудової ЗОШ І-ІІІ ступенів на відповідність займаній посаді. Витримано періодичність атестації (один раз на 5 років), синхронність атестації та курсової перепідготовки.

Порушено клопотання про нагородження педпрацівників району за результатами атестації освітянськими відзнаками: грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – 3, грамотою відділу освіти, молоді та спорту – 6. Всього на моральне заохочення представлено 9 педпрацівників або 17% атестованих.

Із числа атестованих по школах 1 присвоєно, а 18 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 3 присвоєно, а 11 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 6 присвоєно, а 1 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії», 1 атестовано на відповідність кваліфікаційної категорії «спеціаліст» при повній вищій освіті, 7 атестовано при неповній вищій освіті: 4 вчителям загальноосвітніх шкіл району і 2 вихователям дошкільних закладів встановлено 9 тарифний розряд, а 1 — із МНВК встановлено 12 тарифний розряд, 4 керівникам гуртків ЦДЮТ та ДЮК ФП встановлено 9 тарифний розряд при повній вищій освіті. 2 методистів районного методичного кабінету проатестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”. Таким чином, за наслідками атестації підвищили категорію 10 чоловік, присвоєно 1 педагогічне звання “старший учитель”, а 8 вчителів шкіл району проатестовано на відповідність раніше присвоєним званням “учитель — методист” (3) та “старший учитель” (5) (додаток № 1, № 2).

За останні 5 років, починаючи з 2009 року, спостерігається тенденція збільшення кількості вищої та першої категорій. Це пояснюється зростанням кількості досвідчених педагогів. Майже дві третини від працюючих вчителів мають педагогічний стаж 20 і більше років. Відсоток молодих і починаючих педагогічних працівників в районі дуже незначний (додаток № 3, № 4).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >>
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 (044) 216 2442, факс 236 1049, ministry@mon.gov.ua Від 20.01.2011 р. № 1/9- 33 Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститутам післядипломної педагогічної освіти Загальноосвітнім навчальним закладам Про особливості державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році На численні звернення педагогічних працівників, учнів, батьків щодо зарахування результатів міжнародних сертифікатів як державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерство освіти і науки України роз’яснює. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) — німецька мова; DELF/DALF — французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (B-1, B-2), — англійська мова; D.E.L.E. — іспанська мова), зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів. Перший заступник Міністра, Б.М. Жебровський

Атестація вчителів мала комплексний характер, відбувалася поетапно та передбачала самооцінку, первинне обговорення роботи, спостереження за роботою педагога в класі, бесіду з ним з метою оцінювання концепції його роботи, оцінку якості методичних матеріалів, бесіди (інтерв’ю, анкети) з педагогами – колегами, учнями, батьками, аналіз членами атестаційних комісій, картки комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період.

Головним завданням управлінської діяльності відділу освіти щодо атестації педкадрів було створення умов для якісного та успішного її проведення, для активізації та розвитку творчої професійної діяльності педагогів, підвищення їхньої фахової компетентності, посилення відповідальності за результати навчання й виховання дітей та молоді.

Позитивним тенденціям атестації педкадрів значною мірою сприяла своєчасно організована на місцях ритмічна робота атестаційних комісій. Цьому передувала значна підготовча робота, яка проводилась у відповідності з нормативними документами з атестації та з урахуванням кращого досвіду її проведення, накопиченого в районному відділі освіти в цілому та в закладах освіти частково.

З метою реалізації визначених завдань заклади та установи освіти розробили плани організаційно-методичної роботи, у яких передбачена дієва система заходів з підготовки і проведення атестації, складені відповідні графіки атестації.
Вся робота з атестації проводилась безпосередньо у закладах освіти, де працюють педпрацівники. В основу оцінки діяльності брали виконання посадових обов’язків, результати роботи їх педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування і відвідування уроків, позакласних заходів. До уваги бралися також підвищення науково-методичного рівня, професіоналізм, ініціатива, творчість, загальна культура, моральні якості, відгук РМО про професійний рівень працівника, методичну діяльність, його рейтинг серед колег, батьків, учнів, а також враховувалися результати комплексних, тематичних перевірок.

Для якісної організації проведення атестаційного періоду, забезпечення обізнаності щодо питань оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, їхніх прав і обов’язків, а також прав і обов’язків членів атестаційних комісій, проведено інструктивно-методичну нараду для директорів шкіл, семінари для заступників директорів з навчально-виховної роботи, а також для вчителів. Під час цих нарад і семінарів акцентувалася увага на забезпечення системної роботи щодо порядку проведення атестації, удосконалення системи оцінки рівня професійної діяльності педагогів, забезпечення неухильного дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу.

Про затвердження Положення >>
НАКАЗ м. Київ № 407 від 20.05.2004 р. Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.05.2001 № 436 та Закону України „Про загальну середню освіту” з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (додається). 2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести наказ до відома керівників місцевих органів управління освітою та керівників загальноосвітніх навчальних закладів. 3. Надрукувати Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів в „Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України”. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев’юка В.О. Міністр В.Г.Кремень ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329 ПОЛОЖЕННЯ про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 1 Загальні положення Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – КІІКТ, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання. Положення визначає: 1) призначення та основні напрями роботи КІІКТ загальноосвітніх навчальних закладів; 2) порядок створення кабінету; 3) матеріально-технічне оснащення кабінету; 4) навчально-методичне забезпечення кабінету; 5) засади керування роботою. 2 Призначення та основні напрями роботи КІІКТ

Для надання практичної допомоги в здійсненні атестації за установами та закладами освіти району були закріплені працівники відділу освіти. Зверталася увага на дотримання синхронності курсової перепідготовки і атестації педпрацівників. Вивчення системи роботи вчителів, які підлягають атестації, узгоджено з розділами керівництва і контролю річних планів установ та закладів освіти і планів роботи методичних об’єднань. У фахових методоб’єднаннях педагогів створювали оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів, які атестуються: надавали можливість вчасно порадитися, поділитися досвідом з колегами, підготувати доповіді, повідомлення з актуальних питань методики, педагогіки, провести відкриті педагогічні заходи для колег та інше.

