Одна з вищих форм діяльності людини. Це соціально обумовлений психічний процес, нерозривно пов'язаний з мовою - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Одна з вищих форм діяльності людини. Це соціально обумовлений психічний процес, нерозривно - страница №1/1

Ігри на розвиток мислення

 

 Мислення - одна з вищих форм діяльності людини. Це соціально обумовлений психічний процес, нерозривно пов'язаний з мовою. В процесі розумової діяльності виробляються певні прийоми або операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, конкретизація).

Виділяють три види мислення:

1) за допомогою маніпулювання предметами;

2) за допомогою представлень предметів, явищ;

3) за допомогою понять, слів, міркувань.

Наочно-дієве мислення особливо інтенсивно розвивається у дитини з 3-4 років. Воно осягає властивості предметів, вчить оперувати предметами, встановлювати стосунки між ними і вирішувати самі різні практичні завдання.

Зміст навчального матеріалу >>
^ Зміст навчального матеріалу Кількість годин Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Мистецький контекст. ^ Міжпредметні зв’язки ВСТУП Художній і науковий способи пізнання дійсності. Книга в духовній культурі суспільства. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо.). Аналіз художнього твору. ^ ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір. 2 Учень (учениця): розуміє специфіку художньої літератури, багатозначність художнього образу, називає і вміє відрізняти різні типи образів. За допомогою слова вміє створювати елементарні образи. ^ Розвиток відчуття краси і сили художнього слова. Основні види мистецтва (музика, образотворче мистецтво), їхній зв'язок з літературою. ^ УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ Український фольклор – колективна словесна творчість народу. Його жанрова різноманітність (узагальнююче повторення вивчених епічних жанрів фольклору: казок, легенд, переказів, загадок, прислів’їв, приказок ). Обрядова поезія, її жанри: (узагальнююче повторення колядок, щедрівок, веснянок та інших обрядових пісень). Народні голосіння – різновид родинно-обрядової поезії, виявлення в них туги і скорботи за втраченим небіжчиком. Поетичні образи (сонце, птахи). Ритмомелодика (речитатив). Народнопісенне римування. Використання голосінь у художній літературі. ^ ТЛ: фольклор та його жанри, голосіння. (19) 2 Учень (учениця): дає визначення фольклору, називає його основні жанри; пояснює, що таке голосіння Часи козаччини, національно-визвольної боротьби (історія України). Ю.Брандт, «Пісня перемоги». І.Айвазовський, «Комиші на Дніпрі». Невідомий художник, «Богдан Хмельницький». «Запорожці» І.Рєпіна, портрет Максима Залізняка невідомого художника, «Їхав козак на війноньку» М.Кривенка (образотворче мистецтво). «Пісня про Устима Кармелюка» (музика).

ARIF QASMANI >>
Інформація відносно діяльності окремих осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю, у додаток до наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження змін до Переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю» від 03.09.09 № 118 У відповідності до Розділу 6, пункту G Директиви Комітету з Керівництва Діяльністю, відкрита частина звіту про хід справи, яка визначає підстави для внесення до списку вище наведених осіб, як передбачено згаданими Положенням(и), надається нижче (фабула справи наведена прописом): «Розслідування, що проводяться поліцією, дають серйозні підстави підозрювати, що Atila SELEK вчинив кримінальні злочини, окрім іншого, у зв’язку з тим, що належить до іноземної терористичної організації Ісламський Союз Джихаду (IJU), який був доданий до Загального переліку Ради Безпеки з протидії тероризму (ATSC) під номером QE.I.119.05, як інша назва Ісламської Групи Джихаду. Ісламський Союз Джихаду (IJU) є незалежною терористичною організацією міжнародного масштабу, яка підтримує ідеологію всесвітнього джихаду, проголошену Аль Каїдою. У минулому Ісламський Союз Джихаду (IJU) брав на себе відповідальність за різні терористичні акти в Узбекистані та, у теперішній час, поширив війну за Джихад у додаткових регіонах, таких як Афганістан, де він співпрацює з невеликими групами, такими як Талібан, під час проведення атак на підрозділи ISAF. Ісламський Союз Джихаду також переслідує цілі перенесення ісламістсько-мотивованого терору до Західної Європи, яка сприяє ISAF – включаючи Німеччину – що, згідно пропаганді Ісламського Союзу Джихаду (IJU), пригнічує мусульман усього світу разом із Сполученими Штатами. Ісламський Союз Джихаду (IJU) має свій власний прес-центр, як і членів організації, відповідальних за рекрутування та незаконне перевезення рекрутів до тренувальних таборів у Південній Азії, а також таємне перевезення бойовиків до Афганістану. У тренувальних таборах Ісламського Союзу Джихаду (IJU) інструктори та експерти із вибухівки навчають рекрутів необхідним навичкам у володінні  ручною зброєю та вибухівкою, так як і маскуванню та таємним операціям».


