Опитувальний лист Шановні суб’єкти підприємницької діяльності! Дайте відповідь, будь ласка, на питання анкети - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Опитувальний лист Шановні суб’єкти підприємницької діяльності! Дайте відповідь, будь - страница №1/1

Опитувальний лист

Шановні суб’єкти підприємницької діяльності!

Дайте відповідь, будь ласка, на питання анкети.
Опитування анонімне.
Мета опитування: формування пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства України щодо дерегуляції підприємницької діяльності.

Дослідження проходить в рамках реалізації «Програми розвитку малого і середнього підприємництва Чернігівського району на 2013-2014 роки»

Ваші відповіді будуть використані тільки в узагальненому вигляді і допоможуть органам виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях співпраці з суб’єктами господарювання та прийнятті управлінських рішень.
Соціальний портрет підприємця.

• 1. Вкажіть, до якої вікової категорії ви належите?

УРОК СКРОМНОСТІ >>
Девіз. Скромність прикрашає людину. Вік. 3—4 клас. Вчитель. Токарева О. В. Мета. Узагальнити уявлення дітей про моральну категорію—скромність. Навчати адекватно оцінювати себе, свої вчинки, звертати увагу на свої недоліки . Виховувати прагнення до саморозвитку, кращі людські якості. Обладнання. Тексти з ситуаціями для обговорення, геометричні фігури для розподілу дітей на групи, малюнок сонечка. ХІД УРОКУ 1. Вступна бесіда. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку властивість характеру, як скромність. На дошці ви бачите під яким девізом буде проходити наш урок. І в кінці ми разом дамо відповідь на таке питання: Чому скромність прикрашає людину? А почати я б хотіла із казки Юрія Яр миша «Апельсин і Сонце» 2. Читання та обговорення казки. На лугу біля моря хтось кинув зернятко Апельсину. Зерняткові сподобалося на новому місці. Там було тепло і волого. І в зерняткові почало рости маленьке деревце. А згодом на деревці з’явився Апельсин. І ось що з цього вийшло. Навколо зеленіла тільки маленька ввічлива травичка, яка кланялася навіть слабенькому вітерцеві, та ще якісь незграбні кущики. А Апельсин був красивий, жовтогарячий, круглий. «Я зовсім, як Сонечко,--подумав Апельсин,--ну точно як Сонечко. По всьому видно—ми брати. Не даремно Сонечко так яскраво світить мені!» І Апельсин страшенно загордився. Він вже навіть не вітався з травичкою і кущиками. А тільки з ранку до вечора хвалився, що він, як само Сонечко, а може, навіть краще» -- Мені, Апельсину, нічого ховати свою красу вночі, як Сонцю. Якось восени на лугу з’явилась Людина. --Дивись-но, Апельсин виріс,--здивувався він та зірвав Апельсин. Людина віднесла його додому і кинула в ящик. Там вже лежало багато інших Апельсинів. І тепер ніхто не міг знайти нашого знайомого. Навколо було стільки плодів—і більше, і краще за нього. … А Людина, яка потім з’їла цей Апельсин, сказала, що він був страшенно кислий. --Як поводив себе Апельсин? До чого призводить зарозумілість, хвалькуватість? 3. Направлена бесіда. А зараз я попрошу вас дати свої відповіді на запитання: Яку людину називають скромною? А ось як пояснює значення цього слова тлумачний словник. Скромний—який не має звички підкреслювати свої позитивні якості, хвалитися своїми заслугами; вихований. 4. Робота з прислів’ями. В народі завжди цінилась і ціниться скромність. Недаремно про неї складені прислів’я: Хто скромніше, той сумніше. Зазнайство з ніг зіб’є, скромність на ноги поставить. Під скромністю золото лежить.