ВИКОНАВЧИЙ КОМ >>
УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Н А К А З 14.10.2013 № 180 Про підсумки VІ міського турніру юних географів для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів На виконання наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 06.09.2013 № 158 «Про проведення VІ міського турніру юних географів для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 12 жовтня 2013 року оргкомітетом проведено турнір юних географів. Відповідно до Умов проведення VІ міського турніру юних географів та на підставі рішення журі турніру (протокол додається) НАКАЗУЮ: 1. Визнати переможцями турніру в командному заліку та нагородити: 1.1. Дипломом І ступеня та цінними подарунками збірну команду учнів Орджонікідзевського району «Містраль». 1.2. Дипломами ІІ ступеня та цінними подарунками: команду учнів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області «Шторм»; команду учнів Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 80 Харківської міської ради Харківської області «Бриз»; збірну команду учнів Московського району «Еверест». 1.3. Дипломами ІІІ ступеня та цінними подарунками: команду учнів Харківського технічного ліцею № 173 Харківської міської ради Харківської області «Меридіан»; збірну команду учнів Київського району; збірну команду учнів Дзержинського району «Лідер». 2. Визнати переможцями турніру в особистому заліку та нагородити:

Значна увага під час атестації приділялася молодим вчителям, тим, хто атестувався вперше. Так, набуло поширення наставництво з боку більш досвідчених учителів, проводилася робота з учителями-початківцями на базі районних методичних об’єднань, шкіл.

Атестація в школах району здійснювалася за таким планом:


 1. Вивчення:

 • рівня науково - теоретичної та методичної підготовки працівників;

 • уміння організувати навчально-виховний процес, його ефективність;

 • рівня навчальних досягнень учнів (контрольні зрізи знань, контрольні опитування, тестування);

 • стану впровадження ППД та інноваційних технологій навчання;

 • якості виконання посадових обов’язків педагогічними працівниками.

 1. Аналіз:

 • наслідків навчальних досягнень учнів, дітей ДНЗ; • результатів спостережень під час відвідування уроків, занять, позакласних заходів;

 • ділової документації вчителів, вихователів;

 • наслідків науково-дослідницької та методичної роботи.

 1. Комплексна оцінка рівня ділової кваліфікації професійної діяльності та загальної культури педагогічного працівника.

 2. Оформлення експертної оцінки діяльності педагога: однією з основ оцінювання рівня педагогічної майстерності стала атестаційна карта, яку веде кожен педагог у між атестаційний період. Карти сприяють підвищенню творчої діяльності та дають змогу простежити динаміку професійного зростання педагогів.

Атестація будувалася на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. З цією метою в навчальних закладах оформлено куточки з атестації, інформаційні стенди, випускали методичні стенди, проводили оперативні наради.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ >>
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ Новітній період (1900–1929) ПІДРУЧНИК ДЛЯ 10 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Запоріжжя 2010 УДК 94(100)(076) ББК 63.3(0)я721-1 В85 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.03.2010 р. № 177) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Наукову експертизу проводив Інститут історії України Національної академії наук України Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України Експерти, які здійснювали експертизу: П. В. Мороз, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України І. І. Дрогобицький, кандидат історичних наук, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Л. М. Майборода, вчитель-методист, Науково-методичний центр, м. Миколаїв А. І. Яник, методист, Методичний кабінет відділу освіти Дрогобицької райдержадміні- страції Львівської обл. Л. Д. Рибалка, вчитель-методист, Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 97 І. В. Романова, вчитель, Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 16 Науковий консультант: М. О. Фролов, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, перший проректор Класичного приватного університету, м. Запоріжжя В85 Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. – 272 с.: іл., карти.

В багатьох школах району використовуються технологічні карти критеріїв оцінювання творчої діяльності вчителя, які необхідні як система параметрів, що характеризують роботу вчителя та її результативність. Вони допомагають упорядкувати інформацію про педагога і на цій основі зробити об’єктивні висновки про професійний рівень його підготовки. Процедура підготовки до атестації в закладах освіти, сам процес і результати її спрямовані на утвердження в учителя особистої гідності, на підвищення його авторитету не лише в колективі вчителів, а й серед учнів, батьків. Тому важливу роль відіграє рейтинг учителя в середовищі учнів і батьків. Із метою його визначення проводяться анкетування й тестування.

Таким чином, в закладах району впроваджено системний підхід до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об’єктивно оцінювати кожного, хто атестується.

Із метою сприяння творчому педагогічному пошуку, удосконаленню професійної майстерності вчителя, поширенню перспективного педагогічного досвіду традиційною стала участь вчителів в конкурсі «Учитель року». Так, у 2013 – 2014 н.р. взяло участь 8 педагогів із 6 шкіл району – Тернуватського НВК (1), Софіївського НВК (1), Сторчівського НВК (2), Терсянського НВК (1), Новоіванківської (1), Шевченківської (1), Підгірненської (1) ЗОШ, а в обласному етапі взяли участь 3 вчителя в номінаціях «географія», “початкове навчання”, “трудове навчання”.

Учителі, які атестувалися, мали змогу продемонструвати свою професійну майстерність, використовуючи різноманітні форми і методи, а саме:


 • методичний місячник «Атестація – 2014» (Терсянський, Тернуватський НВК, Новомиколаївська СЗОШ № 1, Любицька ЗОШ, ДЮК ФП);
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >>
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 08.11.2013  № 1573 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  26 листопада 2013 р. за № 2018/24550 Про затвердження нормативно- правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 році Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі, що додаються: 1) Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році; 2) Положення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти; 3) Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти; 4) Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти; 5) Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 2. Українському центру оцінювання якості освіти (Зайцева І.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Суліму Є.М. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Міністр Д.В. Табачник ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства освіти і науки України  08.11.2013 № 1573 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  26 листопада 2013 р. за № 2018/24550 ПОРЯДОК 

 • методичні дні, тижні; творчі звіти, випуски методичних бюлетенів (Новоіванківська ЗОШ, Веселогаївська ЗОШ, ДНЗ № 1 “Пролісок”, № 3 “Теремок”);

 • семінари, мобільні, динамічні творчі групи (Підгірненська, Трудова ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новомиколаївська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1);

 • тематичні виставки педагогічних ідей, зразків дидактичного і роздаткового матеріалу (Софіївський НВК, Любицька ЗОШ, ЦДЮТ).

Протягом року спостерігалося вдосконалення технології атестації, при якій за допомогою експертів у дослідницьку роботу різного рівня й характеру включено більшість педагогів і закладів.

Ця модель атестації допомагає: • створювати в закладах освіти сприятливу робочу обстановку, атмосферу зацікавленої уваги до досягнень кожного;

 • виявляти професійну компетентність педагогів, зробити рівень професіоналізму кожного вчителя проявленим для самого себе і для тих, хто оточує;

 • намічати перспективи професійного зростання педагогів.

Така технологія містить у собі перспективи принципово нової в атестації психологічної складової, яка має допомогти не лише вимірювати й оцінювати, але й прогнозувати, проектувати, формувати та мотивувати педагогічну діяльність.

