Загальна характеристика правової системи країни: історичні етапи розвитку системи права, найважливіші галузі діючого права, карне та - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Загальна характеристика правової системи країни: історичні етапи розвитку системи - страница №1/6

Національна академія наук України

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА


Кафедра гуманітарних дисциплін
ЗВІТ

З НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ

ПРАКТИКИ З ЕОМ
Виконала: Студентка МП-32

Ікрамова Крістіна Муратівна


Київ-2012Зміст

Розділ 1. Загальна характеристика гео- та демографічних систем країни: територія, природні умови, демографічні характеристики………………3-23
Розділ 2. Загальна характеристика економічної системи країни: загальні показники економічного розвитку, рівень розвитку матеріальної інфраструктури……………………………………………………………24-35
Розділ 3. Загальна характеристика відносин України з Нідерландами: зовнішньоекономічні відносини, дипломатичні відносини………………36-48
Розділ 4. Загальна характеристика політичної системи країни: державний устрій,системи примусу та переконання………………………………….49-55

Розділ 5. Загальна характеристика правової системи країни: історичні етапи розвитку системи права, найважливіші галузі діючого права, карне та процесуальне законодавство………………………………………………………56-94
Розділ 6. Загальна характеристика судової системи країни: структура судів різних інстанцій, апарат контролю за дотриманням законності………95-97
Висновок…………………………………………………………………98-101

Список літератури…………………………………………………….....102-103

Корисні посилання…………………………………………………………….104

Розділ 1. Загальна характеристика гео - та демографічних систем країни.
Нідерла́нди, офіційно Королі́вство Нідерла́ндів  — країна на заході Європи на березі Північного моря. Складається з західноєвропейської території та Антильських островів БонайреСаба та Сінт-Естатіус, разом з островами АрубаКюрасао та Сінт-Мартен (які мають особливий статус) складає Королівство Нідерландів.

Часто країну неофіційно називають Голандією за назвою однієї з семи провінцій, що спочатку входила в Республіку Сполучених провінцій Нідерландів у XVI столітті.


Географічне розташування

Нідерланди розташовані в західній частині Середньоєвропейської рівнини. З півночі та півдня країн омивається водами Північного моря. Уздовж берегів тягнуться піщані дюни, вати, марші та розташовані польдери (осушені людиною морські території). Унікальність Нідерландів полягає в тому, що досить велику частину території країни було отримано шляхом осушення. Приблизно 50 % території, на якій проживає 60 % населення, лежить нижче рівня моря, а ще третина має висоту всього до 1 м. Сама назва країни в перекладі означає низинні землі, що й пояснюється розташуванням країни в пласких низовинах дельт річок.

Визначено стратегічні орієнтири розвитку >>
ДОВІДКОВО. Всеукраїнську нараду-семінар організовано Нацдержслужбою України у співпраці з Національною академією державного управління при Президентові України та Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ. Учасниками заходу були представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівники центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, галузевих закладів післядипломної освіти та вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління». Прес-служба Нацдержслужби України

Загальна довжина кордонів становить 1 027 км, з них: кордон з Німеччиною — 577 км, з Бельгією — 450 км. На заході та півночі омивається водами Північного моря, берегова лінія має довжину 451 км. Загальна площа території країни становить 41 543 км², з них суходіл займає 33 893 км², внутрішні води — 7 650 км².

Крайні точки:

північна — острів Роттюмерплат 53°33′21.1″ пн. ш. 6°28′35.1″ сх. д. (G)

південна — місто Зіппенакен 50°45′01.6″ пн. ш. 5°54′55.1″ сх. д. (G)

західна — місто Сінт-Анна-тер-Мейден 51°18′54.1″ пн. ш. 3°21′30.3″ сх. д. (G)

східна — місто Нівесханс 53°10′49.5″ пн. ш. 7°13′39″ сх. д. (G)
Рельєф

За рельєфом країна поділяється на 2 частини. На півночі та заході знаходяться низько лежачі землі, більша частина яких розташовані в дельті річок РейнМаас таШельда. По березі моря тягнеться смуга піщаних дюн шириною до 405 м та висотою до 60 м, які разом з системою гребельдамб та шлюзів захищають низинні родючі землі (марші) від затоплення.

Південна та східна частина країни лежить вище рівня моря. На сході переважають горбисті ландшафти, а південний район займають піщано-глинисті рівнини, які переходять в горбисто-лесові ландшафти передгірної частини Арденн. В найпівденнішій частині Лімбургу місцевість підвищується до 300—320 м. Тут, на вапняковому плато, яке розчленоване річковими долинами, знаходиться і найвища точка Нідерландів  гора Вальсерберг з висотою в 321 м. На схід від маршів розташовані горбисті ділянки рівнини (гести), складені льодовиковими відкладами. На південний схід від озера Ейсселмер зберігся моренний рельєф — гряди висотою до 106 м.

УДК 336.71 Банківська система як синергетична система >>
УДК 336.71 Банківська система як синергетична система Наталія Сергіївна Яременко, викладач-стажист кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми) Анотація. Розглянуто теоретичні аспекти віднесення банківської системи до синергетичних систем, визначено природу позитивного синергетичного ефекту для банківської системи. Ключові слова: синергетика, синергетичний ефект, синергетична система, банківська система. Постановка проблеми. Останнім часом в банківській сфері України активно відбуваються процеси об’єднання банків. Це природно, так як перехід до ринкової економіки породив велику кількість малих банків, які фактично не здатні ефективно конкурувати на глобальному ринку. В деяких випадках для українських банків такі об’єднання являються чи не єдиною можливістю підвищення конкурентноздатності. Світовий досвід свідчить, що лише близько 50% об’єднань банків виявляються успішними, на нашу думку, основною причиною невдач при укладенні подібних угод являється нехтування таким поняттям як «синергетичний ефект». «Не бачу, не чую, не хочу знати» – формула, якою описується відношення до управління ефектами синергії в більшості банків України, яке є ключовим фактором управлінських успіхів [3]. Така ситуація призводить до двох наслідків: недостатність фінансових потоків викликає економію на інвестиціях в нові ідеї, що призводить до зниження конкурентноздатності банку; поглинання банку по заниженій ціні. Врахування синергії при управлінні дає банку можливість користуватися тією єдиною перевагою, яка не може буде скопійована конкурентами. Правильне розуміння і використання цієї переваги здатне збільшити прибуток банку в декілька разів. З огляду на це доцільним буде розглянути банківську систему з точки зору синергетики, а саме виокремити теоретичні аспекти віднесення її до синергетичних систем.


