Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. - gozda.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено наказ Міністерства - страница №1/1

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003 № 205

Заповнюється: заявником/уповноваженим представником cім'ї /власником, співвласником (наймачем) житлаДо органу праці та соціального захисту

населення ____Солом’янського району м. Києва_______________________________________________

від _____Колеснікової Юліани Валеріївни____________________________________________________________

проживаю (зареєстрований) за адресою:__м. Київ, вул. Вінницька, б.3 кв.3_______________________

_____________________________________________контактний телефон ___243-02-08___________________Відсоток: ______%

Користуюсь пільгами з оплати житлово-комунальних послуг

(категорія) _____________________________________________________________

паспорт: серія СО132578 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві________________

________________________________________________ "___01__"______10__________2000_р.

і
№__________________
дентифікаційний №
___2901922547__________________

ЗАЯВА

Про призначення усіх видів соціальної допомоги


Прошу призначити (перерахувати)

Призначити


Перерахувати

уперше

повторно

Державну допомогу сім'ям з дітьми, а саме:

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами
ЗАТВЕРДЖЕНО >>
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства культури і туризму України 11.09.2007 N 111/55 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 28.09.2007 за N 1123/14390 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження туроператорської та турагентської діяльності 1. Загальні положення Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про туризм", "Про захист прав споживачів", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які провадять туроператорську та турагентську діяльність і отримали відповідну ліцензію. 1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні: Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження туроператорської та турагентської діяльності (далі - туроператор і турагент). Туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність. Туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність. Міжнародний туризм: в’їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території; виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни. Внутрішній туризм - подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.


УКРАЇНА Чернівецька міська рада 11 сесія VІ скликання >>
УКРАЇНА Чернівецька міська рада 11 сесія VІ скликання РІШЕННЯ 26.08.2011 №252 м.Чернівці Про зміну цільового призначення земельних ділянок та внесення змін в рішення міської ради з цих питань Відповідно до Земельного кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі”, розглянувши звернення керівників підприємств та організацій, заяви громадян, матеріали інвентаризації земельних ділянок, проекти відведення земельних ділянок, Чернівецька міська рада В И Р І Ш И Л А : 1. Надати фізичним та юридичним особам дозвіл на зміну цільового призначення та складання проектів відведення земельних ділянок безоплатно у власність (додаток 1). 2. Надати фізичним та юридичним особам дозвіл на зміну цільового призначення та складання проектів відведення земельних ділянок в оренду ( додаток 2). 3. Надати Мігаєсі Ользі Михайлівні, дозвіл на зміну цільового призначення та складання проекту відведення земельної ділянки на вул.Кадіївській,1, площею 0,1081га в оренду на 5 (п´ять) років для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земельної ділянки, наданої для ведення городництва (підстава: заява Мігаєсі О.М., зареєстрована 24.06.2011р. за №М-3195, свідоцтво про право власності на житло від 22.09.1994р. №35598, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 22.06.2011р. №30387240, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 01.06.2011р. №3-1413). 3.1 Вважати таким, що втратив чинність, пункт 1 додатку 2 до рішення 16 сесії міської ради V скликання від 27.04.2007р. №303 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок, припинення права користування земельними ділянками, відміну та внесення змін в раніше прийняті рішення» в частині надання Мігаєсі О.М. та Кравчук Є.Т. земельної ділянки на вул.Кадіївській,1 площею 0,1081га в оренду до 15.11.2010р. для ведення городництва та вважати припиненим договір оренди земельної ділянки від 21.08.2007р. №3999, укладений між міською радою та Мігаєсі_О.М. та Кравчук Є.Т., в зв´язку із закінченням терміну оренди, смертю Кравчук Є.Т. та зміною цільового призначення земельної ділянки. 3.2 Мігаєсі О.М. сплатити кошти в еквіваленті орендної плати з 15.11.2010р. до 25.08.2011р.