Важливим елементом управління атестаційним процесом є спонукання вчителів до самовдосконалення як важливого аспекту творчої діяльності, підвищення особистої професійної кваліфікації.

У 2013 - 2014 н.р. для вдосконалення особистої теоретичної та практичної підготовки, усвідомленої, планомірної роботи педагога, потрібної для професійної діяльності, в усіх закладах освіти використовувалися індивідуальні, групові та масові форми підвищення кваліфікації як на рівні закладів, так і на рівні району.

Основи здоров’я >>
навчальна програма факультативного курсу для учнів 5 – 6 класів «Я –моє здоров’я – моє життя»; – навчальна програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів; навчально-методичний посібник «Дорослішай на здоров’я» для роботи з підлітками 14-17 років з питань формування здорового способу життя та відповідальної поведінки (авт. Н. О. Лещук, О. А. Голоцван, Ж. В. Савич). Звертаємо увагу керівників навчальних закладів на необхідність забезпечення викладання предмета «Основи здоров’я» і факультативних курсів для молоді з формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції педагогічними працівниками, які мають документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 № 982 «Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок»). Неприпустимим є використання годин, відведених на предмет «Основи здоров’я», для дованта­ження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки. Навчальний предмет «Основи здоров’я» поєднує елементи знань про збереження і захист життя та зміцнення здоров’я. Зокрема, навчальною програмою у кожному класі передбачено вивчення розділу «Безпека на дорогах», спрямованого на вивчення правил дорожнього руху та формування в учнів навичок безпечної поведінки на дорозі. Виявляючи занепокоєння постійним зростанням рівня травматизму і смертності на дорогах у світі Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 2011 – 2020 роки Десятиліттям дій безпеки дорожнього руху, мета якого – скоротити втрати людських життів від ДТП. Майже всі фактори ризику, що викликають дорожню аварійність, можна об’єднати у три основні групи: «дорога», «транспортний засіб» та «людина як учасник дорожнього руху». Дорожнє середовище стає безпечним, якщо стає можливим уникнути всіх факторів ризику дорожньої аварійності (модель безпечного дорожнього середовища, так званий «Трикутник безпеки», яка широко використовується в країнах з високим рівнем безпеки дорожнього руху). Тому постає нагальна потреба навчання дітей шкільного віку не тільки правилам дорожнього руху, а перш за все формування в них культури поведінки на дорозі. Важливо навчити дитину бути свідомим та відповідальним учасником дорожнього середовища, особливо в умовах інтенсивної автомобілізації. Для цього школярам необхідно: знати способи безпечної поведінки в умовах дорожнього руху;

Важливою ланкою діяльності навчальних закладів є методична робота, тому у 2013 – 2014 н.р. було створено оптимальні умови для зростання методичного рівня педагогічної діяльності. Для відображення рівня фахової компетентності в міжатестаційний період навчальними закладами району велися наступні документи: картки комплексної оцінки діяльності педагогічних працівників в міжатестаційний період, аналітичні звіти керівників закладів,, плани індивідуальної підготовки та проходження атестації. Ряд шкіл продовжують роботу щодо впровадження електронного портфоліо та електронної залікової книжки вчителя як системи оцінювання професійних досягнень педагогів та обліку різноманітних форм підвищення кваліфікації (Новомиколаївська СЗОШ № 1, Тернуватський НВК). Такі матеріали можна використовувати як альтернативу друкованої збірки матеріалів з досвіду роботи вчителів.

Р Е З У Л Ь Т А Т И >>
Методист районного методичного кабінету І.Ткаченко Рекомендації науково-методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Добровеличківської райдержадміністрації від 14.06.2013 року Протокол №4 Заслухавши та обговоривши довідку методиста районного методичного кабінету Ткаченко І.Г. про результати вивчення рівня навчальних досягнень учнів з історії України, всесвітньої історії (інтегрованого курсу) у 6 класах ЗНЗ району, науково-методична рада районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту РЕКОМЕНДУЄ: 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 1.1. Проаналізувати результати проведеного вивчення рівня навчальних досягнень учнів з історії у 6 класах в порівнянні з результатами за І семестр. 1.2. Питання про результативність проведеного вивчення рівня навчальних досягнень учнів розглянути на засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу. 2. Вчителям історії: 2.1. При викладанні дотримуватись вимог та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 2.2. Продовжити практику формування вчителями на уроках історії учнівських компетентностей. 3.Районному методичному кабінету відділу освіти, молоді та спорту: 3.1. Проаналізувати результати проведення вивчення рівня навчальних досягнень учнів з історії (6 клас) на засіданні районного методичного об’єднання вчителів історії та правознавства. Голова ради О.Калашник Секретар Т.Кулик Додаток 1 Р Е З У Л Ь Т А Т И навчальних досягнень учнів 6 класу з всесвітньої історії за І семестр № п/п Школа К-сть учнів Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень К-сть. % К-сть. % К-сть. % К-сть. % 1. Добровеличківська ЗШ І-ІІІ ст. №1, 6- А

Активно в минулому році вчителі оволодівали комп’ютерною грамотністю. Так, у 2013 році продовжилось навчання за програмою «Основи ІКТ. Партнерство у навчанні». 230 працівників шкіл навчені за програмою «Основи ІКТ», 107 – за програмою «Цифрові технології», а 109 — за програмою “Інтел”. Фактично всі педагогічні кадри вміють користуватися комп’ютерами і використовують їх в навчально – виховному процесі.

У ході атестації приділялась належна увага роботі вчителів із талановитою та обдарованою молоддю в напрямі вирощування, пошуку та розвитку здібностей обдарованих дітей. Збільшилась кількість учнів, які приймають участь в обласних предметних олімпіадах (11), в МАН (16), половина з них вийшли на ІІІ етап захисту науково — дослідницьких робіт, але результативність участі учнівської молодів ще низька. Тільки одна учениця з Веселогаївської ЗОШ посіла ІІІ місце на олімпіаді з української мови та літератури.

Ті, хто претендував на вищу категорію і звання, обов’язково давали відкриті уроки для фахівців свого методоб’єднання, на якому були присутні працівники райво (інспектори, методисти).

У навчально-виховних закладах було організовано наставництво вчителів-методистів та старших вчителів над тими, хто готувався на підвищення кваліфікаційних категорій – їм допомагали систематизувати досвід своєї роботи і продемонструвати свої професійні надбання перед колегами, громадськістю для винесення об’єктивної оцінки (Новомиколаївська СЗОШ № 1).