На підставі наочно-дієвого мислення формується і складніша форма мислення - наочно-образне. Воно характеризується тим, що дитя вже може вирішувати завдання на основі уявлень, без вживання практичних дій. Це дозволяє дитині, наприклад використовувати схематичні зображення або лічити про себе.

Пояснювальна записка. >>
Пояснювальна записка. Системне впровадження в навчальний процес шкіл та позашкільних закладів комп'ю-терних ме­реж та засобів аудіовізуальної техніки дає можливість якісно змінити весь нав-чальний процес та підійти до розробки нових методик гурткової роботи і створенню нового інформаційно-освітнього середовища. Програма гурткової роботи кіновідеостудії розрахована (поряд з розвитком творчих здібностей вихованців, отриманням ними відповідних навичок, орієнтацією їх на здобуття професій, що пов’язані з кіно та телебаченням) на максимальне використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій. Цю програму (її основні модулі) розроблено та випробувано на протязі 5 років у кіновідео-студії Запорізького обласного центру НТТУМ „Грані”. За цей час учнями було створено і вий-шло у ефір Запорізьких телерадіокомпаній понад 100 дитячих радіопрограм, 75 телевізійних програм та відеофільмів. Програма складається з трьох модулів: Модуль І: Аналоговий та комп'ютерний запис, редагування та мо­нтаж звуку. В цьому модулі вихованці вивчають принцип виникнення акустичних коливань, їхні фізичні величини (амплітуда, частота, період), джерела акустичних коливань, значення зву-ку у життєдіяльнос­ті людини, перетворення акустичних коливань в електричні, принцип за-пису та відтворення звуку, принцип квантування та кодування звуку у ПК. Вони набувають навичок користування стандартними мультиме­дійними програмами Windows, підключення до звукової карти мікрофо­на та навушників, запису звуку з мікрофо-на та інших джерел, відтво­рення звуку з CD-диска: знайомляться з програмами запису та ре-дагування звуку Cool Edit-Pro, Sound Forg, із програмою аудіо монтажу Sonic Foundry Vegas Велика увага приділяється практичному створенню презентаційного аудіо ролика/радіо-програми, вихованці складають сценарний план аудіоролику/радіопрограми, готують та на-чи­тують тексти, підбирають музичні фрагменти, здійснюють комп'ютерний монтаж.

Система установ соц >>
Вступ 1. Історія розвитку соціальної роботи з літніми людьми 2. Соціальні проблеми літніх людей 2.1 Літні люди як соціальна спільнота 2.2 Передумови і шляхи розвитку соціального захисту літніх людей 2.3 Роль соціальної роботи у вирішенні соціальних проблем літніх людей 3. Форми і методи роботи соціальної роботи з літніми людьми 3.1 Система установ соціального обслуговування 3.2 Обслуговування літніх людей вдома 3.3 Бесіда з клієнтом. Оцінний аналіз і ведення записів Висновок Список літератури Вступ Новий економічний курс, пов'язаний з переходом до ринку, здійснюється в РФ в украй складних умовах. Скорочення обсягів виробництва, порушення виробничо-господарських зв'язків привели до економічної кризи. Суспільство розділилося на багатих і бідних. Переважаючою стала категорія малозабезпечених громадян.