Валентина Звоздецька >>
Опитування щодо продуктивності праці та зниження робочої активності: >>
General Health (WPAI:GH V2) Опитування щодо продуктивності праці та зниження робочої активності: Загальний стан здоров’я (WPAI:GH V2) Подані нижче питання стосуються впливу проблем зі здоров’ям на Вашу працездатність і регулярну повсякденну діяльність. Під «проблемами зі здоров’ям» ми розуміємо будь-які фізичні або емоційні порушення або симптоми. Будь ласка, заповніть відповідні графи або обведіть потрібний номер. 1. Ви зараз працюєте (робота за платню)? _____ Ні ___ Так Якщо НІ, відмітьте «НІ» та переходьте до питання 6. Наступні питання стосуються минулих семи днів, не враховуючи сьогоднішній. 2. Протягом минулих семи днів скільки годин Ви пропускали роботу через проблеми зі здоров’ям? Включіть сюди години, що Ви пропустили через погане самопочуття, коли ви запізнювались, були вимушені лишити роботу раніше та ін. через проблеми зі здоров’ям. Не враховуйте час, що Ви витратили на участь у цьому дослідженні. _____ Годин 3. Протягом минулих семи днів скільки годин Ви пропускали роботу через будь-які інші причини, такі, як відпустка, свята, час участі в цьому дослідженні? _____ Годин 4. Протягом минулих семи днів скільки годин Ви дійсно працювали? _____ Годин (Якщо “0”, переходьте до питання 6) 5. Протягом минулих семи днів наскільки проблеми зі здоров’ям впливали на Вашу працездатність у той час, коли Ви працювали? Пригадайте дні, в які Ви були обмежені в обсязі або виді роботи, яку Ви могли б виконувати, дні, в які Ви досягли меншого, ніж Вам хотілося б, або дні, в які Ви не могли виконувати Вашу роботу так само уважно, як завжди. Якщо проблеми зі здоров’ям вплинули на Вашу роботу тільки трохи, виберіть менше число. Виберіть більше число, якщо проблеми зі здоров’ям значно вплинули на Вашу роботу. Беріть до уваги лише міру впливу проблем зі здоров’ям на вашу працездатність у той час, коли Ви працювали. Проблеми зі здоров’ям не впливали на мою роботу

Представление опыта работы >>
Представление опыта работы Тема: «Развитие познавательных и творческих способностей детей младшего школьного возраста» Своё выступление я хотела бы начать со слов Ш. А. Амонашвили: «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и сознании своих учеников, но и в душах, и сердцах». Каждый ребёнок – это личность, имеющая свой внутренний мир. Значит, моя главная задача, как учителя – заглянуть в этот мир, увидеть и наполнить его душу и сердце добротой, лаской, терпением, вниманием, помочь ему раскрыть лучшие качества. «Пусть в школе царствует яркая мысль, живое слово и творчество ребёнка. На этих трёх китах должно стоять всё содержание, весь характер духовной жизни, умственного развития школьников» (В. А. Сухомлинский) Работая много лет учителем начальных классов, наблюдаю, что часто у детей теряется интерес к обучению, нет коммуникативных навыков в общении, дети не умеют из потока информации выделить нужную и применить её. Развивая познавательные и творческие способности учащихся, я смогу: повысить мотивацию к обучению, научить работе в группе, развить коммуникативные навыки, научить пользоваться информацией. Целью моей педагогической деятельности является – развитие познавательных и творческих способностей обучающихся. Для достижения цели поставила задачу: - создать учебно-воспитательную среду для развития личности детей, их способности к творчеству. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития творчества ребёнка. В основе успешного развития личности лежит познавательный интерес. Познание идёт от простого к сложному, от известного к неизвестному, от близкого к далёкому, от описания к объяснению, от фактов к обобщению. Глубина детских размышлений зависит от того, какие условия созданы для самостоятельного поиска ответов. Успех обучения зависит и от тех приёмов дифференцированного и индивидуального обучения, которые я применяю. Сухомлинский советовал: «Пусть, став учеником, ребёнок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно». Я с этим согласна и стараюсь этому следовать. Я чувствую, как у детей появляется интерес к познанию, к добыванию знаний собственными усилиями. Это меня мобилизует на поиск более эффективных приёмов работы.

Фундація українсько-польської співпраці >>
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej Polish-Ukrainian Cooperation Foundation Фундація українсько-польської співпраці Реєстраційний номер анкети: №_________ Дата отримання: ”______” липня 2010р. Заповнюється заявником: Аплікаційна форма конкурсного відбору міст для проекту «Комплексні підходи до комунального енергозбереження» І. Інформація про місто Місто: Область: Район Адмін. центр району (якщо місто-претендент не є районним центром): Офіційна адреса міської ради Прізвище, ім’я, по-батькові міського голови Офіційний веб-сайт міської ради або міськвиконкому (за наявності) Наявність відділу енергоменеджменту та кількість працівників в ньому ПІБ особи, яка координує дану заявку від керівнитцва міста: Посада Контактні телефони