У березні по школах проходили засідання атестаційних комісій, де приймалося рішення про відповідність педагогічних працівників займаній посаді, визначався рівень їх кваліфікації. Відбулося чотири засідання районної атестаційної комісії – в жовтні, грудні, лютому, березні.

УКРАЇНА КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ >>
УКРАЇНА КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ 31000, м. Красилів, площа Незалежності, 2, тел./факс: (03855) 4-22-42, e-mail: krrvo@edu.kr.km.ua НАКАЗ 04.01.2012 року м. Красилів №5 Про організацію та проведення моніторингових досліджень якості освіти в навчальних закладах району в 2012 році Відповідно до планів роботи Хмельницького обласного ІППО на 2012 рік, районного методичного кабінету на 2012 рік та з метою продовження роботи по проведенню моніторингових досліджень якості освіти у навчальних закладах району, НАКАЗУЮ: 1.Затвердити такий склад моніторингової групи райметодкабінету з дослідження якості освіти: Абельчук З.С. – завідувачка РМК, керівник моніторингової групи Савченко Г.В. – методист РМК; Кухарук Н.М. – методист РМК, Ткач В.Д. – методист РМК; Шелестюк Л.Л. – методист РМК; Карнаух Л.О. – методист РМК; Буняк М.С. – методист РМК; Нестюк Л.М. – методист РМК; Мельник Н.О.- методист РМК. 2. Затвердити План моніторингових досліджень якості освіти на 2012 рік (додаток). 3. Моніторинговій групі (керівник Абельчук З.С.) забезпечити проведення моніторингу якості освіти у 2012 році у такі терміни: 3.1.У січні-лютому 2012 року методисту РМК Савченко Г.В. провести дослідження щодо ролі і статусу вчителя в українському суспільстві у загальноосвітніх навчальних закладах №1, №2, №3, №4, НВК м. Красилів та Антонінській ЗОШ І-ІІІ ст. 3.2.Упродовж січня-лютого 2012 року методисту РМК Ткачу В.Д. провести моніторинг якості освіти з інформатики у 9-11 класах Красилівської ЗОШ №3, В.Зозулинецькій, Заслучненській, Кошелівській, Щиборівській ЗОШ І-ІІІ ст. та у Дружненській ЗОШ І-ІІ ст. 3.3. Упродовж лютого – березня 2012 року методисту РМК Нестюк Л.М. провести моніторингові дослідження якості дошкільної освіти дітей 5-ти річного віку.

Основними етичними принципами експертно-оціночної діяльності педагогічних працівників, якими керувалися більшість атестаційних комісій всіх рівнів були: доброзичливість, принциповість, конструктивність, взаємодопомога.

Всі школи і дошкільні заклади провели атестацію на належному рівні, принципово підійшовши до оцінки діяльності педагогічних кадрів. Організовано пройшли засідання шкільних атестаційних комісій, документація (атестаційні листи, витяги з наказів, протоколи, подання) були здані вчасно і оформлені в більшості шкіл якісно. Скарг, апеляцій під час атестаційного періоду не було.

Кращий досвід проведення атестації показали Любицька ЗОШ, Підгірненська ЗОШ, Тернуватський, Терсянський НВК, ЦДЮТ, МНВК.

Якісний аналіз ходу і підсумків атестації дозволяє зробити висновки, що її проведення забезпечує реалізацію принципів загальності, всебічності, системності, стимулює неперервну фахову та загальну освіту педагогічних кадрів, спонукає окремих педагогів та педколективи установ до творчої діяльності. Про це свідчить зацікавленість педагогів у проходженні курсової перепідготовки, а також вивченні та використанні передового педагогічного досвіду.

Реалізація принципів гласності, демократизація процесу атестації сприяли підвищенню відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей та молоді. Контрольні зрізи знань, які мали місце під час підготовки атестаційних матеріалів та участь дітей у районних, обласних олімпіадах, засвідчили хороші результати роботи вчителів, які атестуються на присвоєння, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ >>
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 30 травня 2013 року N 312 Про затвердження Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної форми власності У зв'язку з реорганізацією та кадровими змінами, що відбулися у центральному апараті Мінсоцполітики, відповідно до статті 34 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", пункту 5 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 N 426 (зі змінами), наказую: 1. Затвердити План проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної форми власності в 2014 - 2018 роках (далі - План), що додається. 2. Внести зміни до Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної форми власності в 2013 році, затвердженого Віце-прем'єр-міністром України - Міністром соціальної політики 26.07.2012, виклавши його в редакції згідно з додатком. 3. Департаменту гендерної політики та оздоровлення дітей (Г. Жуковська) забезпечити виконання Плану. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.   Заступник Міністра - керівник апарату В. Коломієць   ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 30.05.2013 N 312 ПЛАН проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної форми власності в 2014 - 2018 роках N з/п N у Державному реєстрі Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Місцезнаходження дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Рік проведення 2014 2015 2016 2017

Таким чином, аналіз підсумків атестації педагогічних працівників за останні 5 років свідчить про те, що вона справді стала чинником професійного зростання педагогів району.

Треба зазначити, що при професійній організації та проведенні процесу атестації, саме їй належить провідна роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. В цілому спостерігаються позитивні тенденції за результатами атестації 2013 – 2014 навчального року: • зростання фахової майстерності педагогічних працівників;

 • збільшилась кількість педагогів, які використовують комп’ютерні технології на заняттях;

 • системність у роботі більшості педагогів;

 • підвищення рівня відповідальності за результатами навчання учнів;

 • створення сприятливих умов для самореалізації особистості педагогічного працівника.

Однак, існує й ряд недоліків в атестаційному періоді:

 • допускався в деяких школах формальний підхід до вивчення роботи вчителя, що проявлялося в необ’єктивному, упередженому вивченні та оцінці діяльності педагогічних працівників адміністраціями закладів і установ освіти;

 • не на належному рівні ведеться робота з узагальнення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;

