Тема. Робота з клавіатурним тренажером - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Тема. Робота з клавіатурним тренажером - страница №1/1


9 клас


Практична робота №1.

Тема. Робота з клавіатурним тренажером.

Мета:

 • набути практичних навичок у використанні основних клавіш клавіатури комп’ютера.

 • виробити вміння швидкого набору літерних клавіш за допомогою клавіатурного тренажеру.
  Урок №6 Тема. >>
  Тема. Корисні операції та функції пр. роботі з чисельними даними. Операції div, mod. Функції аbs, sqr, round, trunk, frac. Практична робота №14 «Використання операцій div, mod». Мета. Ознайомити учнів із операціями div, mod та функціями аbs, sqr, round, trunk, frac, продовжити розвивати навички роботи у середовищі Турбо Паскаль; розвивати пам'ять, уяву, увагу, мислення; виховувати працелюбність. Обладнання. ПК, Паскаль, підручники. Тип уроку. Комбінований. План уроку I. Організаційна частина (1хв) II. Перевірка домашнього завдання (5хв) III. Повідомлення теми і мети уроку (1хв) IV. Вивчення нового матеріалу (10хв) V. Закріплення вивченого матеріалу. Практична робота №.14 «Використання операцій div, mod». (25хв). VI. Домашнє завдання (1хв) VII. Підсумок уроку (2хв) Хід уроку I. Організаційна частина II. Перевірка домашнього завдання Фронтальне опитування З яких основних частин складається програма Турбо Паскаль? Перелічіть їх і продемонструйте. Як у даній програмі створити новий файл? Як запустити програму на виконання? Як здійснити вихід із програми? Як зберегти програму? Де зберігаються файли програми? Чи можна її вдруге запустити на виконання? Що таке «компіляція»? III. Повідомлення теми і мети уроку IV. Вивчення нового матеріалу 1. Цілочисельні операції div та mod. Оператор Операція + додавання – віднімання * множення / ділення div Ціла частина від ділення 27 div 5=5 mod Остача від ділення 27 mod 5=2

  Фунікова Олена Володимирівна >>
  Практична робота №1 >>
  Методична робота >>
  Термін виконання Дослідницько-методична робота Методична робота Контрольно-аналітична діяльність Просвітницько-профілактична діяльність Організаційна робота Серпень Вересень 2012 р. =Поновити дані про дітей т.зв. "груп ризику". =Тримати на контролі питання : - адаптації учнів 1 класу; - адаптації учнів 5 класу; - адаптації новоприбулих дітей та учнів. =Контроль за адаптацією молодих педагогів. = Нарада практичних психологів та соціальних педагогів " Аналіз роботи соціально-психологічної служби району в 2011-2012 н.р. та завдання на 2012-2013 н.р.. Етика діяльності фахівців психологічної служби". = Виступи на нарадах керівників ЗНЗ та ДНЗ : "Аналіз діяльності психологічної служби в 2011-2012 н.р.та завдання на 2012-2013 н.р.. Психологічні аспекти організації навчально-виховного процесу в 2012-2013 н.р.". =Семінар для новопризначених педагогів ДНЗ «Забезпечення психологічних умов для розвитку особистісного потенціалу дошкільника в умовах ДНЗ» (ДНЗ №2) =Тематична консультація для фахівців служби: -Про організацію роботи шкільної психологічної служби. - Про планування роботи фахівців психологічної служби. - Про експертизу психодіагностичного інструментарію фахівців психологічної служби. =Погодження річних планів роботи практичних психологів та соціальних педагогів, графіків їх роботи. = Організація стажування новопризначених практичних психологів та соціальних педагогів. =Планування роботи психологічної служби на 2012-2013 н.р.. =Участь в роботі районних методоб»єднань педагогічних працівників району. =Консультативна допомога учасникам навчально-виховного процесу. =Організація роботи радіолекторію «Школа батьківства» (радіокомпанія «Місто» - додатки 3,4). =Організація роботи тренінг-груп за Програмою "рівний-рівному" в навчальних закладах району. = Організація роботи гуртків психологічного спрямування в навчальних закладах району. . =Засідання ЦКГ по реалізації програми «Рівний-Рівному» по питанню оптимізації діяльності тренерів Програми. = Підготовка проектів наказів райво та НМЦ з питань роботи психологічної служби району. =Організація роботи цільових консультативних груп при РЦППСР (додатки 1,2)

  Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи Мета: визначити ступінь взаємодії людей та природи на різних етапах еволюції. Теоретичні відомості Етапи становлення взаємовідносин між суспільством та природою І. Період мисливсько – збиральницької культури (від палеоліту (2 млн-25-30 тис. років тому) до неоліту (8-4 тис. років тому)). Це період накопичення знань про природу, пристосування людини до природи. У всіх регіонах розселення людей відбувається винищення великих тварин (перша глобальна екологічна криза). ІІ. Період аграрної культури (від рабовласницького періоду до феодалізму). Людство завдало шкоди природі у зв’язку з розвитком хімії та одержанням перших кислот, пороху. Це період активного використання людиною природних ресурсів, взаємодії з природою. Глобальний тиск на природу був загалом ще незначним і локальним (зміна складу флори і фауни на території Близького Сходу, Північної та Центральної Африки). ІІІ. Період індустріального суспільства (ХVIII ст. – перша половина ХХ ст.). Характеризується бурхливим розвитком фізики, техніки, атомної енергії, стрімким зростанням населення. Це період страшних за наслідками воєн, хижацької експлуатації природних ресурсів, локальних і регіональних екологічних криз. ІV. Постіндустріальна епоха (останні 40-50 років). Розпочинається друга глобальна екологічна криза: виникнення процесу парникового ефекту, поява озонової діри та кислотних дощів, суперіндустріалізація, суперхімізація, суперспоживання і суперзабруднення всіх сфер. Хід роботи Ознайомтесь з теоретичним матеріалом. Оцініть характер впливу людини на природу в різні історичні періоди за шкалою від 1 до 10. Схарактеризуйте етапи взаємодії суспільства і природи. Заповніть таблицю. Назва періоду Тривалість періоду Знаряддя праці Влив на природу Кількість балів

  НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Фунікова Олена Володимирівна УДК 343. 98 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПИТАНЬ У КРИМІНАЛІСТИЦІ Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Шепітько Валерій Юрійович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри криміналістики, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Лукашевич Віталій Григорович, Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного і муніципального управління”, перший проректор, Заслужений юрист України; кандидат юридичних наук, доцент Весельський Віктор Казимірович, Київський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри криміналістики. Провідна установа: Одеська національна юридична академія, кафедра криміналістики, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса. Захист відбудеться “15” червня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70). Автореферат розіслано “12” травня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.Ю. Шепітько ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Завдання.

 1. Завантажте клавіатурний тренажер Aspekt.

 2. Виберіть українську мову натисненням на кнопку Клавіатура. Встановіть найнижчий рівень складності (Первачок).

 3. Натисніть кнопку Старт для початку роботи.

 4. Виконайте запропоновані вправи. Дуже важливо відразу ж привчити себе до правильного розташування пальців, оскільки надалі це сприятиме підвищенню ефективності набору. Правильне розташування пальців на клавіатурі: чотири пальці лівої руки стоять на клавішах «ф», «і», «в», «а», чотири пальці правої руки стоять на клавішах «о», «л», «д», «ж». Одним з великих пальців зручно натискати клавішу Пропуск.

 5. Після вдало пройденого тура Первачок введіть своє ім'я і натисніть клавішу ОК.

 6. Оцініть свою роботу з клавіатурним тренажером, для цього скористайся наведеною таблицею.

символів/хв

оцінка

символів/хв

оцінка

символів/хв

оцінка

більше 80

11

53-59

7

27-32

3

73-80

10

47-52

6

20-26

2

67-72

9

40-46

5

13-19

1

60-66

8

33-39

4

менше 13


 1. Встановіть наступний рівень складності (Школяр). Натисніть кнопку Старт для початку роботи і виконайте запропоновані вправи. Якщо при роботі над вправами Ви натискаєте на клавішу і не бачите реакції програми, то швидше за все Вам слід змінити розкладку клавіатури (розкладка Русская/Латинская найчастіше міняється одночасним натисненням комбінації клавіш Правий Shift+Ctrl/ Лівий Shift+Ctrl). Змініть розкладку і проаналізуйте результат.

 2. Оцініть свою роботу з клавіатурним тренажером, за вищеподаною таблицею.

 3. Встановіть наступний рівень складності (Ветеран). Натисніть кнопку Старт для початку роботи і виконайте запропоновані вправи. Якщо Ви вважаєте, що складність вправ для Вас недостатня, то Ви можете вибрати складніший рівень. Наприклад, Професіонал.

 4. Закрийте клавіатурний тренажер Aspekt.

 5. За допомогою вчителя запустіть текстовий редактор Блокнот.

 6. Наберіть запропонований вчителем текст, використовуючи навики, одержані при роботі з клавіатурним тренажером. Стежте за правильною постановкою пальців!