Назва типової задачі, діяльності Рівень опану- вання - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Назва типової задачі, діяльності Рівень опану- вання - страница №1/1


п/п


Назва типової задачі, діяльності

Рівень опану-

вання


Кафедра

рекомен-


дована для зарахуван-

ня


Відміт-

ка про зараху-

вання


Дата

Вчене знання, ПІП

викладачаОсобис-

тий підпис викладача1

2

3

4

5

6

7

8

1

Провести клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки

4

Терапевтичної стоматології

2

Провести постановку шкірних тестів

4

Терапевтичної стоматології

3

Провести профілактику внутрішньолікарняного зараження ВІЛ- інфекцією

4

Терапевтичної стоматології
1

2

3

4

5

6

7

8

4

РОБОЧА ПРОГРАМА >>
РОБОЧА ПРОГРАМА _______Англійська мова_______ (назва навчальної дисципліни) __________7.12020101 Фармація___________________ (шифр, назва спеціальності) Факультет _______Фармацевтичний___________ Кафедра ________Мовознавства_________ Нормативні дані Форма навчання Курс Семестр Кількість годин Проміжний модульний контроль (тиждень) Підсумковий модуль по дисципліні Всього Аудиторних С П Р С Лекції Практичні заняття Лабораторні заняття Семінарські заняття Денна І І І ІІ 80 100 - - 34 46 - - - - 46 54 17 36 37 Вечірня

Провести прийом пацієнта з стоматологічною патологією

4

Терапевтичної стоматології

5

Скласти план лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей

4

Дитячої

стоматології6

Скласти план лікування гіпертрофічного гінгівіту у дітей

4

Дитячої

стоматології

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Призначити комплексне лікування гострого виразково-некротичного гінгівіту у дітей

4
Відділ освіти Петровської районної >>
у місті Донецьку ради Донецька гімназія імені Василя Стуса Донецької міської ради Донецької області Лекція на тему: «Задачі-ігри для учнів 7 класів». Підготувала вчитель вищої категорії Донецької гімназії ім. В. Стуса Нікончук С.В. Донецьк-2013 Задачі про ігри - вельми популярний вид олімпіадних завдань, особливо в середніх класах. Найбільш загальна проблема у початківців - зрозуміти, "що взагалі від нас хочуть", які міркування є правильним рішенням завдання, а які - ні. В задач про ігри звичайно треба відшукати виграшну стратегію для одного із учасників. Мета цієї лекції - допомога вам, учні, у підготовці до успішного виступу на районних або обласних математичних олімпіадах. Для економії часу доцільно, щоб ви вдома опрацювали теоретичний матеріал і задачі з розв'язаннями. А потім спробували свої знання для самостійного розв'язання ще декількох задач-ігор. В математичних іграх припускається, що грають двоє гравців, ходи роблять по черзі (жоден із гравців не може пропустити хід), причому гравці не роблять помилок. А тому в таких іграх наперед можна визначити кінцевий результат, тобто передбачити, який з гравців може забезпечити собі виграш. В цих задачах треба відшукати виграшну стратегію для одного з гравців. Спочатку розглянемо приклад задач, де у виграшних стратегіях гравець має робити ходи, симетричні в певному сенсі ходам суперника. В наведених прикладах симетричні ходи гарантують гравцеві, що йому буде, куди зробити хід. А якщо гра завершується за скінчену кількість ходів, то колись не буде куди походити іншому учаснику. При виборі симетричної стратегії потрібно пам’ятати таке правило: суперник не повинен мати можливості перешкодити вашому черговому симетричному ходу. По-перше ніж приступити до розгляду задач нам потрібно знати, що міркування типу «якщо він ходить так, то я ходжу так»не є, рішенням гри. Для розв’язання задачі-гри необхідно, по-перше, грамотно і чітко сформулювати стратегію, по-друге, довести, що вона дійсно веде до виграшу, і, по-третє, показати, що описану стратегію можна реалізувати. Задача. У купі 1991 сірник. Двоє гравців беруть по черзі сірники – від 1 до 9. Виграє той, хто забере останній сірник. Хто виграє при правильній грі? Розв’язання. Виграє гравець, який ходить першим. Спочатку йому треба взяти 1 сірник, а потім після кожного взяття другим k сірників, йому треба брати 10 – k. Кількість сірників, кратні 10 (в тому числі 0), будуть лишатися лише після ходів першого. Задача . Двоє гравців по черзі кладуть однакові монети на круглий стіл, причому так, щоб вони не накладалися одна на одну. Програє той, хто не може зробити хід.