 • є випадки несвоєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації, не якісного оформлення атестаційних листів педагогічних працівників та документації з атестації.
  Вид № 1 «Біг 30 метрів» >>
  Керуючись Положенням про проведення районних змагань з триборства серед допризовної молоді до Дня Захисника Вітчизни, яке затверджене головою Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області 07.02.2013 року, та з метою посилення військово-патріотичного виховання молоді та фізичної підготовки юнаків до служби у Збройних Силах України команди 14 загальноосвітніх навчальних закладів району взяли участь у проведенні районних змагань з триборства серед допризовної молоді «Допризовник», що відбулися 28 лютого 2013 року. Шкільні команди були представлені 3 юнаками 1996-1997 років народження. Програма змагань з триборства складалася з 3 видів змагань: біг 30 метрів, підтягування на поперечині та стрільба з пневматичної гвинтівки. Вид №1 «Біг 30 м.» 1 місце – Закорецький Владислав, учень Пологівської гімназії «Основа»; 2 місце – Цикало Андрій, учень Пологівської гімназії «Основа»; 3 місце – Чуб Євген, учень Пологівської СРШ І-ІІІ ст. №2. Вид №2 «Підтягування на поперечині» 1 місце – Григоренко Степан, учень Чапаєвського НВК; Закорецький Владислав, учень Пологівської гімназії «Основа»; Черниш Валентин, учень Пологівської СРШ І-ІІІ ст. №2; 2 місце – Корольов Віталій, учень Пологівської СРШ І-ІІІ ст. №2; 3 місце – Несен Іван, учень Вербівської ЗОШ І-ІІІ ст.; Рева Богдан, учень Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4. Вид №3 «Стрільба» 1 місце - Чуб Євген, учень Пологівської СРШ І-ІІІ ст. №2; 2 місце – Тесленко Владислав, учень Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 3 місце – Тоцький Артур, учень Пологівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4. В особистому заліку 1 місце – Чуб Євген, учень Пологівської СРШ І-ІІІ ст. №2; 2 місце – Рева Богдан, учень Пологівська ЗОШ І-ІІІ ст.№4; 3 місце – Корольов Віталій, учень Пологівської СРШ І-ІІІ ст. №2 . Місце ЗНЗ Вид № 1 «Біг 30 метрів» І місце Пологівська гімназія «Основа» ІІ місце Пологівська СРШ І-ІІІ ст.№2 ІІІ місце Вербівська ЗОШ І-ІІІ ст. Вид № 2 «Підтягування на поперечині» І місце Пологівська СРШ І-ІІІ ст.№2 ІІ місце Вербівська ЗОШ І-ІІІ ст.


Якісний склад педагогів району високий, про що свідчать діаграми (додаток № 5, 6).

На підставі вищезазначеного та з метою якісної організації й проведення атестаційного процесу

НАКАЗУЮ:


 1. Відзначити позитивну і чітко організовану роботу з атестації Тернуватського НВК (дир. Орловський В.В.), Терсянського НВК (дир. Котелевський В.К.), Любицької ЗОШ (дир. Попков О.М.), Підгірненської ЗОШ (дир. Бейдик В.В.), ЦДЮТ (дир. Кравець Г.В.), МНВК (дир. Білий О.В.).

 2. Директорам шкіл:

 1. Забезпечити вивчення й аналіз нормативних документів, що регламентують атестацію педагогічних кадрів, визначити раціональні шляхи їх реалізації з удосконаленням усіх форм організації та методики проходження атестаційного періоду, домагатися їх своєчасного та якісного виконання.

 2. Удосконалювати структуру, поглиблювати зміст методичної роботи, постійно аналізувати результативність її як у вдосконаленні професійної майстерності вчителів, так і результативності в навчально-виховній роботі з учнями.

 3. Забезпечити оптимальні умови для творчої реалізації педагогів.

 4. Планувати курсову перепідготовку педагогічних працівників з урахуванням термінів їхньої атестації.

 5. Посилити контроль за якісним оформленням атестаційних листів, протоколів засідань атестаційних комісій, наказів, звітів із атестації та ін.
  Скорочення Експлікація >>
  НАКАЗ м. Київ 29 липня 2011 р. № 907 Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів З метою створення умов для проведення єдиної технічної політики в галузі інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та забезпечення умов безпечного для здоров’я учнів використання комп’ютерної техніки НАКАЗУЮ: Затвердити такі, що додаються: технічну специфікацію навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1); технічну специфікацію навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) для загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 2); технічну специфікацію інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 3). Взяти до відома, що свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам навчальних комп’ютерних комплексів, інтерактивних комплексів (інтерактивних дощок, мультимедійних проекторів), скасовуються з моменту набрання чинності цього наказу. Державній науковій установі «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (Удод О.А.) забезпечити видачу нових свідоцтв про визнання відповідності педагогічним вимогам навчальних комп’ютерних комплексів для кабінетів інформатики, навчальних комп’ютерних комплексів (мобільних) та інтерактивних комплексів (інтерактивних дощок, мультимедійних проекторів), з урахуванням вимог технічних специфікацій, затверджених цим наказом. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при закупівлі для загальноосвітніх навчальних закладів навчальних комп’ютерних комплексів для кабінетів інформатики, навчальних комп’ютерних комплексів (мобільних) та інтерактивних комплексів (інтерактивних дощок, мультимедійних проекторів), забезпечити дотримання вимог технічних специфікацій, затверджених цим наказом. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2010 № 614 «Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти». Наказ набирає чинності з моменту його опублікування. Адміністративно-господарському департаменту (Ворошиловський О.В. ) зробити відмітку у справах архіву.


 6. Стимулювати підвищення якості роботи педагогів й учнів, сприяти розвитку таких демократичних регуляторів освітнього процесу, як громадська думка й особисте ставлення різних категорій учасників навчально – виховного процесу до результативності роботи закладу.

 7. Посилити роботу з обдарованою учнівською молоддю та домагатися результативності участі учнів в обласних етапах олімпіад та МАН

 8. Розглянути підсумки атестації педагогічних працівників на педагогічних радах та забезпечити успішне проведення атестації в 2014- 2015 навчальному році.

 1. Завідуючій райметодкабінетом Майоренко К.Я., методисту Розсосі Є.Ф.:

1) Зробити узагальнюючий аналіз підсумків атестаційної роботи та визначення завдання на наступний навчальний рік, розглянути ці питання на нарадах з освіти, конференціях тощо.

2) Вивчати і поширювати кращий досвід роботи з організації та проведення атестації.

3) Надавати своєчасну допомогу загальноосвітнім, дошкільним та позашкільним закладам з організації та проведення атестації, контролювати дотримання Типового положення про атестацію педпрацівників України (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135)

4) Продовжити діяльність фахових комісій, до яких включити висококваліфікованих спеціалістів, які б приймали рішення по досвідах вчителів, що атестуються на звання, оцінюючи зміст матеріалів та правильність оформлення.

5) З метою стимулювання самого педагога до осмислення, самопізнання, самовдосконалення та вирішення професійних проблем бажано враховувати не тільки оцінку «зовнішню», тобто оцінку експертів, а також його особисту професійну самооцінку на основі самодіагностики.