Геологія

На півночі Нідерландів переважають сучасні та плейстоценові піщано-глинисті морські та річкові відклади. Зі сходу розташовані льодовикові та флювіогляціальні відклади. Дельти річок складені річковими відкладами, а землі південної провінції Лімбург складаються в основному з вапняківмергелів та крейдипізнього мезозоюпалеогену та неогену. Від Рейнських Сланцевих гір через територію колишньої затоки Зейдерзе в північно-західному напрямку тягнеться Центральнонідерландський вал осадових порід. В інших місцях прошарки залягають спокійно.

Об’єктом дослідження є Європейський банк реконструкції та розвитку Метою >>
РЕФЕРАТ Дипломна робота: 106 с, 10 рис., 18 табл., 71 джерел. Об’єктом дослідження є Європейський банк реконструкції та розвитку Метою роботи є дослідження діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку на сучасному етапі Методика (метод) дослідження – аналітичний, економіко-статистичний, метод порівняння, групування, систематизації даних, методи аналізу і синтезу. У першому розділі роботи була надана загальна характеристика Європейського банку реконструкції та розвитку як провідної міжнародної організації. Описана структура та система управляння Європейського банку реконструкції та розвитку. Також освітлена фінансова політика Європейського банку реконструкції та розвитку, та охарактеризована особливість регулювання його діяльності з точки зору міжнародного права. У другому розділі було досліджено діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах-реципієнтах. Проаналізовані головні напрями допомоги країнам, де Європейський банк реконструкції та розвитку реалізує свою діяльність, а також оцінено її вплив на економічний розвиток країн. У третьому розділі розглядаються пріоритетні напрями діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку у середньостроковому періоді. Перелік ключових слів: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ, РИНКОВА ЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ, ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ, ПРИВАТИЗАЦІЯ, РЕФОРМУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, ВВП, ММП, ММСП, МСП, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД. ЗМІСТ Вступ 8 1 Загальна характеристика Європейського банку реконструкції та розвитку як провідної міжнародної фінансової 11 1.1 Створення, діяльність, організаційна структура та система управління Європейського банку реконструкції та розвитку 11 1.2 Фінансова політика Європейського банку реконструкції та розвитку 15 1.3 Правосуб'єктність ЄБРР й особливості регулювання його діяльності 30 2 Оцінка результатів діяльності ЄБРР за роки існування 35 2.1 Місце та роль ЄБРР в системній трансформації країн-реципієнтів 35 2.2. Основні показники функціонування ЄБРР в країнах Центральної Європи та Балтії 39 2.3 Вплив діяльності ЄБРР на економічний розвиток країн Південно - Східної Європи 50 2.4 Особливості фінансової діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та на Кавказі 59 2.5 Головні напрями допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку країнами Центральної Азії 71 3 Пріорітетні напрями діяльності ЄБРР у середньостроковому

Шифр специальности: >>
12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений Формула специальности: Содержанием специальности 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история правовых учений» являются идеи, представления, конструкции, понятия и категории, гипотезы и прогнозы, отражающие современный уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и функционирования права и государства, систематизированные в хронологической последовательности знания о фактах, отражающих эволюцию и смену учреждений государства, правовых систем, юридических норм и институтов, динамику права и его форм. Важными направлениями научных исследований в рамках данной специальности являются предмет, который складывается из теоретических и методологических, исторических и логических, ценностных и эмпирических, общих и особенных, динамических и статистических элементов, присущих процессам развития права и государства, исторических и логических связей между различными правовыми теориями, преемственности идей, выражающих основы правовой мысли, а также методология, задачей которой является утвердить историзм в подходе к изучению права и государства, обогатить юридическое мышление опытом использования методов историко- сравнительного и сравнительно-правового анализа. Области исследований: 1. Теория и история права и государства: 1.1. Предмет и метод теории права и государства. Место в системе юридических наук. Онтология и гносеология права. 1.2. Происхождение и ранние формы права. Теория обычая и обычного права. Типология государств. 1.3. Понятие и сущность права. Многообразие подходов к вопросам правопонимания. 1.4. Социальная роль и функции права. Механизмы правового регулирования. Особенности правового регулирования в условиях информационного общества. 1.5. Типы права и правовых систем. Характеристика моделей правовых систем. 1.6. Право в системе социальных норм. Право и нравственность. Право и религия. Правосознание и правовая культура. 1.7. Формы (источники) права. Нормативные правовые акты. Теория закона. Права человека как источник права. Нормы права, классификация норм права. 1.8. Система и структура права. Отрасли, подотрасли и институты права. 1.9. Правотворчество и законодательный процесс. Юридические фикции и юридическая (законодательная) техника. Систематизация и кодификация нормативных правовых актов. 1.10. Реализация права. Применение правовых норм. Индивидуальные правовые акты. Толкование права. Акты толкования права. 1.11. Правовые отношения. Правосубъектность. 1.12. Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности. 1.13. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 1.14. Динамика права. Эволюционное развитие и реформы. 1.15. Основные правовые теории современности. Естественное право и юридический позитивизм.