Опитувальний лист >>
Шановні суб’єкти підприємницької діяльності! Дайте відповідь, будь ласка, на питання анкети. Опитування анонімне. Мета опитування: формування пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства України щодо дерегуляції підприємницької діяльності. Дослідження проходить в рамках реалізації «Програми розвитку малого і середнього підприємництва Чернігівського району на 2013-2014 роки» Ваші відповіді будуть використані тільки в узагальненому вигляді і допоможуть органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях співпраці з суб’єктами господарювання та прийнятті управлінських рішень. Соціальний портрет підприємця. • 1. Вкажіть, до якої вікової категорії ви належите? до 24 років 25-35 років 36-45 років 46-55 років старше 55 років • 2. Ваша стать? чоловіча жіноча • 3. Ваша освіта? середня середньо-спеціальна незакінчена вища вища мається вчений ступінь • 4. В якій галузі виробництва Ви здійснюєте діяльність? Сільське господарство Виробництво харчових продуктів Текстильне і швейне виробництво Оброблення деревини та виробництво виробів з дерева Виробництво готових металевих виробів Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування Будівництво Торгівля Надання послуг Інша галузь (вказати, яка саме)__________________________________ • 5. Скільки років функціонує Ваш бізнес? менше 1 року 1-5 років 5-10 років більше 10 років • 6. Що спонукало Вас зайнятися власним бізнесом? НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ. прагнення здобути незалежність і працювати на себе відсутність можливості заробити гроші іншим способом бажання стати заможною людиною наявність знань і навичок (компетенції), необхідних для організації власної справи інше (вказати, що саме) _______________________________________ • 7. Оцініть розмір початкових витрат, які Ви здійснили на створення власного бізнесу? до 20 тис. грн. 20 тис. грн. - 100 тис. грн. 100 тис. грн. - 500 тис. грн. більше 500 тис. грн. • 8. Скільки всього людей в даний час працює у Вашому бізнесі? від 1 до 10 осіб від 11 до 30 осіб від 31 до 50 осіб від 51 до 100 осіб


Дитячої

стоматології8

Призначити комплексне лікування пародонтиту у дітей

4
Виділяють три види мислення: >>
Мислення - одна з вищих форм діяльності людини. Це соціально обумовлений психічний процес, нерозривно пов'язаний з мовою. В процесі розумової діяльності виробляються певні прийоми або операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація). Виділяють три види мислення: 1) за допомогою маніпулювання предметами; 2) за допомогою представлень предметів, явищ; 3) за допомогою понять, слів, міркувань. Наочно-дієве мислення особливо інтенсивно розвивається у дитини з 3-4 років. Воно осягає властивості предметів, вчить оперувати предметами, встановлювати стосунки між ними і вирішувати самі різні практичні завдання. На підставі наочно-дієвого мислення формується і складніша форма мислення - наочно-образне. Воно характеризується тим, що дитя вже може вирішувати завдання на основі уявлень, без вживання практичних дій. Це дозволяє дитині, наприклад використовувати схематичні зображення або лічити про себе. До шести-семи років починається інтенсивне формування словесно-логічного мислення, яке пов'язане з використанням і перетворенням понять. Проте воно не є таким, що веде у дошкільників. Всі види мислення тісно пов'язані між собою. При вирішенні завдань словесні міркування спираються на яскраві образи. В той же час вирішення навіть найпростішого, найконкретнішого завдання вимагає словесних узагальнень. Різні ігри, конструювання, ліплення, малювання, читання, спілкування і так далі, тобто все те, чим займається дитина до школи, розвивають у нього такі розумові операції, як узагальнення, порівняння, абстрагування, класифікація, встановлення причинно-насліжкових зв'язків, розуміння взаємозалежностей, здатність міркувати.   Хто що любить? Підбираються картинки із зображеннями тварин і їжі для цих тварин. Перед дитиною розкладають картинки з тваринами і окремо картинки із зображенням їжі, пропонують всіх "нагодувати".   Назви одним словом Дитині зачитують слова і просять назвати їх одним словом. Наприклад: лисиця, заєць, ведмідь, вовк - дикі тварини; лимон, яблуко, банан, слива - фрукти. Для дітей старшого віку можна видозмінити гру, даючи узагальнююче слово і пропонуючи їм назвати конкретні предмети, що відносяться до узагальнюючого слова. Транспорт - ..., птахи - ... Дитині дають набір картинок із зображенням різних предметів. Дорослий просить розгледіти їх і розкласти  на групи, тобто відповідні з відповідними.   Знайди зайву картинку Розвиток розумових процесів узагальнення, відвернення, виділення істотних ознак. Підберіть серію картинок, серед яких три картинки можна об'єднати в групу за якою-небудь спільною ознакою, а четверта - зайва. Запропонуйте дитині знайти зайву картинку. Запитайте, чому вона так думає. Чим схожі картинки, які малюк залишив.  

ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ >>
УКРАЇНА НАЗВА РАДИ ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ Пленарне засідання 14-ї сесії ЛМР 5-го скл. від 30.09.2009р. місто від 30.09.2009 14:57:49 52.28.Державним територіально-галузевим об’єднанням «Львівська залізниця» на вул. Замкненій, 5. Державним територіально-галузевим об’єд.»Львів. залізниця» Рішення приймається БІЛЬШІСТЮ ВІД ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ № п/п Прізвище, Ім’я, По-батькові Вибір 1 Адамик Петро Михайлович НЕ ГОЛОСУВАВ 2 Андрусишин Роман Петрович ЗА 3 Арзуманян Вардкес Зиноверович НЕ ГОЛОСУВАВ 4 Бабич Тарас Вікторович НЕ ГОЛОСУВАВ 5 Баляс Михайло Степанович відсутній 6 Бандра Микола Васильович НЕ ГОЛОСУВАВ 7 Бас Олег Миколайович УТРИМАВСЯ 8 Батюк Юрій Орестович НЕ ГОЛОСУВАВ 9 Бащук Сергій Володимирович відсутній 10 Бедрило Богдан Романович НЕ ГОЛОСУВАВ 11 Бичишин Мирослава Михайлівна ЗА 12 Білоус Андрій Васильович ЗА


Дитячої

стоматології9

Провести місцеве симптоматичне лікування пародонтального синдрому у дітей

3

Дитячої

стоматології

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Призначити комплексне лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей

4

Дитячої

стоматології


М.І.Півень, доц., канд. пед. наук >>
У другий фактор увійшли показники, які відображають когнітивну спрямованість особистості, раціональні способи вирішення завдань навчальної діяльності. Вони складають основу категорій «організація» та «освіченість». Ці категорії виражають когнітивно-пізнавальну складову навчальної діяльності, де студент як особистість формується переважно у когнітивній сфері, намагаючись забезпечити себе стійкими можливостями до більшого контролю ситуацій, пов’язаних із здобуттям знань. Актуалізація цих категорій виявлялась через найбільшу вживаність у текстах і в збільшенні її частки у порівнянні з іншими категоріями, що були використані в завданні. Так, творчі роботи студентів, у яких переважали категорії «самостійність», «саморегуляція», «саморозвиток» презентували потенційні можливості особистості до прояву самостійності у навчальній діяльності, а в тих студентів, у творчих роботах яких переважали категорії «організація» та «освіченість» засвідчували про домінування тенденцій щодо самостійності переважно у когнітивно-пізнавальній діяльності.