Типові навчальні плани початкової школи >>
НАКАЗ м. Київ 10.06. 2011 № 572 Про Типові навчальні плани початкової школи На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 № 430 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Типові навчальні плани початкової школи (далі – Типові навчальні плани) з українською мовою навчання (додатки 1, 2,), початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини (додаток 3), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 4, 5) та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу (додатки 6, 7). 2. Ввести їх в дію поетапно: - у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року; - у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року; - у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року; - у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року. 3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо поетапної реалізації Типових навчальних планів початкової школи. 4. Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів початкової школи визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства освіти і науки України: від 29.11.2005 № 682 "Про Типові навчальні плани початкової школи"; від 13.05.2005 № 291 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу": - у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року; - у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року; - у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року; - у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року. 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Заступник Міністра Б. М. Жебровський Типові навчальні плани початкової школи

Про затвердження та введення в дію >>
Про затвердження та введення в дію інструкції з охорони праці На виконання Закону України «Про охорону праці», «Положення про розробку інструкцій про охорону праці», затвердженого наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 р. № 9, з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці, впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, підвищення персональної відповідальності та попередження травматизму працівників та учнів загальноосвітнього навчального закладу, н а к а з у ю: 01.Затвердити, ввести в дію з присвоєнням номеру з наступною реєстрацією у відповідному журналі інструкцію з охорони праці № 50 - « Инструкция по охране труда при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его уполномоченного ) к месту выполнения работы и обратно, в том числе пешком». 02. Інструкцію з охорони праці вважати локальним нормативним документом з охорони праці, що діють в межах школи та є обов’язковим для дотримання працівниками при виконанні ними певного виду робіт або службових обов’язків . 03. При невиконанні вимог інструкцій з охорони праці до працівника може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством. 04. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на голову комісії з питань ОП, заступника .директора з НВР роботи Лигу Г.В. 05. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.    

одноразову допомогу при народженні дитини

Vдопомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Vдопомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

Прем'єр-міністр України >>
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 серпня 2013 р. N 615 Київ Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту Відповідно до частини другої статті 123 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, що додається.   Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ Інд. 70   ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. N 615 ПОРЯДОК призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту


допомогу на дітей одиноким матерям

VДержавну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а саме:

допомогу інвалідам з дитинства І групи


допомогу інвалідам з дитинства II групи


допомогу непрацюючим інвалідам з дитинства III групи


допомогу на дітей-інвалідів віком до 16 років
З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ >>
2. Правила безпеки перед початком роботи 2.1. Вчитель географії перед початком роботи зобов'язаний, впевнитися у відповідності робочих місць учнів вимогам безпеки та санітарно – гігієнічним правилам: 2.1.1. Перевірити стан дверей, вікон, підлоги, обладнання (наявність пошкоджень, які заважають переміщенню), освітлення. 2.1.2. Впевнитись у справності всіх електроприладів, що використовуються під час проведення навчально-виховного процесу. 2.1.3. Одяг та взуття вчителя повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і не створювати загрозу життю та здоров’ю всіх учасників навчально-виховного процесу. 2.2. У разі виявлення незначних порушень вимог безпеки вчитель повинен зробити запис у журналі адміністративно-громадського контролю, якщо порушення не можуть бути усунені негайно. 2.3. У разі встановлення грубих порушень вимог безпеки необхідно негайно повідомити адміністрацію учбового закладу і не розпочинати навчальних занять в даному приміщенні до ліквідації порушень. 2.4. При використанні таблиць, карт та інших демонстраційних засобів слід перевірити надійність їх кріплення до дошки. 2.5. Перед початком уроку слід чітко визначити порядок i правила безпечного здійснення навчальної діяльності на всіх етапах уроку. 2.6. Вчитель географії повинен не допускати присутність учнів у кабінеті до початку уроку. 2.7. Забороняється приносити до навчального кабінету будь-які пристрої, речовини чи предмети, які можуть становити небезпеку для оточуючих. 2.8. Вчитель повинен розсадити учнів відповідно їх зросту. 3.Правила безпеки під час роботи 3.1. Перед початком першого заняття у кабінеті географії провести інструктажі з безпеки життєдіяльності відповідно до вимог «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах i закладах освіти». 3.2. Негайно повідомити адміністрацію закладу про кожний нещасний випадок, який стався з будь-яким учасником навчально- виховного процесу в кабінеті. 3.3. Вчитель географії зобов'язаний ознайомити учнів з обладнанням навчального кабінету, з правилами поведінки в кабінеті під час занять, проінструктувати щодо правил безпечного користування навчальним обладнанням на уроці, провести відповідні інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці та зробити записи про їx проведення у відповідному журналі реэстрації інструктажів. 3.4. Вчитель географії перед початком роботи повинен поцікавитись станом здоров'я учнів та y разі отримання скарги забезпечити негайне надання медичної допомоги, довести це до відома класного керівника, медичного працівника або адміністрації закладу. 3.5. Вчитель географії під час навчальної діяльності та поза навчальної діяльності повинен постійно перебувати в кабінеті разом з учнями, залишати учнів самих в навчальному кабінеті забороняється.