Список використаної літератури >>
С.О. ТРІГУБ старший викладач Ренійського інституту Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У статті розглянуто види ринкової інфраструктури держави та особливості формування інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Особливу увагу також покладено на фактори розвитку інфраструктури регіонів, ії слабкі та сильні сторони, загрози та сприятливі можливості. В статье рассматриваются виды рыночной инфраструктуры государства и особенности формирования инфраструктурного обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятий. Особое внимание также уделяется факторам развития регионов, её слабые и сильные стороны, угрозы и благоприятные возможности. In the article different types of market infrastructure of state and infrastructural enterprises foreign activity essence are considered. Special attention is also placed on the factors of development infrastructure in the region, its strengths and weaknesses, threats and opportunities. Ключові терміни: зовнішньоекономічна інфраструктура, ринкова інфраструктура, ТНК (транснаціональні корпорації), зовнішньоекономічна інфраструктура регіону.

Країна має досить значні запаси природного газу та нафти, родовища яких розташовані в областях відносних западин на захід та схід від озера Ейсселмер, а також на шельфіПівнічного моря. Також є запаси кам'яного та бурого вугілля на півдні Лімбургу, торфукухонної солі та каоліну.

На правах рукописи >>
На правах рукописи ТЮЛЕНЕВ Игорь Викторович ЗАЩИТА ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПО РОССИЙСКОМУ И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ Специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Москва - 2010 Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и процесса Московского городского университета управления Правительства Москвы. Научный руководитель - заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Коршунов Николай Михайлович. Официальные оппоненты: - доктор юридических наук, профессор Камышанский Владимир Павлович; - заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор Иванов Вячеслав Игоревич. Ведущая организация - Российский государственный гуманитарный университет. Защита диссертации состоится 10 декабря 2010 года в ___ час. на заседании диссертационного совета Д 521.023.02 при Московской академии экономики и права по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 23. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской академии экономики и права. Автореферат разослан ___ октября 2010 года. Ученый секретарь диссертационного совета кандидат юридических наук, доцент Ю.С. Харитонова ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Гідрографія

На території Нідерландів розташовані гирла великих європейських річок: РейнМаас та Шельда. Вони утворюють спільну величезну дельту. Річки повноводні протягом року, їхні русла спрямлені та з'єднані каналами, а стік зарегульований. Наноси приводять до того, що русла річок повільно піднімаються над навколишніми низовинами, через що більшість річок обнесені захисними валами. Рукава та естуарії річок, а також озера, з'єднані між собою численними каналами, найбільші серед яких: КорбулонаГент-ТерньозенАмстердам-Рейн,Нордзе-канал та Юліана-канал.

Між Західно-Фризькими островами та континентальною частиною Нідерландів розташована затока Ваддензе, яка є частиною Північного моря і має невеликі глибини. В країні розташовано досить багато озер. В південно-західній частині знаходиться озеро Гревелінген. В Фрисландії є група озер, які розташовані нижче рівня моря. До неї входять Флюссен,СлотермерТьокемерСнекермер. На півночі країни розташоване озеро Лауверсзе, яке раніше було затокою моря.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение >>
Высшего профессионального образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ» (Северо-Кавказский филиал) (г. Краснодар) Кафедра государственно-правовых дисциплин Т Р У Д О В О Е П Р А В О Учебно-методический комплекс для студентов заочной формы обучения направление подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») КРАСНОДАР 2012 Авторы: Глухов А.В., доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения РАП, к.ю.н., доцент Сапфирова А.А., зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин СКФ ФБГОУВПО РАП, к.ю.н., доцент Карданова И.В., старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин СКФ ФБГОУВПО РАП Рецензенты: Адриановская Т.Л., к.ю.н., доцент кафедры административного и трудового права Кубанского государственного университета Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки специальность 030900.62 Юриспруденция; квалификация бакалавр. Одобрен на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» (протокол № 4 от 23 ноября 2011 г.). Утвержден Учебно-методическим советом Северо-Кавказского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» (протокол № 9 от 24 апреля 2012 г.).  Глухов А. В., Сапфирова А.А., Карданова И.В., 2012  Российская академия правосудия, 2012 СОДЕРЖАНИЕ Введение………….. ....................................................................................... 4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………………… 8 Тематический план …………………………………………….…………… 9 Программа курса ……………………………………………………………. 10 Планы семинарских (практических) занятий ……………………………. . 24 Методические рекомендации по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы студентов ……………………………………….. 97 Примеры контрольных заданий……………………………………………. 274 Примерная тематика курсовых работ …………………………………….. 284 Примеры тестовых заданий для проведения рубежного контроля ……… 286 Литература ………………………………………………………………….. 378 Вопросы для подготовки к экзамену ………………………………………..386

ГСВОУ_________-04 >>
ГСВОУ_________-04 (позначення стандарту) ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0915 Комп’ютерна інженерія КВАЛІФІКАЦІЇ 3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру Чинний від ___________________ (рік – місяць - число) 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр , напряму підготовки 0915 Комп’ютерна інженерія, освітнього рівня базова вища освіта , кваліфікації 3114 Технік обчислювального . (інформаційно-обчислювального) центру з узагальненим об’єктом діяльності Технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент . Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009-96: Код ВЕД Найменування видів економічної діяльності D DL 30.02.1 Виробництво (без ремонту) електронних обчислювальних ма­шин та іншого устаткування для оброблення інформації. D DL 30.02.2 Монтаж та ремонт електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації. L 72.10.0 Консультації з питань інформатизації L 72.20.0 Створення програмного забезпечення. L 72.30.0 Оброблення даних L 72.40.0