11

Призначити комплексне лікування хронічного рецидивуючого стоматиту у дітей

4

Дитячої

стоматології12

Призначити комплексне лікування гострого грибкового стоматиту

4

Дитячої

стоматології
1

2

3

4

5

6

7

Расклад заняткаў, залікаў, экзаменаў >>
Час Назва прадмета Выкладчык Панядзелак, 10.10.2011 г. 14:00-16:50 Псіхалогія асобы ст. выкладчык Жогаль К.М. 17:00-19:50 Псіхалогія развіцця дацэнт Амелькоў А.А. Аўторак, 11.10.2011 г. 8:00-10:50 Асновы інфармацыйных тэхналогій (лаб.) выклад. Раманоўская Л.М./Стэльмах Т.С. 14:00-18:20 Замежная мова 18:30-19:50 Гісторыя псіхалогіі выкладчык Анішчанкава Ю.М. Серада, 12.10.2011 г. 9:00 Экзамен. Філасофія дацэнт Віткоўская І.М. 14:00-16:50 Асновы педагогікі ст. выкладчык Волкава Л.М. 17:00-18:20 Псіхалогія асобы ст. выкладчык Жогаль К.М. Чацвер, 13.10.2011 г. 14:00-16:50 Асновы педагогікі ст. выкладчык Волкава Л.М. 17:00-19:50 Гісторыя псіхалогіі выкладчык Анішчанкава Ю.М. Пятніца, 14.10.2011 г. 11:00 Залік. Асновы сучаснага прыродазнаўства праф. Кісялёў В.Н. 14:00-16:50 Асновы інфармацыйных тэхналогій дацэнт Чубараў С.І. 17:00-19:50 Асновы педагогікі

8

13

Призначити комплексне лікування хронічного кандидозного ураження СОПР у дітей різного віку

4

Дитячої

стоматології14

Розшифрувати дані рентгенологічного дослідження хворих з пухлинами кісток ЩЛД.

4

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»


15

Зробити цистотомію та цистектомію слинних залоз.

3-4

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»Практична робота №1. >>
9 клас Практична робота №1. Тема. Робота з клавіатурним тренажером. Мета: набути практичних навичок у використанні основних клавіш клавіатури комп’ютера. виробити вміння швидкого набору літерних клавіш за допомогою клавіатурного тренажеру. Завдання. Завантажте клавіатурний тренажер Aspekt. Виберіть українську мову натисненням на кнопку Клавіатура. Встановіть найнижчий рівень складності (Первачок). Натисніть кнопку Старт для початку роботи. Виконайте запропоновані вправи. Дуже важливо відразу ж привчити себе до правильного розташування пальців, оскільки надалі це сприятиме підвищенню ефективності набору. Правильне розташування пальців на клавіатурі: чотири пальці лівої руки стоять на клавішах «ф», «і», «в», «а», чотири пальці правої руки стоять на клавішах «о», «л», «д», «ж». Одним з великих пальців зручно натискати клавішу Пропуск. Після вдало пройденого тура Первачок введіть своє ім'я і натисніть клавішу ОК. Оцініть свою роботу з клавіатурним тренажером, для цього скористайся наведеною таблицею. символів/хв оцінка символів/хв оцінка символів/хв оцінка більше 80 11 53-59 7 27-32 3 73-80 10 47-52 6 20-26 2 67-72 9 40-46 5 13-19 1 60-66 8 33-39 4 менше 13 —

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Подовжити коротку вуздечку язика.

3-4

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»


17

Подовжити коротку вуздечку верхньої губи

3-4

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»


18
Процес навчання >>
Саєнко С.В. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ВІЛЬНІЙ БОРОТЬБІ Методичні рекомендації з боротьби розраховані на коло студентської молоді, що регулярно займається у групах спортивного вдосконалення та бажає додатково підвищити свій методичний та теоретичний рівень. На практичних заняттях студенти оволодівають технікою спортивної боротьби, набувають знання в галузі методики навчання та тренування, удосконалюють різноманітні тактико-технічні дії. Успішнысть спортсмена залежить від виконання наступних вимог: Систематичне відвідування учбово-тренувальних занять. Виконання залікових вимог та спеціальних тестів з боротьби. Участь у змаганнях, затверджених в перспективному плані спортсмена. Процес навчання Процес навчання містить у собі діяльність викладача-тренера та студента і носить виховний характер. Він нерозривно пов’язаний з формуванням особистості (світогляд, риси характеру, воля, звички, розвиток фізичних якостей). Для досягнення мети в процесі підготовки спортсмена-борця виділяються наступні задачі: 1. Зміцнення здоров’я; 2. Розвиток фізичних і вольових якостей; 3. Засвоєння знань з теорії спортивної боротьби; 4.Оволодіння технічними і тактичними діями в боротьбі та досягнення високих спортивних результатів; 5.Навчання інструкторсько-методичним навичкам і навичкам з організації проведення та суддівства змагань. Зміст навчання Навчання спортивній боротьбі складається з теорії та практики. Обсяг матеріалу з теорії й практики визначається програмою. Матеріал програми розподіляється викладачем по окремим заняттям і складає фактичний зміст та визначає "Форми організації і зміст занять". Принципи навчання До основних принципів, відповідно до яких формується процес навчання спортивній боротьбі, відносяться - свідомість, активність, наочність, систематичність, доступність і міцність.