Список літератури: Всячина / Промінь. – 1906. - № 34. – С.208. Гарас М. Ілюстрована історія товариства „Українська школа” в Чернауць в 1887 - 1937: Пропам’ятна книжечка, видана з нагоди 50-х роковин існування цього товариства. – Чернауць: Типографія „Ceas”, 1937. – 133 с. Державний архів Чернівецької області. - Ф.3, оп.1 спр.1797, арк..81-85. Державний архів Чернівецької області. - Ф.1006. Приватна жіноча учительська семінарія «Української школи», оп.1., спр.3. Статут семінарії, 1913. – 31 арк. Державний архів Чернівецької області. - Ф.1006. Приватна жіноча учительська семінарія «Української школи», оп.1., спр.2. Книга наказів по семінарії за 1912-1919 рр. – 89 арк. Державний архів Чернівецької області. - Ф.3, оп.2, спр.1602, арк.22. Загальні збори міської філії товариства «Руска Школа» в Чернівцях // Буковина. – 1909. – Ч.71. – 1 квітня. – С.3. Звідомлення з діяльності товариства «Українська школа» за час від 3 падолиста 1912 року до 15 березня 1914 року. – Чернівці: Українська школа, 1914. – 51 с. Звіт про роботу товариства «Українська школа» (26 років). – Чернівці, 1914. – 51 с. Із бесіди посла Ол.Барвінського // Буковина. – 1894. – Ч.18. – С.1. Із конференцій окружних в Галичині / Промінь.–1906.- №6-7. – С.67-68. Карбулицький І.І. Розвій народного шкільництва на Буковині. - Вашківці: З друк.тов. „Руська Рада”, 1905. - 148 с. Никоряк І. Анальфабетизм на Буковині // Каменярі.–1913.–Ч.8. – С.2-4. Перший український педагогічний конгрес.1935. – Львів: Т-во «Рідна школа», 1938. - с.113 Про шкільництво народне в Австрії // Учитель.–1891.-№24.–С.370-375. Седов В. Современное положение школы и учительства в Австрии // Вестник воспитания. – 1899. №3. – С.123. Сьома Краєва учительська конференція // Каменярі.-1913.-Ч.13-14.-С.1. ЦДІАУ у Львові. – Ф.386 (Осип Маковей), оп.1, спр.41, арк..7. Sammlung der Bukowinaer Volksschul. – Gesetze und Vererdnungen. – Czernowitz, 1899. – 580 s., с.319. Звоздецька В. «Учительське питання» на порядку денному українських товариств Буковини (початок ХХ століття). У статті розкрито організаційну діяльність українських громадських організацій Буковини початку ХХ століття у галузі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, захисту їх соціально-правового становища; високо оцінено внесок українських товариств у розвиток приватних закладів педагогічної освіти. • до 24 років

 • 25-35 років

 • 36-45 років

 • 46-55 років

 • старше 55 років

• 2. Ваша стать? • чоловіча

 • жіноча

• 3. Ваша освіта? • середня

 • середньо-спеціальна

 • незакінчена вища

 • вища

 • мається вчений ступінь

• 4. В якій галузі виробництва Ви здійснюєте діяльність? • Сільське господарство

 • Виробництво харчових продуктів

 • Текстильне і швейне виробництво

 • Оброблення деревини та виробництво виробів з дерева

 • Виробництво готових металевих виробів

 • Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

 • Будівництво

 • Торгівля

 • Надання послуг

 • Інша галузь (вказати, яка саме)__________________________________

• 5. Скільки років функціонує Ваш бізнес?

 • менше 1 року

 • 1-5 років

 • 5-10 років

 • більше 10 років

• 6. Що спонукало Вас зайнятися власним бізнесом? НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ. • прагнення здобути незалежність і працювати на себе

 • відсутність можливості заробити гроші іншим способом

 • бажання стати заможною людиною

 • наявність знань і навичок (компетенції), необхідних для організації власної справи

 • інше (вказати, що саме) _______________________________________

• 7. Оцініть розмір початкових витрат, які Ви здійснили на створення власного бізнесу? • до 20 тис. грн.

 • 20 тис. грн. - 100 тис. грн.

 • 100 тис. грн. - 500 тис. грн.

 • більше 500 тис. грн.