Клімат

Клімат в Нідерландах морський, помірно-теплий. Пересічні температури січня становлять +1-+3 °C, липня — +16-+17 °C. Сонячних днів мало, погода мінлива, часто виникають сильнітумани. При потраплянні холодного повітря зі сходу нижня течія річки Рейн та озеро  Ейсселмер  замерзають.  Опадів випадає 650—750 мм за рік, в основному у вигляді дощу. Снігопади дуже рідкісні.
Ґрунтиhttp://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Nordholland_SchoorlAnZee_2004_022a.jpg

Піщані прибережні захисні зони

На території Нідерландів переважають підзолисті ґрунти, в прибережних районах розвинені родючі мулисті ґрунти маршів, а по долинам річок — алювіально-лучні. Дерново-підзолисті ґрунти та торфові болота поширені на півночі та сході країни, а в районі південного Лімбургу зберігся лес еолового походження.

Пошукові системи >>
Пошукові системи глобального масштабу свою основну увагу концентрують на англомовних ресурсах Мережі|сіті|. Завдання|задачу| пошуку інформації на серверах в межах окремих країн виконують системи локального характеру|вдачі|, спеціально адаптовані|пристосувати| до особливостей конкретних мов|язиків|. Існують подібні пошукові засоби|кошти| і в країнах СНД. Всіх їх об'єднує можливість|спроможність| обробки матеріалів у всіх кирилічних кодуваннях. Проте|однак| по потужності і рівню пропонованого сервісу російськомовні пошукові системи значно відрізняються один від одного. До лідируючої|лідерувати| групи в даний час|нині| відносяться усесвітні|всесвітні| Google|.com українська система META|.ua, а так само російські Rambler| і «Яndex». Всесвітня|всесвітня| пошукова система Google|.com

Рослинність

Високий ступінь засоленості території та її залюдненості призвело до знищення лісів. Ліси та чагарники, а це переважно посадки сосни та тополі на дюнах, займають 7-8 % площі. Понад 40 % території країни займають землі під пасовища, 35 % — рілля, теплиці та сади, більш як 10 % — забудови та дороги. Ліси представлені головним чином окремими гаями та парками, також багато декоративної зелені. Основні породи дерев —дуббукграбясентис, по берегам річок зростають верби. На дюнах поширені сосни та обліпиха, піщані райони зайняті вересовими пустками та чагарниками.Тваринний світ

Через велику густоту населення тваринний світ країни дуже бідний. Серед ссавців збереглись оленіборсуки та лисиці, на дюнах водяться дикі кролі. Країна лежить на шляху щорічної міграції численних птахів (гусиказаркичайки та кулики, всього 180 видів). В дельтах РейнуМаасу та Шельди організовані охоронні місця та зимівники. Північне море багате на промислову рибу: оселедецьтріскамакрель тощо.Охорона природи

В Нідерландах налічується 20 національних парків, а також декілька заповідників, загальна площа яких становить 127 тис.га. З цієї території більшу частину займають мілководдя, на яких здійснюється охорона мідієвих банок та місць проживання тюленів. Найбільший національний парк країни розташований в колишньому естуарії Східної Шельди й має площу в 37 тис. га.

Экзаменационные вопросы по курсу «Уголовное – процессуальное право» >>
Для 3 курса очного отделения ГЮК КазГЮУ Понятие, задачи и формы уголовного процесса. Понятие уголовного процессуального права. Источники и принципы уголовного процессуального права. Уголовно-процессуальный закон. Источники уголовного процессуального права. Источники уголовного процессуального законодательства. Действия уголовно-процессуального закона. Понятие, сущность, значение принципов уголовного процесса. Виды принципов уголовного процесса. система принципов в уголовном процессуальном законе. понятие участников уголовного процесса, их квалификация. Понятие и основание реабилитации. Вред, подлежащий возмещению. Ведение производства по уголовному делу. Осуществление уголовного преследования в частном, частно - публичном, публичном порядке. Обстоятельства, исключающие уголовное преследование. Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование. Процессуальные сроки. Понятие и значение. Исчисление процессуальных сроков. Суд, как орган, осуществляющий судебную власть. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие функции уголовного преследования. Органы и должностные лица, осуществляющие предварительное следствие, их полномочия и обязанности. Органы дознания. Понятие, значение и полномочия. Подозреваемый и обвиняемый, их процессуальное положение. Потерпевший, его процессуальное положение. Частный обвинитель, его процессуальное положение. Защитник, его процессуальное положение. Обязательное участие защитника. Гражданский истец и ответчик, их процессуальное положение. Иные лица участвующие в уголовном процессе. Процессуальный статус свидетеля. Процессуальный статус эксперта. Процессуальный статус специалиста. Процессуальный статус переводчика. Процессуальный статус понятого. Процессуальный статус секретаря судебного заседания. Процессуальный статус судебного пристава. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по уголовному делу. Отводы. Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. Меры безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. Обжалование решений и действий органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. Доказательства в уголовном процессе. Фактические данные, не допустимые в качестве доказательств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств.

Вопрос 4. Конституционно-правовые принципы социальной государственности в РФ. >>
Вопрос 4. Конституционно-правовые принципы социальной государственности в РФ. Согласно ст. 7 Конституции РФ РФ считается социальным государством. Под социальным государством принято понимать гос-во, главной задачей которого является достижение такого общественного прогресса, который основывается на закрепленных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. Социальное гос-во призвано помогать слабым, стремиться влиять на распределение экономических благ в целях обеспечения каждому гражданину достойного человека существования. Социальное гос-во стремится обеспечить каждому гражданину достойный человека прожиточный минимум. При этом оно исходит из того, что каждый взрослый должен иметь возможность зарабатывать на себя и на содержание семьи. Вмешательство гос-ва следует лишь тогда, когда такая возможность по разным причинам не может быть реализована. Социальное гос-во предусматривает существование права на труд. Одной из важнейших целей гос-ва является обеспечение социального равенства. Социальное государство стремится к уничтожению социального неравенства. Социальная политика представляет собой часть общей политики гос-ва, регулирующую отношения между социальными группами, между обществом вцелом и его членами, связанными с изменениями в социальной структуре общ-ва, ростом благосостояния граждан. Основная задача социального развития российского общества определяет направления социальной политики РФ, реализация которых на практике обеспечит создание основных элементов социальной государственности в РФ. В их число входят: охрана труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, инвалидов и пожилых людей, развитие системы социальных пособий и иных гарантий социальной защиты.