Провести цистотомію кіст щелеп

4

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»
1

2

3

4

5

6
РОБОЧА ПРОГРАМА >>
Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор ІФНМУ Професор ____________ Г.М.Ерстенюк “____” __________________ 20___ p. РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ (назва навчальної дисципліни) 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія” (шифр, назва спеціальності) Факультет – медичний, підготовки іноземних студентів Кафедра - дитячої хірургіх та пропедевтики педіатрії Нормативні дані Форма навчання Курс Семестр Кількість годин Підсумковий модульний контроль, тиждень Підсумок по дисципліні, тиждень Всього Аудиторних С П Р С Лекції Практичні заняття Лабора- торні заняття Семі-нарські заняття Денна 3 5-6 195 40 100 - - 55 9-10, 29-30, 38-39 40 Робочу програму склала: доктор медичних наук, професор А.П. Юрцева. Івано-Франківськ - 2012 Робоча програма складена згідно програми з пропедевтики педіатрії для студентів вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженої наказом МОЗ України 10.11.2006 р. Типова програма обговорена і ухвалена на нараді завідувачів кафедр педіатрії вищих медичних закладів МОЗ України 12.11.2005 р та комісією з напряму «Медицина» Науково-методичної ради міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 17 березня 2006 року). Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ”20” квітня 2012 р., протокол № 52.


7

8

19

Провести цистектомію кіст щелеп

3

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»

20

Видалити невеликі пухлини м"яких тканин ЩЛД

3

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»


21

Урок - гра з елементами економіки «Золоте колесо Аліси” >>
Тема. Усне додавання і віднімання у межах 1000. Мета. Ознайомити дітей з прийомами усного додавання і віднімання в межах 1000 та з поняттям економіки "банк", його призначенням та працею банкіра. Удосконалювати вміння розв'язувати задачі на знаходження суми і остачі. Закріпити уявлення про кути: вершина, сторони; кути: прямі, тупі, гострі. Розвивати логічне мислення, пам'ять, здатність аналізувати та узагальнювати. Виховувати самостійність, активність, бережливе ставлення до грошей та економне їх використання. Обладнання: портрет Аліси, "Золоте колесо", пісковий годинник, медалі з паперу, конверти із завданням, макет банка, магнітофон. Хід уроку. ї. Організація класу до роботи. Ми починаємо урок, що математикою в нас з любов'ю називається. Вона нам допоможе таку розвити точність думки, що в нашому житті про все дізнатись, вимірять, обчислить. Перевірка домашнього завдання. а) доповідь чергового учня про наявність виконаного завдання та його якість. б) взаємоперевірка розв'язку задачі та обчислення виразів. Обміняйтесь зошитом із сусідом по парті та звіріє правильність виконання завдань із дошкою. в) взаємооцінювання робіт. Олівцем оцініть перевірену вами роботу. Повідомлення теми та мети уроку. - Діти, сьогодні я одержала велику скриньку від Аліси (показую портрет). - Хто така Аліса? (це героїня казки "Пригоди Буратіно"). У скриньці я знайшла ось таке "Золоте колесо" і лист від Аліси (показую). Вона пропонує нам пограти в гру "Золоте колесо". А чому воно золоте, я вам зараз поясню. 1 - На цьому колесі зображені цифри. Поруч з колесом лежать конверти із завданням і номерами. - Я розкручую колесо. На яку цифру покаже стрілка, такий конверт ми відкриваємо і отримуємо завдання. - Кожне завдання треба виконати за одну хвилину. - За часом ви можете слідкувати за допомогою піскового .годинника (показую). - За правильне і швидке виконання ви будете отримувати гроші (паперові саморобні) і гривні. В процесі гри ми познайомимося із вами з прийомами усного додавання і віднімання, розв'язуватимемо задачі, узнаємо де зберігаються гроші, повторимо про кути, які вони бувають. - Сьогодні ви спробуєте заробити гроші своїм власним розумом. - Той, хто заробить найбільшу кількість грошей, і буде переможцем. Він отримає медаль "Розумник № 1". - Ще на "Золотому колесі" зображені скрипічний ключ, який означає музичну паузу, і буква "П" - тобто приз - додаткові гроші. IV. Робота над темою уроку. Введення поняття "Банк", "банкір".