6) Забезпечити створення умов для вироблення й апробації в колективах концептуальних критеріїв атестації педагогічних працівників.

4. Звернути увагу керівників шкіл та дошкільних закладів на перспективне планування атестації, забезпечивши реалізацію принципів загальності, системності, а також на якість оформлення атестаційних листів.

5. Неухильно дотримуватися вимог щодо присвоєння педзвань «старший учитель» та «вчитель-методист», які зазначені в Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти,

молоді та спорту Н.В. Біла


Розсоха 9 12 40
УКРАЇНА

НОВОМИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
70100 смт. Новомиколаївка Запорізької області вул. Войкова, буд.102; тел. (06144) 9-16-51, (06144) 9-15-35, факс (06144) 9-19-01 e-mail: novrvo@ukr.net Код ЄДРПОУ 02136330

____________________________________________________________________________ _______ № _________ На № ________від___________

Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

Аналітичний звіт

про проведену роботу і підсумки атестації педагогічних працівників

навчальних закладів Новомиколаївського району у 2013-2014 навчальному році


Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Законів України “Про освіту” (ст. 54), “Про загальну середню освіту” (ст. 27), “Про дошкільну освіту” (ст. 32), “Про позашкільну освіту” (ст. 25), на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135) та з метою стимулювання діяльності педагогічних працівників щодо підвищення кваліфікації, професіоналізму, розвитку творчої ініціативи. Вона стала дієвим стимулом педагогічної майстерності.

Проведення атестації будується на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. В цілому по району в минулому навчальному році було атестовано 52 педагогічних працівника, з них – 1 позачергово (1,9%), що складає 19,4% від загальної кількості працюючих, 3-м атестацію перенесено на наступний рік в зв'язку із переходом працівників у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу. Серед атестованих: 41 працівник загальноосвітніх шкіл, 2 працівники МНВК, 3 вихователі дошкільних закладів, 2 методисти районного методичного кабінету, 4 керівники гуртків ДЮК ФП та ЦДЮТ. Проатестовано також 6 керівників із Терсянського НВК, Підгірненської, Трудової ЗОШ І-ІІІ ступенів на відповідність займаній посаді. Витримано періодичність атестації (один раз на 5 років), синхронність атестації та курсової перепідготовки.

Порушено клопотання про нагородження педпрацівників району за результатами атестації освітянськими відзнаками: грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – 3, грамотою відділу освіти, молоді та спорту – 6. Всього на моральне заохочення представлено 9 педпрацівників або 17% атестованих.

Із числа атестованих по школах 1 присвоєно, а 18 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 3 присвоєно, а 11 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 6 присвоєно, а 1 атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії», 1 атестовано на відповідність кваліфікаційної категорії «спеціаліст» при повній вищій освіті, 7 атестовано при неповній вищій освіті: 4 вчителям загальноосвітніх шкіл району і 2 вихователям дошкільних закладів встановлено 9 тарифний розряд, а 1 — із МНВК встановлено 12 тарифний розряд, 4 керівникам гуртків ЦДЮТ та ДЮК ФП встановлено 9 тарифний розряд при повній вищій освіті. 2 методистів районного методичного кабінету проатестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”. Таким чином, за наслідками атестації підвищили категорію 10 чоловік, присвоєно 1 педагогічне звання “старший учитель”, а 8 вчителів шкіл району проатестовано на відповідність раніше присвоєним званням “учитель — методист” (3) та “старший учитель” (5) (додаток № 1, № 2).

За останні 5 років, починаючи з 2009 року, спостерігається тенденція збільшення кількості вищої та першої категорій. Це пояснюється зростанням кількості досвідчених педагогів. Майже дві третини від працюючих вчителів мають педагогічний стаж 20 і більше років. Відсоток молодих і починаючих педагогічних працівників в районі дуже незначний (додаток № 3, № 4).

В той же час зменшується загальна кількість працюючих педагогічних працівників. Це зумовлено трьома причинами: скороченням учнівського контингенту, призупиненням діяльності шкіл у районі — Листівської ЗОШ І-ІІ ступенів (2009 р.), Барвінівської, Самійлівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Різдвянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2012 р.), а також пониженням статусу Новомиколаївської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2.

Атестація вчителів мала комплексний характер, відбувалася поетапно та передбачала самооцінку, первинне обговорення роботи, спостереження за роботою педагога в класі, бесіду з ним з метою оцінювання концепції його роботи, оцінку якості методичних матеріалів, бесіди (інтерв’ю, анкети) з педагогами – колегами, учнями, батьками, аналіз членами атестаційних комісій, картки комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період.

Головним завданням управлінської діяльності відділу освіти щодо атестації педкадрів було створення умов для якісного та успішного її проведення, для активізації та розвитку творчої професійної діяльності педагогів, підвищення їхньої фахової компетентності, посилення відповідальності за результати навчання й виховання дітей та молоді.

Інформаційне, методичне, психологічне забезпечення атестаційного процесу в районі спрямовується на навчання керівників використовувати атестацію як дієвий засіб професійного зростання вчителів та покращення якості освіти.

Позитивним тенденціям атестації педкадрів значною мірою сприяла своєчасно організована на місцях ритмічна робота атестаційних комісій. Цьому передувала значна підготовча робота, яка проводилась у відповідності з нормативними документами з атестації та з урахуванням кращого досвіду її проведення, накопиченого в районному відділі освіти в цілому та в закладах освіти частково.

З метою реалізації визначених завдань заклади та установи освіти розробили плани організаційно-методичної роботи, у яких передбачена дієва система заходів з підготовки і проведення атестації, складені відповідні графіки атестації. Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації за фахом при ЗОІППО.

Вся робота з атестації проводилась безпосередньо у закладах освіти, де працюють педпрацівники. В основу оцінки діяльності брали виконання посадових обов’язків, результати роботи їх педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування і відвідування уроків, позакласних заходів. До уваги бралися також підвищення науково-методичного рівня, професіоналізм, ініціатива, творчість, загальна культура, моральні якості, відгук РМО про професійний рівень працівника, методичну діяльність, його рейтинг серед колег, батьків, учнів, а також враховувалися результати комплексних, тематичних перевірок.

Для якісної організації проведення атестаційного періоду, забезпечення обізнаності щодо питань оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, їхніх прав і обов’язків, а також прав і обов’язків членів атестаційних комісій, проведено інструктивно-методичну нараду для директорів шкіл, семінари для заступників директорів з навчально-виховної роботи, а також для вчителів. Під час цих нарад і семінарів акцентувалася увага на забезпечення системної роботи щодо порядку проведення атестації, удосконалення системи оцінки рівня професійної діяльності педагогів, забезпечення неухильного дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу.