Населенняhttp://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Netherlands-demography.png

Динаміка зміни чисельності населення

Населення Нідерландів на липень 2009 року склало 16 715 999 осіб, через що країна займає 60 місце у світі, після Камеруну (18,9 млн. осіб) та попереду Чилі (16,6 млн. осіб). Природній приріст населення додатній і становить 0,4 %.

Більшість населення Нідерландів складають нідерландці — 80,7 %, європейці — 5 %, індонезійці — 2,4 %, турки — 2,2 %, марокканці — 2 %,сурінамці — 2 %, антильці — 0,8 % та інші народи — 4,8 % (2008).

Статева структура: діти до 14 років становлять 17,4 %, пенсіонери за 65 років — 14,9 %, середнього ж віку становлять 67,7 %. Тому середній вік нідерландців становить 40,4 роки, хоча у жінок він дещо менший — 39,6 років, у чоловіків відповідно більший — 41,2 роки.

Щодо мов, то держава має дві офіційні мови — нідерландську

та французьку 

(фризька мова править за одну з двох офіційних мов тільки в провінції Фрисландія ).

За чисельністю населення Нідерланди - найбільша з малих західноєвропейських країн. 1-е місце в Західній Європі і 3-е в світі за щільністю населення: 393 чол./км2, а в окремих районах - до 850 чел./км2.К кінця 2006 року населення Нідерландів досягло 16,35 мільйона осіб. На загальному тлі країн Західної Європи Нідерланди виділялися швидким збільшенням чисельності населення. За період 1930-1995 рр..населення країни зросло втричі, тоді як, наприклад, у сусідній Бельгії - на 70%. У середині 60-х років у Нідерландах проживало трохи більше 12 млн. чоловік, і передбачали, що до кінця нинішнього століття населення досягне 20 млн. чоловік. Смертність в Нідерландах за останнє десятиліття трималося на низькому рівні - близько 8%, причому різко знизилася дитяча смертність, це відбулося завдяки досягненням Нідерландів в області охорони здоров'я і соціального забезпечення. Народжуваність довгий час була високою, проте з середини нинішнього століття стала скорочуватися (у%): 1900 р. - 31,6; 1930 р. - 23,1; 1939 р. - 20,6; 1950 р. - 22,7; 1965 р. - 20,8; 1979 р. - 17,2. Під час другої світової війни і особливо відразу після її закінчення в Голландії народжуваність збільшилася.

За 1980-2002 рр.. населення зросло на 2,01 млн. чол.; річний приріст у 2002 р. 0,55%. Високий приріст визначався характеристиками природного руху населення. Народжуваність в Нідерландах як і в усіх розвинених країнах, невисока (2002 р. - 1,1% о); але смертність - на низькому рівні (0,8%). У 2005 р. народжуваність склала: 11,14 на 1000, смертність - 8,68 на 1000; дитяча смертність - 5,04 на 1000 новонароджених, імміграція - 2,8 на 1000. Понад 100 тис.чоловік проживає в Нідерландах в офіційно зареєстрованих гомосексуальнихшлюби і мають право всиновлювати дітей. Вікова структура характеризується тенденцією до старіння. Частка людей похилого віку у загальному складі населення досить висока. На кожні 100 чоловік у віці від 20 до 64 років в 1930 році припадало 11,5 осіб старше 65 років, у 1989р. - 11,9. У 2001 р. частка осіб у віці 0-14 років 18,3%, 65 років і старше 13,9%. Одна з причин процесу старіння нації - збільшення тривалості життя. Середній вік збільшився з 28 років в 1950 р. до 39,04 років у 2005 р. (чоловіки: 38,22; жінки 39,9). Середня тривалість життя - чоловіка 78лет, жінки 81 рік. Вік виходу на пенсію: 65 років для чоловіків, 60 - для женщін.В 1986-1990рр. найбільший приріст населення (4,8%) відзначався на сході Нідерландів, а в інших частинах країни коливався від 1,8% (захід) до 2,5% (південь). Співвідношення чоловіків і жінок, практично не змінюється з 1980 р., становить 49,5:51,5.

Нідерланди посідають перше місце в Європі і друге місце у світі за щільністю населення. Найбільша концентрація населення країни спостерігається в міських агломераціях Північного Брабанта, Твенте і південній частині Лімбург. На півночі Голландії проживає всього 12% населення країни, на півдні та сході - 45%. Найменш густо заселені провінції Фрісландія, Дренте, Зеландія і Флеволанд.В першій половині 20 століття в Нідерландах переважало сільське населення. Згодом до зростання промисловості становище стало змінюватися. У 1950 році на частку міських громад доводилося 60% всього населення (які досягли на той час 10 млн. осіб), причому в шести найбільших містах проживала половина населення Нідерландов.В протягом 20 ст. у сільські райони виводилися підприємства різних галузей промисловості.Цей процес особливо проявився в сільськогосподарських районах старого освоєння в центрі країни. Таким чином, виникали промислові міста в сільській місцевості. Прикладами є такі центри розвиненою бавовняної промисловості, як Хенгело, Енсхеде і Алмело.Городское населення в цілому зростає швидше, ніж сільське, хоча природний приріст в сільській місцевості вищий. Населення міст збільшується за рахунок міграції сільського населення. Таким чином, заповнюється брак робочої сили в містах, пов'язана з появою нових і розширенням старих підприємств. Важливим стимулом для міграції служать кращі умови праці та рівень обслуговування в містах. На загальному тлі міграційних потоків найбільш значні масштаби мали переселення з південно-західних районів в Роттердам і з північних до Амстердама. В Амстердамі, основному економічному і культурному центрі країни, в 1996 р. налічувалося 718,1 тис. жителів; в Роттердамі, найбільшому морському порту, - 592,7 тис., у резиденції уряду Гаазі - 442,5 тис., у залізничному вузлі Утрехті - 234,2 тис.; в промисловому центрі Ейндховені - 197,4 тис.