Провести первинну верифікацію пухлини

4

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»1

2

3

4

5

6

7

8

22

Призначати комплексне лікування дітей з природженими вадами губи та піднебіння, визначити вік та етапність лікування, вік в якому воно проводиться

4

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»


23

Зібрати анамнез та оформити медичну документацію хворих з пухлинними процесами та природженими вадами обличчя.

3

Дитячої

стоматології

Курс «Хірургічна стоматологія»


24

Обстеження пацієнта на ортодонтичному прийомі

4

Дитячої

стоматології

Курс

<<Ортодонтія>>1

2

3

4

5

6

7

8

25

Визначення конструктивного прикусу

4

Дитячої

стоматології

Курс

<<Ортодонтія>>


26

Антропометричні методи обстеження

4

Дитячої

стоматології

Курс

<<Ортодонтія>>


27

Визначення кісткового і зубного віку дитини

4

Дитячої

стоматології

Курс

<<Ортодонтія>>
1

2

3

4

5

6

7

8

28

Визначення дефіциту місця в зубному ряді для аномалійно розташованих зубів на діагностичних моделях.

4

Дитячої

стоматологіїКурс

<<Ортодонтія>>

29

Вправити вивих СНЩС

3

Хірургічної стоматології

30

Провести пластику дефектів м’яких тканин зустрічними трикутниками за О.О. Лімбергом

2

Хірургічної стоматології


1

2

3

4

5

6

7

8

31

Провести пластику дефектів м’яких тканин клаптем на ніжці

2

Хірургічної стоматології

32

Видалити екзостози щелеп

2

Хірургічної стоматології

33

Видалити тяжі слизової оболонки порожнини рота

2

Хірургічної стоматології


1

2

3

4

5

6

7

8

34

Провести інфільтраційну анестезію

4

Хірургічної стоматології

35

Провести периферичну провідникову анестезію

4

Хірургічної стоматології

36

Провести операцію типового видалення зубів чи коренів

4

Хірургічної стоматології


1

2

3

4

5

6

7

8

37

Провести зупинку луночкової кровотечі

4

Хірургічної стоматології

38

Розкрити субперіостальний абсцес

4

Хірургічної стоматології

39

Провести первинну хірургічну обробку рани

3

Хірургічної стоматології1

2

3

4

5

6

7

8

40

Накласти тім’яно-підборідну пов’язку

5

Хірургічної стоматології

41

Накласти гладку шину-скобу

3

Хірургічної стоматології

42

Провести ексцизійну біопсію

3

Хірургічної стоматології1

2

3

4

5

6

7

8

43

Скласти план комплексного лікування хворих із захворюваннями пародонту

4

Ортопедичної стоматології

44

Виконати ретракцію ясен

4

Ортопедичної стоматології

45

Зняти подвійний відбиток сіліконом.

4

Ортопедичної стоматології


1

2

3

4

5

6

7

8

46

Виготовити розбірну комбіновану модель.

4

Ортопедичної стоматології

47

Зафіксувати коронку на цемент подвійного твердіння

4

Ортопедичної стоматології

48

Відпрепарувати зуб під вінір

4

Ортопедичної стоматології1

2

3

4

5

6

7

8

49

Відпрепарувати зуб під керамічну і металокерамічну коронку,

4

Ортопедичної стоматології

50

Примірка каркасу керамічних і метало-керамічних коронок в порожнині

рота.


4

Ортопедичної стоматології

51

Накладення вініра в порожнині рота,

4

Ортопедичної стоматології1

2

3

4

5

6

7

8

52

Накладення керамічної і метало-керамічної коронок в порожнині рота.

4

Ортопедичної стоматології

53

Обстеження пацієнтів у клініці ортопедичної стоматології

4

Ортопедичної стоматології

54

Поставити остаточний клінічний діагноз основних стоматологічних

захворювань в клініці ортопедичної стоматології;4

Ортопедичної стоматології


1

2

3

4

5

6

7

8

55

Виготовити іммедіат протез

4

Ортопедичної стоматології

56

Зафіксувати анкерний штифт на цемент

4

Ортопедичної стоматології

57

Зафіксувати Скловолоконний штифт на цемент подвійного твердіння.

4

Ортопедичної стоматології