Для надання практичної допомоги в здійсненні атестації за установами та закладами освіти району були закріплені працівники відділу освіти. Зверталася увага на дотримання синхронності курсової перепідготовки і атестації педпрацівників. Вивчення системи роботи вчителів, які підлягають атестації, узгоджено з розділами керівництва і контролю річних планів установ та закладів освіти і планів роботи методичних об’єднань. У фахових методоб’єднаннях педагогів створювали оптимальні умови для активізації творчої діяльності педагогів, які атестуються: надавали можливість вчасно порадитися, поділитися досвідом з колегами, підготувати доповіді, повідомлення з актуальних питань методики, педагогіки, провести відкриті педагогічні заходи для колег та інше.

Значна увага під час атестації приділялася молодим вчителям, тим, хто атестувався вперше. Так, набуло поширення наставництво з боку більш досвідчених учителів, проводилася робота з учителями-початківцями на базі районних методичних об’єднань, шкіл.

Атестація в школах району здійснювалася за таким планом: 1. Вивчення:

 • рівня науково - теоретичної та методичної підготовки працівників;

 • уміння організувати навчально-виховний процес, його ефективність;

 • рівня навчальних досягнень учнів (контрольні зрізи знань, контрольні опитування, тестування);

 • стану впровадження ППД та інноваційних технологій навчання;

 • якості виконання посадових обов’язків педагогічними працівниками.

 1. Аналіз:

 • наслідків навчальних досягнень учнів, дітей ДНЗ;

 • результатів спостережень під час відвідування уроків, занять, позакласних заходів;

 • ділової документації вчителів, вихователів;

 • наслідків науково-дослідницької та методичної роботи.

 1. Комплексна оцінка рівня ділової кваліфікації професійної діяльності та загальної культури педагогічного працівника.

 2. Оформлення експертної оцінки діяльності педагога: однією з основ оцінювання рівня педагогічної майстерності стала атестаційна карта, яку веде кожен педагог у між атестаційний період. Карти сприяють підвищенню творчої діяльності та дають змогу простежити динаміку професійного зростання педагогів.

Атестація будувалася на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності. З цією метою в навчальних закладах оформлено куточки з атестації, інформаційні стенди, випускали методичні стенди, проводили оперативні наради.

В багатьох школах району використовуються технологічні карти критеріїв оцінювання творчої діяльності вчителя, які необхідні як система параметрів, що характеризують роботу вчителя та її результативність. Вони допомагають упорядкувати інформацію про педагога і на цій основі зробити об’єктивні висновки про професійний рівень його підготовки. Процедура підготовки до атестації в закладах освіти, сам процес і результати її спрямовані на утвердження в учителя особистої гідності, на підвищення його авторитету не лише в колективі вчителів, а й серед учнів, батьків. Тому важливу роль відіграє рейтинг учителя в середовищі учнів і батьків. Із метою його визначення проводяться анкетування й тестування.

Таким чином, в закладах району впроваджено системний підхід до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об’єктивно оцінювати кожного, хто атестується.

Із метою сприяння творчому педагогічному пошуку, удосконаленню професійної майстерності вчителя, поширенню перспективного педагогічного досвіду традиційною стала участь вчителів в конкурсі «Учитель року». Так, у 2013 – 2014 н.р. взяло участь 8 педагогів із 6 шкіл району – Тернуватського НВК (1), Софіївського НВК (1), Сторчівського НВК (2), Терсянського НВК (1), Новоіванківської (1), Шевченківської (1), Підгірненської (1) ЗОШ, а в обласному етапі взяли участь 3 вчителя в номінаціях «географія», “початкове навчання”, “трудове навчання”.

Учителі, які атестувалися, мали змогу продемонструвати свою професійну майстерність, використовуючи різноманітні форми і методи, а саме:


 • методичний місячник «Атестація – 2014» (Терсянський, Тернуватський НВК, Новомиколаївська СЗОШ № 1, Любицька ЗОШ, ДЮК ФП);

 • методичні дні, тижні; творчі звіти, випуски методичних бюлетенів (Новоіванківська ЗОШ, Веселогаївська ЗОШ, ДНЗ № 1 “Пролісок”, № 3 “Теремок”);

 • семінари, мобільні, динамічні творчі групи (Підгірненська, Трудова ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новомиколаївська СЗОШ І-ІІІ ступенів № 1);

 • тематичні виставки педагогічних ідей, зразків дидактичного і роздаткового матеріалу (Софіївський НВК, Любицька ЗОШ, ЦДЮТ).

Протягом року спостерігалося вдосконалення технології атестації, при якій за допомогою експертів у дослідницьку роботу різного рівня й характеру включено більшість педагогів і закладів.

Ця модель атестації допомагає: • створювати в закладах освіти сприятливу робочу обстановку, атмосферу зацікавленої уваги до досягнень кожного;

 • виявляти професійну компетентність педагогів, зробити рівень професіоналізму кожного вчителя проявленим для самого себе і для тих, хто оточує;

 • намічати перспективи професійного зростання педагогів.

Така технологія містить у собі перспективи принципово нової в атестації психологічної складової, яка має допомогти не лише вимірювати й оцінювати, але й прогнозувати, проектувати, формувати та мотивувати педагогічну діяльність.

Важливим елементом управління атестаційним процесом є спонукання вчителів до самовдосконалення як важливого аспекту творчої діяльності, підвищення особистої професійної кваліфікації.

У 2013 - 2014 н.р. для вдосконалення особистої теоретичної та практичної підготовки, усвідомленої, планомірної роботи педагога, потрібної для професійної діяльності, в усіх закладах освіти використовувалися індивідуальні, групові та масові форми підвищення кваліфікації як на рівні закладів, так і на рівні району.

Важливою ланкою діяльності навчальних закладів є методична робота, тому у 2013 – 2014 н.р. було створено оптимальні умови для зростання методичного рівня педагогічної діяльності. Для відображення рівня фахової компетентності в міжатестаційний період навчальними закладами району велися наступні документи: картки комплексної оцінки діяльності педагогічних працівників в міжатестаційний період, аналітичні звіти керівників закладів,, плани індивідуальної підготовки та проходження атестації. Ряд шкіл продовжують роботу щодо впровадження електронного портфоліо та електронної залікової книжки вчителя як системи оцінювання професійних досягнень педагогів та обліку різноманітних форм підвищення кваліфікації (Новомиколаївська СЗОШ № 1, Тернуватський НВК). Такі матеріали можна використовувати як альтернативу друкованої збірки матеріалів з досвіду роботи вчителів.