Заходи та реал >>
Соціальний захист прав та пільг ветеранів війни та праці, установлених законами України, надання матеріальної допомоги органом місцевого самоврядування. Планування фінансового забезпечення заходів програми “Ветеран” на 2013 рік. №/п Заходи та реалізації програми Виконавці Термін виконання Стаття витрат Сума коштів на виконання програми Проведення “дня Захисника Вітчизни” 1.1. Покладання вінка на могилу загиблого воїна-інтернаціоналіста Афганських подій Шаргородському В.В.. Вручення продуктових наборів воїнам-інтернаціоналістам до Дня виведення Радянських військ з Афганістану. Виконком селищної ради 15.02.2013 р. Вінок 1 шт х 80 грн. Закупівля продуктових наборів 16 шт х 60,00 грн. 80,00 грн. 960,00 грн. 2.Відзначення річниці звільнення селища Зеленівка. 2.1. Покладання вінків та квітів до могил воїнів визволителів та меморіалів в сел.Зеленівка, селі Богданівка. Виконком селищної ради 13.03.2013 р. Закупівля вінків 7 шт х 80 грн., 560 грн. 3.Відзначення річниці Перемоги в ВВВ. 3.1. Привітання ветеранів бойових дій з Днем Перемоги святковими листівками Виконком селищної ради До 25.05.2013 р. Закупівля поздоровчих листівок 15 шт х 2,80 грн 15 ковертів х 0,90 грн. 15 марок х 2,00 грн. 42,00 грн. 13,50 грн.надбавку на догляд за інвалідом з дитинства І групи


надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України >>
09.07.2012 м. Київ N 964 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 р. за N 1299/21611 Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 402, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Правила охорони праці на автомобільному транспорті, що додаються. 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку: 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.   Міністр В. Балога ПОГОДЖЕНО:   Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні О. Мірошниченко Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. Бродський В. о. Міністра інфраструктури України К. О. Єфименко В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В. Биковець Перший заступник Голови - Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України М. Х. Гашев ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 09.07.2012 N 964 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 р. за N 1299/21611 ПРАВИЛА

надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років


Допомогу на догляд (щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)


УКРАЇНА Чернівецька міська рада 56 сесія V скликання >>
УКРАЇНА Чернівецька міська рада 56 сесія V скликання РІШЕННЯ 26.08.2010 №1407 м.Чернівці Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок та внесення змін в рішення міської ради з цих питань Відповідно до Земельного кодексу України, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі”, розглянувши звернення керівників підприємств та організацій, заяви громадян, матеріали інвентаризації земельних ділянок, проекти відведення земельних ділянок, Чернівецька міська рада В И Р І Ш И Л А : 1. Затвердити матеріали інвентаризації земельних ділянок, передати фізичним особам земельні ділянки безоплатно у власність та надати в оренду (додаток 1). 2. Затвердити матеріали інвентаризації земельних ділянок, передати фізичним особам земельні ділянки безоплатно у спільну сумісну власність та надати в оренду (додаток 2). 3. Надати фізичним та юридичним особам дозвіл на складання проектів відведення земельних ділянок безоплатно у власність (додаток 3). 4. Затвердити фізичним та юридичним особам проекти відведення земельних ділянок і передати земельні ділянки безоплатно у власність (додаток 4). 5. Надати фізичним особам дозвіл на складання проектів відведення земельних ділянок безоплатно у спільну сумісну власність (додаток 5). 6. Затвердити фізичним особам проекти відведення земельних ділянок і передати земельні ділянки безоплатно у спільну сумісну власність (додаток 6). 7. Затвердити проект відведення та передати Куруц Василю Васильовичу, Куруц Марії Дмитрівні, Садовій Тамарі Петрівні, Усковій Валентині Іванівні, безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку на вул.Кобзарській,64-А площею 0,1000га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та надати земельну ділянку на вул.Кобзарській,64-А площею 0,0572га в оренду на 5 (п’ять) років для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (підстава: дозвіл на складання проекту відведення – рішення 42 сесії міської ради V скликання від 16.07.2009р. №1008 (п.45), витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 08.08.2007р. №15508939).