Культура

З історії культури. Нідерландську культуру відрізняють дві особливості: реалістичні коріння і еклектичність поряд з схильністю чужоземним впливам. Перша відображає соціальну структуру нідерландського суспільства; а друга - невеликі розміри країни та її унікальне положення на перетині торгових шляхів. Реалістична орієнтація нідерландської культури дістала відображення в мистецтві і літературі вже в 15 ст. і в ще більшому ступені в 16-17 ст., коли послабився вплив короля і церкви. Голландський живопис відображала сцени повсякденного життя і вдавалася до майстерною трактуванні світла і кольору. У поезії і драматургії 16-17 ст. посилилися повчальні мотиви.У той же час для стилю бароко були характерні алегоричність та прагнення до височини. Віротерпимість і гуманізм, що проявилися у творчості Еразма Роттердамського, перебували у повній гармонії з принципами моралі того часу. Університетам, при всій відчуженості від повсякденного життя, доводилося приділяти увагу і практичному вивченню міжнародного і комерційного права, а також лінгвістиці.Високий рівень освіти в Нідерландах увінчався поширенням майже повної грамотності. Завдяки винаходу мікроскопа Антоні ван Левенгуком і Яном Сваммердамом були отримані принципово нові знання.

Література і мистецтво 18-19 ст. характеризуються запозиченням іноземних шаблонів, переважно французьких. Нідерландська теоретична філософія 19 ст. в основному розвивалася під сильним впливом німецької філософії. В кінці 19 ст. був досягнутий значний прогрес в науці та мистецтві Нідерландів. Були зроблені важливі відкриття у фізиці та медицині (дослідження вітамінів Християна Ейкман).Імпресіонізм в мистецтві привів до становлення особливого нідерландського стилю в роботах живописців гаазькій і амстердамської шкіл (Йосип Ізраелс, Вільгельм Маріс, Жорж Брейтнер), які вплинули на ранні полотна Вінсента ван Гога. Традиційна для нідерландської літератури манера реалістичного опису сімейного життя збагачується під впливом французького натуралізму. На рубежі 19 і 20 ст.розгорнулося творчість основоположника сучасної нідерландської новели Луї Куперуса (1863-1923). Нідерландська поезія суворо дотримується принципів символізму, зберігаючи відтінки інтимності. Сучасне нідерландське мистецтво відходить від реалістичних традицій. У цьому відношенні типово суворе геометричне мистецтво належать до групи «Стиль» художників і архітекторів (Якоб Ауд).Після Другої світової війни в нідерландській літературі і мистецтві посилилися прояви експресіонізму, дадаїзму та сюрреалізму.

Сучасне мистецтво. 

Нідерландське мистецтво 20 ст. набуло більш експериментальний характер, в той же час не відмовляючись повністю від традиційного реалізму. У 1950-х роках пожвавився інтерес до поезії. У творах таких письменників, як В.Ф. Херманс, Г. Ван'т Рейв, Харрі Мюліш, опис дисгармонійних сторін життя переплітається з реалістичними традиціями. В живописі і скульптурі представлені всі сучасні напрямки, серед яких у 1950-ті роки найбільш виділялася група «Кобра» на чолі з таким майстром, як Карел Аппел. У музиці міжнародне визнання завоював композитор Віллем Пейпер. У всіх великих містах є чудові симфонічні оркестри, з них найбільш відомі Амстердамський і Гаазький королівський оркестри. Нідерландський балет - один з кращих в Європі.

У Нідерландах чимало чудових музеїв. Видатні твори живопису нідерландських художників представлені в Рейксмюсеумі та будинку-музеї в Амстердамі, музеї Бойманс - ван Бенінгена в Роттердамі та музеї Мауріцхейс в Гаазі, а також у деяких великих провінційних музеях, наприклад музеї Франса Хальса в Харлеме та Центральному музеї Утрехта. Міський музей Амстердама має велику колекцію мистецтва 19-20 ст. Удержавному музеї в Амстердамі зберігається понад 700 картин і начерків майстра. У музеї Креллер-Мюллер у Оттерло теж є велика колекція творів Ван Гога, крім того, там представлені зібрання творів сучасного мистецтва.