До шести-семи років починається інтенсивне формування словесно-логічного мислення, яке пов'язане з використанням і перетворенням понять. Проте воно не є таким, що веде у дошкільників.

Всі види мислення тісно пов'язані між собою. При вирішенні завдань словесні міркування спираються на яскраві образи. В той же час вирішення навіть найпростішого, найконкретнішого завдання вимагає словесних узагальнень.

Різні ігри, конструювання, ліплення, малювання, читання, спілкування і так далі, тобто все те, чим займається дитина до школи, розвивають у нього такі розумові операції, як узагальнення, порівняння, абстрагування, класифікація, встановлення причинно-насліжкових зв'язків, розуміння взаємозалежностей, здатність міркувати.

 

Хто що любить?

Підбираються картинки із зображеннями тварин і їжі для цих тварин. Перед дитиною розкладають картинки з тваринами і окремо картинки із зображенням їжі, пропонують всіх "нагодувати".

 

Назви одним словом

Дитині зачитують слова і просять назвати їх одним словом. Наприклад: лисиця, заєць, ведмідь, вовк - дикі тварини;

лимон, яблуко, банан, слива - фрукти.

Для дітей старшого віку можна видозмінити гру, даючи узагальнююче слово і пропонуючи їм назвати конкретні предмети, що відносяться до узагальнюючого слова. Транспорт - ..., птахи - ...

Дитині дають набір картинок із зображенням різних предметів. Дорослий просить розгледіти їх і розкласти  на групи, тобто відповідні з відповідними.

 

Знайди зайву картинку

Розвиток розумових процесів узагальнення, відвернення, виділення істотних ознак.

Підберіть серію картинок, серед яких три картинки можна об'єднати в групу за якою-небудь спільною ознакою, а четверта - зайва. Запропонуйте дитині знайти зайву картинку. Запитайте, чому вона так думає. Чим схожі картинки, які малюк залишив.

 

Знайди зайве слово

Прочитайте дитині серію слів. Запропонуйте визначити, яке слово  є "зайвим". Приклади:

Хоробрий, злий, сміливий, відважний;

Яблуко, слива, огірок, груша;

Молоко, творог, сметана, хліб;

Година, хвилина, літо, секунда;

Ложка, тарілка, каструля, сумка;

Плаття, светр, шапка, сорочка;

Мило, мітла, зубна паста, шампунь;

Береза, дуб, сосна, суниця;

Книга, телевізор, радіо, магнітофон.

 

Чергування

Запропонуйте дитині намалювати, розфарбувати або нанизати намисто. Зверніть увагу, що намистини повинні чергуватися в певній послідовності. Таким чином можна викласти огорожу з різнокольорових паличок і так далі.

 

Відповідай швидко

Дорослий, кидаючи дитині м'яч, називає колір, дитина, повертаючи м'яч, повинна швидко назвати предмет цього кольору. Можна називати не лише колір, але й будь-яку  якість (смак, форму) предмету.

Запропонуйте дитині назвати якомога більше слів, що позначають яке-небудь поняття.

- Назви слова, що позначають дерева; чагарники; квіти; овочі; фрукти.

- Назви слова, що відносяться до спорту.

- Назви слова, що позначають звірів; домашніх тварин; наземний транспорт; повітряний транспорт.

 

Говори навпаки

Запропонуйте дитині гру: "Я говоритиму слово, а ти теж говори, лише навпаки, наприклад, великий - маленький." Можна використовувати наступні пари слів: веселий - сумний, швидкий - повільний, порожній - повний, розумний - дурний, працелюбний - ледачий, сильний - слабкий, важкий - легкий, боязкий - хоробрий, білий - чорний, твердий - м'який, шорсткий - гладкий і так далі

 

Буває - не буває

Називаєте яку-небудь ситуацію і кидаєте дитині м'яч. Дитя повинне зловити м'яч в тому випадку, якщо названа ситуація буває, а якщо - ні, то м'яч треба відбити.