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям
ГОТУЄМОСЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМОВОЇ АТЕСТАЦІЇ >>
9 КЛАСИ Проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класів ЗНЗ визначено Типовими навчальними планами, перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки України №1/9-120 від 20.02.2009 р., та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 р. №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 р. № 39/17334. Рекомендації щодо проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах надано в листі МОН України від 01.02.2010 р.№ 1/9-50. Процедуру проведення ДПА у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області визнано наказом ГУОН КОДА від 27.02.2010 № 42 "Про закінчення 2009/2010 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області". Для проведення державної підсумкової атестації в усній формі у 2010 році підготовлені й затверджені МОН України білети. Для проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі протягом 2008-2009 років, а також у 2010 році видано збірники завдань МОН України відповідно до чинних навчальних програм. Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад. У листі ГУОН КОДА від 30.04.2010 № 12-01-11-966 зазначено, що завдання для проведення державних підсумкових атестацій (крім української мови) повинні бути обговорені на методичному об’єднанні вчителів, схвалені методичною радою та затверджені наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу. У випускних 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 18 червня. Атестація проводиться з п'яти предметів: української мови; математики; географії; біології; однієї з іноземних мов чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу (предмет поглибленого вивчення чи спеціалізації закладу освіти). _____________________________ УКРАЇНСЬКА МОВА Проводитиметься у письмовій формі (диктант) 1 червня за завданнями, оголошеними МОН України. Початок о 9.00 годині. Текст диктанту визначатиметься за посібниками: Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас: Державна підсумкова атестація / О.М. Авраменко. – К.: Грамота, 2010. – 80 с.; Мацько Л.І. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас: Державна підсумкова атестація / Л.І. Мацько, О.М. Мацько, О.М.Сидоренко. – К.: Генеза, 2010. – 64 с.

УКРАЇНА ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ >>
УКРАЇНА ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ НАКАЗ « 03 » вересня 2009 р. №  470 Про результати апробації електронних засобів навчального призначення На виконання наказу Управління освіти і науки від 16.12.2008 р.№ 805 у загальноосвітніх закладах Донецької області в 2008/2009 навчальному році було проведено апробацію електронних засобів навчального призначення.Організація та методичний супровід апробації покладений на Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Ознайомившись із доповідною запискою інституту післядипломної педагогічної освіти про результати проведення апробації в загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області у 2008/2009 навчальному році (додаток 1), НАКАЗУЮ: Роботу з апробації електронних засобів навчального призначення вважати задовільною. Інституту післядипломної педагогічної освіти узагальнити результати апробації певних електронних засобів навчання з метою подальшого розповсюдження перспективного педагогічного досвіду щодо впровадження ІКТ у навчальний процес. Управлінням (відділам) освіти міських (районних) держадміністрацій: 3.1.Заохотити педагогів, які брали участь в апробації електронних засобів навчального призначення (додаток 2). 3.2. Вивчити досвід роботи з апробації електронних засобів навчального призначення з метою підвищення ефективності використання ІКТ в навчальному процесі. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу загально середньої освіти та контролю за виконанням законодавства з питань освіти Т. В. Сідашеву. Начальник управління Ю.І.Соловйов Завізовано: Сідашева Т.В. Чернишов О.І. Будзинський С.А. Надіслано: Відділам освіти 54 відділам облІППО 10 до справи 1 Додаток 1 Доповідна записка про результати апробації електронних засобів навчального призначення в загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області у 2008/2009 навчальному роціСубсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг


Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг


Допомогу на поховання

1.Документи, що додаються до заяви

Назва документа

Кількість аркушів

Довідка про склад сім'ї

V

Довідки про характеристику житла та розмір плати за житлово-комунальні послуги
Декларація про доходи та майновий стан

V

Довідки про доходи кожного члена сім'ї
Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу
Довідка з місця навчання (служби)
Довідки про наявність та розмір земельних ділянок, які виділено для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі
Довідка органів податкової адміністрації
Довідка ліквідаційної комісії для осіб, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації
Довідка державної служби зайнятості для осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні
Копія свідоцтва про народження дитини

V

Копія трудової книжки

V

Копія рішення про усиновлення або встановлення опіки
Довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги записів народження відомостей про батька дитини
Витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії із зазначенням групи інвалідності (для інвалідів з дитинства)
Довідка лікарсько-консультативної комісії дитячих лікувально-профілактичних закладів (для дітей інвалідів)
Інші документи, які передбачені відповідними нормативно-правовими та законодавчими актами

V

УСЬОГО
Прошу в разі призначення допомоги кошти готівкою перерахувати

через державне підприємство зв'язку № ________________________________________________

на особовий рахунок № 158654 МФО ____________код ________________

Банк ___5445/0055_____________________________________________________________________Підтверджую відсутність заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, змін у складі сім'ї та в характеристиці житла (при повторному зверненні).

Я та члени моєї сім'ї даємо згоду на збір інформації про сім'ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх видів соціальної допомоги, зазначених мною у заяві.

Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про доходи та майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та на визначення її розміру, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.