Структура розміщення населення в Нідерландах

Нідерланди посідають перше місце в Європі і друге місце у світі за щільністю населення. Найбільша концентрація населення країни спостерігається в міських агломераціях Північного Брабанта, Твенте і південній частині Лімбург. На півночі Голландії проживає всього 12% населення країни, на півдні та сході - 45%. Найменш густо заселені провінції Фрісландія, Дренте, Зеландія і Флеволанд.В першій половині 20 століття в Нідерландах переважало сільське населення. Згодом до зростання промисловості становище стало змінюватися. У 1950 році на частку міських громад доводилося 60% всього населення (які досягли на той час 10 млн. осіб), причому в шести найбільших містах проживала половина населення Нідерландов.В протягом 20 ст. у сільські райони виводилися підприємства різних галузей промисловості.Цей процес особливо проявився в сільськогосподарських районах старого освоєння в центрі країни. Таким чином, виникали промислові міста в сільській місцевості. Прикладами є такі центри розвиненою бавовняної промисловості, як Хенгело, Енсхеде і Алмело.Городское населення в цілому зростає швидше, ніж сільське, хоча природний приріст в сільській місцевості вищий. Населення міст збільшується за рахунок міграції сільського населення. Таким чином, заповнюється брак робочої сили в містах, пов'язана з появою нових і розширенням старих підприємств. Важливим стимулом для міграції служать кращі умови праці та рівень обслуговування в містах. На загальному тлі міграційних потоків найбільш значні масштаби мали переселення з південно-західних районів в Роттердам і з північних до Амстердама. В Амстердамі, основному економічному і культурному центрі країни, в 1996 р. налічувалося 718,1 тис. жителів; в Роттердамі, найбільшому морському порту, - 592,7 тис., у резиденції уряду Гаазі - 442,5 тис., у залізничному вузлі Утрехті - 234,2 тис.; в промисловому центрі Ейндховені - 197,4 тис.

Гаага


Перша згадка про Гаазі в письмових джерелах відноситься до 1097 Нинішню назву Гаага є скороченням офіційної назви міста - С.-Гравенхаге, що означає графська огорожу. У Гаазі розташовані резиденція королеви, уряд, парламент і дипломатичний корпус. Чисельність населення міста з передмістями - близько 700 тис. осіб.

З кінця XVI століття в Гаазі засідають Генеральні штати (парламент). З другої половини XVII століття Гаага - місце проведення багатьох відомих міжнародних конференцій.

Титул міста був привласнений Гаазі в 1814 році Наполеоном Бонапартом, незадовго до того приєднати ці місця до своєї імперії.

У післявоєнний період місто придбало значення важливого економічного центру. Тут зосереджені великі промислові електротехнічні підприємства. Широко представлена ​​харчова і легка промисловість. У передмісті розміщуються авіаційні заводи компанії "Фоккер".


Транспорт

Нідерланди завжди прагнули грати важливу роль у світовій торгівлі, тяжіючи, в основному, до посередницьких операціях.Розташування на узбережжі Північного моря, три впадають в нього великі річки - Рейн, Маас та Шельда - все це дозволило перетворити країну у ворота Європи. Освіта Європейського співтовариства дуже вигідно позначилося на нідерландській економіці. Центральне розташування Нідерландів в європейській дистрибутивній системі приваблює в країну міжнародні підприємства, що відкривають тут свої офіси. Нідерланди стали воротами європейського континенту, головним «розподільчим» центром Західної Європи, вони перетворилися на найважливіший у Європі перевалочний пункт нафти і нафтопродуктів, газу, металів, какао, ряду інших сільськогосподарських продуктів.Голландія має передовий транспортною системою, основою якої є морські порти Роттердам (найбільший контейнерний порт у світі) і Амстердам, а також міжнародний аеропорт "Схіпхол" (найбільш швидко розвивається аеропорт в Європі), і спеціальної дистриб'юторськоїінфраструктурою. У 1996 р. нідерландські  транспортні підприємства перевезли близько 300 млн. т. вантажів. Водний транспорт займає в країні центральне місце. Тоннаж морського флоту становить 4,5 млн. тонн. Роттердам продовжує залишатися найбільшим портом світу за вантажообігом і другим з переробки сирої нафти. Роттердам став головними воротами завдяки його сприятливому розташуванню - поблизу Північного моря, а також завдяки наявності відмінний зв'язок з континентом через Маас, Шельду і Рейн. У результаті країна володіє чудовою водної транспортної мережею довжиною в 3500 км

Внутрішні судноплавні шляхи (5 тис.км. Або 20% внутрішніх судноплавних шляхів Західної Європи) обслуговують 6 тис.голландських судів загальною водотоннажністю близько 5 млн. т. Голландський флот на внутрішніх водах є найбільшим у Західній Європі, його частка в міжнародних перевезеннях становить 65 % вантажообігу Нідерландів. Нідерланди мають розвиненою мережею доріг - 120 тис.км, з них 2100 км - швидкісні автомагістралі, 2300 км - шосейні дороги. Вантажі перевозять 1,1 млн. вантажівок, 18% перевезень - комбінірованние.Об'ем перевезень голландського авіатранспорту в 2001 склав 73,5 млн пасажирів-км і 12,9 ткм вантажів. Основна частина припадає на міжнародний аеропорт Схіпхол (Амстердам). Важливим транспортним засобом у Нідерландах як і раніше є велосипед.Особливо, у великих містах велосипед є дешевим, здоровим і, до того ж, більш швидким альтернативним засобом пересування.Інструментом регулювання інтенсивності використання автомобільного транспорту є система сумісного використання одного автомобіля декількома пасажирами і організація парковок у міської риси, до яких підведена мережа громадського транспорту. Протяжність залізничноїмережі ок. 3000 км; приблизно 77% електрифіковано. Залізниці Н. здійснюють переважно пасажирські перевезення (у 2002 - 16 400 млн. пасажиро-км і 4200 млн ткм вантажів). Нідерланди мають поряд з міжнародним аеропортом Схіпхол ще кількома аеропортами: Зестінховен під Роттердамом і Бейк під Маастріхт. Повітряний транспорт продовжує зростати.  Важливу економічну роль як головного аеропорту грає Схіпхол. Можливе розширення і розвиток Схипхола є в Нідерландах постійним предметом громадських дискусій. Зіткнення інтересів економічних з інтересами навколишнього населення та екологічних організацій, надає великий вплив на плани розвитку аеропорту. Все більшу роль у повітряному  транспорті  грають місцеві аеропорти.
6.5.Зовнішня економіка.