Активно в минулому році вчителі оволодівали комп’ютерною грамотністю. Так, у 2013 році продовжилось навчання за програмою «Основи ІКТ. Партнерство у навчанні». 230 працівників шкіл навчені за програмою «Основи ІКТ», 107 – за програмою «Цифрові технології», а 109 — за програмою “Інтел”. Фактично всі педагогічні кадри вміють користуватися комп’ютерами і використовують їх в навчально – виховному процесі.

У ході атестації приділялась належна увага роботі вчителів із талановитою та обдарованою молоддю в напрямі вирощування, пошуку та розвитку здібностей обдарованих дітей. Збільшилась кількість учнів, які приймають участь в обласних предметних олімпіадах (11), в МАН (16), половина з них вийшли на ІІІ етап захисту науково — дослідницьких робіт, але результативність участі учнівської молодів ще низька. Тільки одна учениця з Веселогаївської ЗОШ посіла ІІІ місце на олімпіаді з української мови та літератури.

Ті, хто претендував на вищу категорію і звання, обов’язково давали відкриті уроки для фахівців свого методоб’єднання, на якому були присутні працівники відділу освіти, молоді та спорту (інспектори, методисти).

У навчально-виховних закладах було організовано наставництво вчителів-методистів та старших вчителів над тими, хто готувався на підвищення кваліфікаційних категорій – їм допомагали систематизувати досвід своєї роботи і продемонструвати свої професійні надбання перед колегами, громадськістю для винесення об’єктивної оцінки (Новомиколаївська СЗОШ № 1).

У березні по школах проходили засідання атестаційних комісій, де приймалося рішення про відповідність педагогічних працівників займаній посаді, визначався рівень їх кваліфікації. Відбулося чотири засідання районної атестаційної комісії – в жовтні, грудні, лютому, березні.

Основними етичними принципами експертно-оціночної діяльності педагогічних працівників, якими керувалися більшість атестаційних комісій всіх рівнів були: доброзичливість, принциповість, конструктивність, взаємодопомога.

Всі школи і дошкільні заклади провели атестацію на належному рівні, принципово підійшовши до оцінки діяльності педагогічних кадрів. Організовано пройшли засідання шкільних атестаційних комісій, документація (атестаційні листи, витяги з наказів, протоколи, подання) були здані вчасно і оформлені в більшості шкіл якісно.

Кращий досвід проведення атестації показали Любицька ЗОШ, Підгірненська ЗОШ, Тернуватський, Терсянський НВК, ЦДЮТ, МНВК.

Якісний аналіз ходу і підсумків атестації дозволяє зробити висновки, що її проведення забезпечує реалізацію принципів загальності, всебічності, системності, стимулює неперервну фахову та загальну освіту педагогічних кадрів, спонукає окремих педагогів та педколективи установ до творчої діяльності. Про це свідчить зацікавленість педагогів у проходженні курсової перепідготовки, а також вивченні та використанні передового педагогічного досвіду.

Реалізація принципів гласності, демократизація процесу атестації сприяли підвищенню відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей та молоді. Контрольні зрізи знань, які мали місце під час підготовки атестаційних матеріалів та участь дітей у районних, обласних олімпіадах, засвідчили хороші результати роботи вчителів, які атестуються на присвоєння, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Таким чином, аналіз підсумків атестації педагогічних працівників за останні 5 років свідчить про те, що вона справді стала чинником професійного зростання педагогів району.

За рівнем кваліфікації переважають педагогічні працівники з вищою та першою кваліфікаційною категорією (53,7%), в той же час третина педагогів (32,8%) мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст” та різні тарифні розряди за рахунок вчителів початкових класів з неповною вищою освітою та керівників гуртків позашкільних закладів. Майже п'ята частина педагогічних працівників (18,4%), мають різні педагогічні звання, що відображено в таблицях і діаграмах (додаток № 5, 6).

Треба зазначити, що при професійній організації та проведенні процесу атестації, саме їй належить провідна роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. В цілому спостерігаються позитивні тенденції за результатами атестації 2013 – 2014 навчального року:


 • зростання фахової майстерності педагогічних працівників;

 • збільшилась кількість педагогів, які використовують комп’ютерні технології на заняттях;

 • системність у роботі більшості педагогів;

 • підвищення рівня відповідальності за результатами навчання учнів;

 • створення сприятливих умов для самореалізації особистості педагогічного працівника.

Однак, існує й ряд недоліків в атестаційному періоді:

 • допускався в деяких школах формальний підхід до вивчення роботи вчителя, що проявлялося в необ’єктивному, упередженому вивченні та оцінці діяльності педагогічних працівників адміністраціями закладів і установ освіти;

 • не на належному рівні ведеться робота з узагальнення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;

 • є випадки несвоєчасного проходження курсів підвищення кваліфікації, не якісного оформлення атестаційних листів педагогічних працівників та документації з атестації.

Атестаційний період у навчально — виховних закладах району пройшов без скарг та конфліктів, дав змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі вчителів, вніс корективи в професійну діяльність педагогів.

Аналіз ходу та підсумки атестації педагогічних працівників навчальних закладів району, результативність проведеної роботи відображено в наказі по відділу освіти, молоді та спорту від 11.04.2014 року № 83, в якому вказано, що у наступному 2014-2015 навчальному році з метою якісної організації проведення атестаційного періоду необхідно спрямувати діяльність закладів освіти на: 1. Удосконалення планування курсової перепідготовки працівників ЗНЗ з урахуванням термінів атестації педагогічних працівників.

 2. Спрямування управлінської діяльності керівних кадрів ЗНЗ на особистісне вдосконалення педагогічних кадрів через розвиток компетентності, рівня професійної майстерності кожного та самореалізації особистості вчителів.

 3. Підвищення рівня взаємодії психологічної служби з педкадрами та адміністрацією щодо супроводу атестаційного періоду.

 4. Посилення контролю за якістю оформлення атестаційних листів, управлінських документів, звітів про атестацію, реєстрацію особистих заяв працівників.

 5. Урізноманітнення форм узагальнення досвіду: буклети, альбоми, листівки, методичні бюлетені, посібники, відеозаписи.

 6. Активізація творчої роботи вчителів з підготовки публікацій у педагогічній пресі.

 7. Надання своєчасної допомоги загальноосвітнім, дошкільним та позашкільним закладам в організації та проведенні атестації, контролювати дотримання Типового положення про атестацію в частині присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань «старший учитель», «учитель – методист».

Начальник відділу освіти,молоді та спорту Н.В. Біла