Про внесення змін до наказу Державного експертного центру моз №97 від 20. 08. 2010 Згідно Закону України «Про ціни та ціноутворення» - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Про внесення змін до наказу Державного експертного центру моз №97 від 20. 08. 2010 - страница №1/103. 07. 2012 № 158

Київ
Про внесення змін до наказуДержавного експертного

центру МОЗ № 97 від 20.08.2010

Згідно Закону України «Про ціни та ціноутворення», Методики обліку, калькулювання та планування собівартості науково-експертних робіт у ДП «Державний експертний центр МОЗ України», яка затверджена МОЗ України від 20.09.2005р., а також з урахуванням індексів інфляції та у зв’язку із збільшенням чисельності працівників Центру

Про внесення зміни до Закону України >>
Про внесення зм >>
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ >>
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ >>
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 23.11.2010 № 1116 Про внесення змін до розділу VІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 грудня 2010 р. за №1237/18532 Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання» НАКАЗУЮ: Унести до розділу VІ Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1151) (із змінами), такі зміни: пункти 6.1, 6.2 викласти в такій редакції: «6.1. Атестація у старшій школі проводиться з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково); історії України або математики (обов’язково для учнів (вихованців), які навчалися в класах універсального профілю) або профільного предмета (для учнів (вихованців), які навчалися в класах (групах) з профільним навчанням); предмета з інваріантної складової навчального плану на вибір учнів (вихованців) (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом на вибір може бути мова навчання) – у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН. 6.2. Учні (вихованці) старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.». Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

УКРАЇНА Чернівецька міська рада 11 сесія VІ скликання >>
УКРАЇНА Чернівецька міська рада 11 сесія VІ скликання РІШЕННЯ 26.08.2011 №252 м.Чернівці Про зміну цільового призначення земельних ділянок та внесення змін в рішення міської ради з цих питань Відповідно до Земельного кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі”, розглянувши звернення керівників підприємств та організацій, заяви громадян, матеріали інвентаризації земельних ділянок, проекти відведення земельних ділянок, Чернівецька міська рада В И Р І Ш И Л А : 1. Надати фізичним та юридичним особам дозвіл на зміну цільового призначення та складання проектів відведення земельних ділянок безоплатно у власність (додаток 1). 2. Надати фізичним та юридичним особам дозвіл на зміну цільового призначення та складання проектів відведення земельних ділянок в оренду ( додаток 2). 3. Надати Мігаєсі Ользі Михайлівні, дозвіл на зміну цільового призначення та складання проекту відведення земельної ділянки на вул.Кадіївській,1, площею 0,1081га в оренду на 5 (п´ять) років для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земельної ділянки, наданої для ведення городництва (підстава: заява Мігаєсі О.М., зареєстрована 24.06.2011р. за №М-3195, свідоцтво про право власності на житло від 22.09.1994р. №35598, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.06.2011р. №30387240, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 01.06.2011р. №3-1413). 3.1 Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 додатку 2 до рішення 16 сесії міської ради V скликання від 27.04.2007р. №303 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» в частині надання Мігаєсі О.М. та Кравчук Є.Т. земельної ділянки на вул.Кадіївській,1 площею 0,1081га в оренду до 15.11.2010р. для ведення городництва та вважати припиненим договір оренди земельної ділянки від 21.08.2007р. №3999, укладений між міською радою та Мігаєсі_О.М. та Кравчук Є.Т., в зв´язку із закінченням терміну оренди, смертю Кравчук Є.Т. та зміною цільового призначення земельної ділянки. 3.2 Мігаєсі О.М. сплатити кошти в еквіваленті орендної плати з 15.11.2010р. до 25.08.2011р.

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 23.12.2011 м. Суми № 861 Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2011 рік Відповідно до статей 2, 6, 13, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», на підставі пункту 14 рішення Сумської обласної ради від 29.12.2010 «Про обласний бюджет Сумської області на 2011 рік» (із змінами): 1.Унести до обласного бюджету на 2011 рік такі зміни: 1.1. Перерозподілити між місцевими бюджетами річні обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот. 1.2. Затвердити розподіл передбаченої пунктом 1 цього розпорядження субвенції між місцевими бюджетами області, що додається. 2. Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації врахувати передбачені цим розпорядженням зміни при підготовці проекту рішення про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 29.12.2010 «Про обласний бюджет Сумської області на 2011 рік». Тимчасово виконуючий обов’язки голови Сумської обласної державної адміністрації В.І.Чернявський ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації 23.12.2011 № 861 Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2011 рік гривень Найменування міст та районів Субвенція загального фонду на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природ-ного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Затверджено Унесено змін