Більше половини нідерландського національного валового продукту припадає на частку міжнародної торгівлі. Більше половини нідерландського імпорту та експорту становлять харчові продукти, продукція хімічної промисловості і машини. У цієї останньої категорії найважливішу частину складають комп'ютери та їх компоненти. Істотна частка ввезеної продукції, такої як комп'ютери, призначена для інших країн. Ці товари вивозяться з країни без будь-якої обробки або ж після мінімальної обробки. Такого роду операції характерні для Нідерландів, як дистрибутивного центру. Найважливішими регіонами збуту для Нідерландів є Німеччина, Франція, Бельгія, Великобританіяі Сполучені Штати Америки, куди надходить дві третини всього нідерландського експорту. За підсумками зовнішньої торгівлі Нідерландів в 2005р. товарообіг виріс на 9%, досягнувши 530 млрд. євро. При цьому голландський експорт становив 281 млрд. євро, а імпорт - 249 млрд. євро. Сальдо торговельного балансу в 2005 р. склало 32 млрд. євро, що значно більше, ніж у попередні роки, коли його середній розмір знаходився на рівні 27 млрд. євро. Основну частину сальдо торгового балансу забезпечила торгівля хімічною продукцією (15,0 млрд. євро), а також торгівля товарами харчової промисловості (13,7 млрд. євро). У 2006 році збереглися високі темпи зростання експорту товарів і послуг з Нідерландів. Обсяг експорту за третій квартал 2006 року був на 6,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.Залишається незмінною протягом останніх років товарна структура експорту Нідерландів. Чотири п'ятих голландського експорту становить продукція матеріального виробництва. Експортується промислове і транспортне обладнання, а також продукція хімічної промисловості і сільського господарства. Майже третина загального обсягу голландського експорту припадала на машини і транспортне устаткування. Велику частку експорту формують хімічні товари, за ними слідують продукти харчуванняметали та енергоносії. На машини і транспортне устаткування припадала майже третина загального обсягу голландського експорту. Іншу велику частку експорту формують хімічні товари, а за ними слідують продукти харчування, метали та енергоносії. Обсяг голландського імпорту за підсумками 2005 р. склав 248,8 млрд. євро. У 2006 р. імпорт зростання трохи більш високими темпами, ніж експорт. У число основних груп товарів, що імпортуються Нідерландами, входять: офісне обладнання, телекомунікаційне обладнання, нафта, нафтопродукти, масла, вироблені на основі нафти, електрообладнання, дорожні та транспортні засоби. У 2005р основними постачальниками на голландський ринок були: Німеччина, Бельгія та США. За даними ЦБС Нідерландів за 2005 р. Росія знаходиться на сьомому місці в списку країн, з яких здійснюється імпорт. Що стосується інвестицій то за попередніми оцінками обсяг накопичених голландських зарубіжних прямих інвестиції в 2006 р. склав близько 565 млрд. євро. Найбільш важливі ринки, до яких подаються голландські прямі інвестиції - країни Євросоюзу і США. На їх частку проходиться понад 70% загального обсягу прямих іноземних інвестицій Нідерландів. У той же час зростає обсяг інвестицій у Росію і країни Східної Европи.Високую ступінь привабливості голландського інвестиційного клімату визначає сукупність факторів, таких як зручне географічне розташування Нідерландів, розвинена ділова і транспортна інфраструктура, привабливе інвестиційне законодавство, підтримка приходить у країну іноземного малого і середнього бізнесу. За попередніми оцінками, загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в економіку Нідерландів у 2006 р. склав близько 410 млрд. євро. Основними інвесторами в економіку Нідерландів залишаються країни Євросоюзу, на їх частку припадає понад 60% іноземних капіталоженій. За межами ЄС великі інвестиції в голландську економіку здійснюють Швейцарія, США і Японія. За підсумками першого півріччя 2006р. Нідерланди посідають друге місце після Німеччини як найбільший торговий партнер Росії. При цьому частка Нідерландів в зовнішньоторговельному обороті Росії становить 8,9%.Згідно з даними ФМС Росії, в січні-червні 2006р. обсяг взаємної торгівлі Росії і Нідерландів продовжив позитивну тенденцію останніх років і склав 17,8 млрд. дол На кінець червня 2006р. Нідерланди посіли друге місце за обсягом накопичених в Росії інвестицій, який досяг 22,05 млрд. дол, що відповідає 17,2% усього обсягу іноземних інвестицій. Голландські компанії в першому півріччі 2006р. вклали в економіку країни 3,82 млрд. дол Незважаючи на такі високі результати, як і раніше зберігається значний потенціал для подальшого розширення торговельно-економічного співробітництва Росії з Нідерландами, адже за даними офіційної статистики голландської на Росію припадає лише близько 2,5% зовнішньоторговельного обороту Нідерландів. Також не вичерпаний запас зростання частки Нідерландів в загальному обсязі російського зовнішньоторговельного обороту. Останні 15-20 років в Нідерландах винятково швидко розвивається сфера послуг, де (без урахування торгівлі і транспорту) виробляється 51% ВВП. Основна їх частина - ділові послуги. Наприклад, в період 1996-2001 рр..динаміка послуг більш ніж удвічі перевершувала середньорічний темп приросту виробництва в обробній промисловості (5,9 і 2,9%відповідно). Особливо виділялися в цьому відношенні сектора комп'ютерних послуг та послуги зв'язку (18,2% і 15,0% в середньому щорічно). Зрушення були обумовлені стрибкоподібним розширенням мобільного телефонного зв'язку) і збільшенням числа користувачів Інтернету (52%). Передбачається, що обидва ринки вже восновному насичені і подальше зростання буде відбуватися більш повільними темпами.
следующая страница >>