Ситуації можна пропонувати різні: тато пішов на роботу; поїзд летить по небу; кішка хоче їсти; листоноша принесла лист; яблуко солоне; будинок пішов гуляти; туфлі скляні і так далі.

 

Швидкість мислення

Запропонуйте дитині пограти в таку гру: ви починатимете слово, а вона - його закінчує. "Відгадай, що я хочу сказати!" Всього пропонується 10 складів: ВО, НА, ЗА, МИ, МО, ДИ, ЧО, ЛИ, КУ, КО.

Якщо дитина швидко і легко справляється із завданням, запропонуйте їй придумати не одне слово, а стільки, скільки вона зможе. Фіксуйте не лише правильність відповідей, але і час, який є показником швидкості розумових процесів, кмітливості, мовної активності.

 

Порівняння предметів

Дитина повинна уявляти собі те, що вона порівнюватиме. Поставте їй питання: "Ти бачила муху? А метелика?" Після таких питань про кожне слово запропонуйте їх порівняти. Знову поставте питання: "Схожі муха і метелик чи ні? Чим вони схожі? А чим відрізняються один від одного?"

Дітям особливо важко в знаходженні схожості. Дитина 6-7 років повинна правильно проводити порівняння: виділяти і риси схожості, і відмінності, причому по істотних ознаках.

Пари слів для порівняння: муха і метелик; будинок і хатинка; стіл і стілець; книга і зошит; вода і молоко; сокира і молоток; піаніно і скрипка; витівка і бійка; місто і село.

 

Вгадай за описом

Дорослий пропонує вгадати, про що (про який овоч, тварину, іграшку) він говорить і дає опис цього предмету. Наприклад: Це овоч. Він червоний, круглий, соковитий (помідор). Якщо дитині важко з відповіддю, перед нею викладають картинки з різними овочами, і вона знаходить потрібну.

 

Хто ким буде?

Ведучий показує або називає предмети і явища, а дитина повинна відповісти на питання, як вони зміняться, ким будуть. Ким (чим) буде: яйце, курча, жолудь, насіннячко, гусениця, ікринка, мука, дерев'яна дошка, залізо, цегла, тканина, шкіра, день, учень, хворий, слабкий, літо і так далі.

Може існувати декілька відповідей на одне питання. Необхідно заохочувати дитину за декілька відповідей на питання.

 

Розклади за порядком

Використовуються готові серії сюжетних послідовних картинок. Дитині дають картинки і просять їх роздивитись. Пояснюють, що картинки мають бути розкладені за порядком розгортання подій. На закінчення дитя складає розповідь по картинках.

 

Відгадування небилиць

Дорослий розповідає про щось, включаючи в свою розповідь декілька небилиць. Дитя повинне відмітити і пояснити, чому так не буває.

Приклад: Я ось що хочу вам розповісти. Ось вчора - йду я по дорозі, сонечко світить, темно, листочки сині під ногами шарудять. І раптом із-за рогу як вискочить собака, як заричить на мене: "Ку-ка-рі-ку!" - і роги вже наставила. Я злякався і втік. А ти б злякався?

Йду я вчора лісом. Довкола машини їздять, світлофори блимають. Раптом бачу - гриб. На гілочці зростає. Серед листочків зелених сховався. Я підстрибнув і зірвав його.

Прийшов я на річку. Дивлюся - сидить на березі риба, ногу на ногу закинула і сосиску жує. Я підійшов, а вона стриб у воду - і попливла. 

Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. М., 2001.
Ильина М.Н. Развитие ребенка с 1-го дня жизни до 6-ти лет. С-Пб., 2001.