Від 29 травня 2012 р с.Стерче „Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 2-ХІ/12 від 12.01.2012року.” На виконання ст. 78 Закону України від 10.07.2003 року № 1986-ІУ „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України”, , рішення сільської ради №2-ХІ/12 від 12.01.2012року та у зв’язку з нарахуванням відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення сільська рада ВИРІШИЛА: 1.Внести зміни по спеціальному фонду: - збільшити доходи по КЕКД 25020200 «Кошти, що отримано бюджетними установами на виконання окремих доручень» на суму 984,14грн. у травні: - збільшити видатки по КФК 100203 КЕКВ 1111 +722,04 КЕКВ 1163 +262,10 - збільшити доходи по КЕКД 25020200 «Кошти, що отримано бюджетними установами на виконання окремих доручень» на суму 1290,21 грн. у червні: - збільшити видатки по КФК 100203 КЕКВ 1111 +946,60 КЕКВ 1163 +343,61 2. Внести зміни по загальному фонду: КФК 010116 КЕКВ 1111 -12000.00 (12) КЕКВ 1120 -4100.00 (12) КФК 010116 КЕКВ 1111 +12000.00(06) КЕКВ 1120 +4100.00(06) 3. Головному бухгалтеру внести відповідні зміни в кошторисі до бюджету по загальному фонду. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів. Сільський голова /Будей Н.В./ СТЕРЧЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХУ - СЕСІЇ УІ – СКЛИКАННЯ ВИТЯГ З РІШЕННЯ № 44-ХУ/12 Від 29 травня 2012 р с.Стерче „Про внесення змін до рішення сесії сільської ради № 2-ХІ/12 від 12.01.2012року.” На виконання ст. 78 Закону України від 10.07.2003 року № 1986-ІУ „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України”, , рішення сільської ради №2-ХІ/12 від 12.01.2012року та у зв’язку з нарахуванням відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення сільська рада ВИРІШИЛА: 1.Внести зміни по спеціальному фонду: -. ……….. - збільшити доходи по КЕКД 25020200 «Кошти, що отримано бюджетними установами на виконання окремих доручень» на суму 1290,21 грн. у червні: - збільшити видатки по КФК 100203 КЕКВ 1111 +946,60 КЕКВ 1163 +343,61 2. Внести зміни по загальному фонду: КФК 010116 КЕКВ 1111 -12000.00 (12) КЕКВ 1120 -4100.00 (12) КФК 010116 КЕКВ 1111 +12000.00(06) КЕКВ 1120 +4100.00(06) 3. Головному бухгалтеру внести відповідні зміни в кошторисі до бюджету по загальному фонду. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету і фінансів.

Дата: Статус: Проект - громадське обговорення Повідомлення про оприлюднення Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (стосовно визначення терміна "активні фармацевтичні інгредієнти") Пояснювальна записка ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (стосовно визначення терміна "активні фармацевтичні інгредієнти") Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (стосовно визначення терміна "активні фармацевтичні інгредієнти")". Пропозиції та зауваження щодо положень проекту надсилати на електронну адресу: natalya@diklz.gov.ua (тел. 450-12-66 - Литвиненко Наталя Василівна). Проект регуляторного акта та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua. Проект Про внесення зміни до Закону України " Про лікарські засоби" (стосовно визначення терміна "активні фармацевтичні інгредієнти") Верховна Рада України постановляє: 1. Частину шосту статті 2 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86) викласти в такій редакції: "активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ, лікарська речовина, діюча речовина)- будь-яка речовина (чи суміш речовин), що призначена для використання у виробництві лікарського препарату і при використанні у виробництві лікарського засобу стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію; їх застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів". 2. За текстом Закону України "Про лікарські засоби" слова "діюча речовина" та "субстанція" в різних відмінках замінити словом "АФІ". 3. Частину дванадцяту статті 9 після слів "до заяви про реєстрацію лікарського засобу" доповнити словами (крім АФІ). 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Голова Верховної Ради України ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (стосовно визначення терміна "активні фармацевтичні інгредієнти") 1. Обґрунтування необхідності прийняття актаНаказую:

  1. Викласти Додаток № 1 до наказу № 97 від 20.08.2010 «Про затвердження розцінок вартості послуг, що надаються Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» в новій редакції (додається).

  2. Вартість послуг з проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, а також експертизи матеріалів щодо можливості включення лікарського засобу до державного формуляра лікарських засобів, у затвердженій п.1 цього наказу редакції, ввести в дію з 09.07.2012.

  3. В.о головного бухгалтера Дрягінії О.А. забезпечити неухильне виконання цього наказу.

  4. Начальнику загального відділу Клімановії І.В. довести даний наказ до керівників відповідних підрозділів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Генеральний директор М.М. Нестерчук


ПОГОДЖЕНО:

Заступник генерального директора

З питань економіки та фінансів М.О. Востріков

В.о. головного бухгалтера О.А. Дрягіна

В.о. заступника директора Департаменту

економіки та фінансів В.А. Федорчук

Заступник директора Департаменту

нормативно-правового забезпечення

та міжнародних зв’язків А.В. Ліпухін______________________ №_____________________

Київ
Про доповнення до наказу державного підприємства «Державний фармакологічний центр» МОЗ України від 20.08.2010 № 97

З метою приведення розпорядчих актів державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у відповідність до вимог наказу МОЗ України від 07.10.2010 року № 188-О «Про реорганізацію державних підприємств» (із змінами, внесеними наказом МОЗ України від 20.10.2010 № 207-О)

Наказую:

1. Доповнити наказ Державного підприємства «Державний фармакологічний центр» Міністерства охорони здоров’я України» від 20.08.2010 № 97 «Про затвердження вартості послуг, що надаються ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України Додатком 4 «Вартість послуг з проведення спеціалізованої оцінки реєстраційних матеріалів на предмет мотивованого висновку щодо можливості державної реєстрації (перереєстрації) медичного імунобіологічного препарату (МІБП), що додається.

2. Ввести в дію з 01.02.2011 року вартість послуг з проведення спеціалізованої оцінки реєстраційних матеріалів на предмет мотивованого висновку щодо можливості державної реєстрації (перереєстрації) медичного імунобіологічного препарату (МІБП).

3. Головному бухгалтеру Гринь С.В. забезпечити неухильне виконання цього наказу.

4. Начальнику загального відділу Кіяниченко І.В. довести даний наказ до керівників відповідних структурних підрозділів.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Генеральний директор Бліхар В.Є.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник генерального директора-

директор Департаменту

Головний бухгалтер С.В. Гринь

Директор Департаменту нормативно-правового

забезпечення, євроінтеграції та міжнародних зв’язків Г.В. ГусеваДиректор Департаменту економіки та фінансів А.М. Лісніченко