• 8. Скільки всього людей в даний час працює у Вашому бізнесі? • від 1 до 10 осіб

 • від 11 до 30 осіб

 • від 31 до 50 осіб

 • від 51 до 100 осіб

 • більше 100


Оцінка суб'єктами малого підприємництва факторів, що гальмують і стимулюють процеси модернізації.
1. В якій мірі, на Ваш погляд, зазначені фактори гальмують процес модернізації на підприємствах малого та середнього бізнесу в Чернігівському районі? (оцінити за десятибальною шкалою):

 • нестача власних фінансових коштів;

 • адміністративні бар'єри і «тиск» бюрократичної системи;

 • вимоги і перевірки контрольно-наглядових органів;

 • недосконалість та нестабільність податкового законодавства;

 • складності з наданням землі, об'єктів нерухомості і дозволів на будівництво;

 • недостатня інформованість бізнесу про процеси модернізації та методи і форми їх проведення;

 • дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці;

 • нестабільність в економічній і політичній сферах;

 • небажання що-небудь змінювати, страх перед змінами у керівників бізнесу;

 • низький рівень платоспроможності населення / підприємств.


2. Які чинники, на Ваш погляд, можуть виявитися ключовими для масового запуску процесів модернізації бізнесу?

 • зниження економічних показників діяльності бізнесу; 

 • зниження / відсутність попиту на вироблені товари / послуги ;

 • неможливість при існуючому технологічному та управлінському рівні бізнесу виробляти товари / послуги за якістю, яка відповідає вимогам ринку і споживачів; 

 • неможливість виробництва забезпечити в достатньому обсязі потребу ринку в окремих товарах та послугах; 

 • невідповідність наявного устаткування / технологій сучасним стандартам продуктивності;

 • зниження податкового тягаря на малий та середній бізнес; 

 • впровадження реально працюючої системи державної підтримки процесів модернізації ;

 • збільшення доступності позикових фінансових коштів (зниження процентних ставок, збільшення строків кредитування).


3. На Ваш погляд, чи необхідна суб'єктам малого та середнього підприємництва державна підтримка на проведення технологічної та управлінської модернізації? 

 • так, необхідна фінансова підтримка; 

 • так, необхідна нефінансова підтримка (організаційна, адміністративна, консультаційно-інформаційна, навчання та ін) ; 

 • ні, вважаю, що держава не повинна втручатися в процес модернізації в бізнесі.


4. Які види державної фінансової підтримки модернізації бізнесу, на Вашу думку, найбільш ефективні? НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ: 

 • субсидування частини витрат за договорами фінансової оренди (лізингу) ; 

 • субсидування відсотків по банківському кредиту, залученому на проведення модернізації; 

 • субсидування частини вартості придбаного обладнання; 

 • субсидування частини витрат, пов'язаних з підключенням до енергетичних мереж; 

 • надання пільги з податку на прибуток і податку на майно; 

 • оплата курсів перепідготовки / підвищення кваліфікації управлінських кадрів Вашого бізнесу;

 • оплата сторонньої організації вартості послуг за розробку управлінських систем, структур, проектів, рішень для Вашого бізнесу;

 • інше (вказати, що саме) ______________________________________ .


5. Які види державної нефінансової підтримки модернізації бізнесу, на Вашу думку, найбільш ефективні? НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ: 

 • інформаційна підтримка (технічні та юридичні консультації з питань проведення модернізації) ; 

 • інфраструктурна підтримка (надання у тимчасове користування матеріально-технічної бази (транспорт, приміщення), сприяння в підведенні до об'єктів бізнесу ліній енергопередач,зв'язку, автодоріг);

 • розробка управлінських систем і структур для Вашого бізнесу і допомогу в їх впровадженні; 

 • допомога в організації участі в різних виставках, форумах, семінарах, де Ви зможете перейняти досвід інших компаній; 

 • організація курсів перепідготовки / підвищення кваліфікації управлінських кадрів ;

 • інше (вказати, що саме)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
6. На якому рівні, Ви вважаєте, повинні розроблятися заходи підтримки у здійсненні процесу модернізації малого і середнього бізнесу? 

 • на обласному ;

 • на районному; 

 • на місцевому; 

 • на рівні бізнес спільноти; 

 • важко відповісти.


7. На Вашу думку, які дії органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування районного рівня можуть вплинути на покращення умов ведення малого і середнього бізнесу.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________