Про відмову в призначенні або припинення виплати призначеної соціальної допомоги (повернення надміру нарахованих коштів) у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан сім'ї мене попереджено.

У даний час я не працюю, не навчаюсь, не служу (необхідне підкреслити).

У зв'язку з цим мене повідомлено, що в разі працевлаштування впродовж терміну призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам" я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення.

Додаткова інформація, яка повідомляється одинокою матір'ю (підкреслити необхідне)

1. У шлюбі

Перебувала

Не перебувала(ю)

Перебуваю

2. 3 особою, від якої маю дитину

Проживаю

Не проживаю
3. Пенсію в разі втрати годувальника або соціальну

Отримую

Не отримую
пенсію (заповнюють лише вдови, вдівці)
У разі змін у складі сім'ї(укладення шлюбу, усиновлення дитини тощо) у період призначення та виплати допомоги, у тому числі відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам", я зобов'язуюсь повідомити органи праці та соціального захисту населення

____________Колеснікова__Ю.В.__________________________________________________ ______14.02.2008______________(підпис заявника, уповноваженого представника сім'ї / власника, співвласника/наймача/житла) (дата)

II. Комунальні послуги, якими користується сім'я (дані про фактичне використання житлово- комунальних послуг*)
Газопостачання

Холодне водопостачання

Гаряче водопостачання

Опалення

Електроенергія


Примітки

особового рахунку


№___________

№____________

№___________

№_______

№_________

№______

Назва та адреса житлово-експлуатаційної організації
СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень

Плита: газова
Наявність заборгованості за житлово-

комунальні послуги

Електрична
Маю заборгованість у сумі_______________грн

КолонкаВивезення побутового сміття та рідких нечистот
Угоду про погашення заборгованості №____від


Скраплений газ
__________укладено до_________терміном на


Рідке пічне побутове паливо
____________місяців

Тверде пічне побутове паливо
З_________________________________________

Природний газ (електроенергія) для опалення
__________________________________________(назва відповідних житлово-експлуатаційних )

*Зазначається у разі наявності засобів обліку на підставі пред'явлених розрахункових книжок, квитанцій або ана-
____________________________________________

логічних документів про фактичну оплату житлово-комунальних послуг за попередній період
(підпис заявника,власника,співвласника/наймача/житла)Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені:

Заяву та документи на ______аркушах прийнято "___"_________200_р. та зареєстровано під №___________
Для розгляду заяви необхідно додати до "__"___________________200_р. такі документи:
__________________________________________________________________________________________________________


__________________________"Ознайомився"___Колеснікова_Ю.В., 14.02.2008р.___________________________________

(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого представника сімї /власника,співвласника/наймача/житла/кооперативу)
Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

III. Потребує рішення місцевих органів виконавчої влади /місцевого самоврядування/ або утвореної ними комісії

Підстава для розгляду

Примітка

Призначення субсидії незалежно від загальної площі житла
Якщо працездатні громадяни працездатного віку не працювали, не служили, не навчалися протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення
Призначення субсидії особі, яка не є власником (наймачем) житла
Повторне звернення за призначенням субсидії, державної соціальної допомоги при відсутності доходів, за наявності доходів менше ніж мінімальна заробітна плата (для соціальної допомоги) та за наявності доходів менше ніж неоподаткований мінімум доходу громадян (для субсидій)
Подовження терміну погашення заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги
У разі наявності умов, зазначених у пункті 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. №1050, далі — Положення)
У разі наявності умов, зазначених у пункті 10 Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. №250.


IV. Потребує обстеження (матеріально-побутових умов) сім'ї

Підстави

Рішення про проведення

Дата проведення

У разі наявності умов, зазначених у пунктах 4, 10, 11 Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ямДля підтвердження факту догляду за інвалідом І або II групи внаслідок психічного розладуДля призначення субсидій у випадках, передбачених Положенням

___________________________"Ознайомився"________ Колеснікова_Ю.В., 14.02.2008р.__________________________


(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника,уповноваженого представника сімї/власника/співвласника/наймача/житла/кооперативу)
Заповнюється відповідальною особою управління праці та соціального захисту населення

Відомості з паспорта та поданих документів звірені.


Заяву та документи на ____ аркушах прийнято "_____"______________________200_р. та зареєстровано під №___________

Для розгляду заяви необхідно додати до "__"________________________________200__р. такі документи:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________"Ознайомився"____ Колеснікова_Ю.В., 14.02.2008р._____________________________________

(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника,уповноваженого представника сімї/власника/співвласника/наймача/житла/кооперативу)